Tài liệu Hợp kim của sắt doc

25 335 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 02:15

. phầnbụng lò, sắtnóngchảycóhòatan mộtphần cacbon và một lượng nhỏ mangan, silic … tạo thành gang b. Nguyên liệu II/ Thép Thép là hợpkimcủasắtchứatừ 0,01. 2 (SO 4 ) 3 t 0 C (1) (2) (3) (4) (5) Sắt tinh khiếtítđượcsử dụng trong thựctế . Hai loạihợp kim quan trọng củasắt là gang và thép Gang, Gang, th th
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hợp kim của sắt doc, Tài liệu Hợp kim của sắt doc, Tài liệu Hợp kim của sắt doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay