Tài liệu Hợp kim của sắt doc

25 355 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 02:15

1) Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 5) Fe 2 O 3 +3H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O 2) 2FeCl 2 + Cl 2 → 2FeCl 3 3) FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 + 3NaCl 4) 2Fe(OH) 3 → Fe 2 O 3 + 3H 2 O ĐÁP ÁN Viết các PTHH thựchiệnchuỗi chuyển hóa sau : Fe → FeCl 2 → FeCl 3 → F(OH) 3 → Fe 2 O 3 → Fe 2 (SO 4 ) 3 t 0 C (1) (2) (3) (4) (5) Sắt tinh khiếtítđượcsử dụng trong thựctế . Hai loạihợp kim quan trọng củasắt là gang và thép Gang, Gang, th th é é p p đã đã đư đư ợ ợ c c s s ả ả n n xu xu ấ ấ t t t t ừ ừ bao bao gi gi ờ ờ ? ? • • T T ừ ừ r r ấ ấ t t s s ớ ớ m m con con ngư ngư ờ ờ i i • • đã đã bi bi ế ế t t s s ả ả n n xu xu ấ ấ t t gang gang • • v v à à th th é é p p ph ph ụ ụ c c v v ụ ụ cho cho • • cu cu ộ ộ c c s s ố ố ng ng . . Năm Năm 1855 1855 • • Henry Henry Besssemer Besssemer t t ì ì m m • • ra ra phương phương ph ph á á p p s s ả ả n n • • xu xu ấ ấ t t th th é é p p v v à à n n ó ó đư đư ợ ợ c c • • s s ử ử d d ụ ụ ng ng cho cho t t ớ ớ i i năm năm 1950 1950 I/ Gang Gang là hợpkimcủasắtvới cacbon trong đócó từ 2 – 5 % khốilượng cacbon, ngoài ra còn một lượng nhỏ các nguyên tố Si, Mn, S … Gang là gì ? 1. Khái niệm Có mấyloại gang ? Phân biệt thành phần, tính chấtvàứng dụng củacácloại gang? Gang trắng Gang xám Thành phần Ít C, nhiềuhợpchất xementit (Fe 3 C) NhiềuC ở dạng than chì Tính chất Rấtcứng và giòn Kém cứng, kém giòn, dễăn khuông Ứng dụng Luyện thép Đúc các bộ phậnmáy móc, ống dẫnnước . I/ Gang 1. Khái niệm 2. Phân loại 3. Sảnxuấtgang b. Nguyên liệu - Quặng sắt : thường là quặng hemantit đỏ Fe 2 O 3 - Than cốc : cung cấp nhiệt, tạochấtkhử CO và tạo gang -Chấtchảy:CaCO 3 , hoặcSiO 2 tạo thành xỉ CaSiO 3 I/ Gang 1. Khái niệm a. Nguyên tắc : Khử quặng sắtoxitbằng than cốctronglòcao 2. Phân loại c. Những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện quặng thành gang 3. Sảnxuất gang I/ Gang a. Nguyên tắc *. Sự tạo gang : ở phầnbụng lò, sắtnóngchảycóhòatan mộtphần cacbon và một lượng nhỏ mangan, silic … tạo thành gang b. Nguyên liệu II/ Thép Thép là hợpkimcủasắtchứatừ 0,01 – 2 % khốilượng cacbon, cùng vớimộtsố nguyên tố khác ( Si, Mn, Cr, Ni … ) Thép là gì ? Giữa thép và gang khác nhau như thế nào ? 1/ Khái niệm Thép có những loại nào, nêu ứng dụng củamỗiloại? Thép thường ( thép cacbon) Thép đặcbiệt Thành phần Ít C, Si, Mn, rấtítS Chứa thêm các nguyên tố Si, Mn, Cr, Ni, W Tính chất C ≤ 0,1% thép mềm C > 0,9 % thép cứng Có tính cơ học, lí họcrất quí Ứng dụng Xây dựng, chế tạovật dụng trong đờisống Chế tạovậtdụng kĩ thuật cao . II/ Thép 1. Khái niệm 2. Phân loại [...]... pháp Không cần nhiện liệu, thời gian luyện một mẻ thép Bet-xơ-me ngắn ( khoảng 45 phút ) khối lượng một mẻ thép lớn Phương pháp Tận dụng được nguồn sắt thép phế liệu, kiểm soát Mac - tanh được tỉ lệ các nguyên tố trong thép và bổ sung các nguyên tố cần thiết khác như Mn, Ni, Cr, Mo, V Khối lượng một mẻ thép lớn Phương pháp Luyện được những loại thép có thành phần là những lò điện hợp kim khó nóng chảy... sánh ưu, nhược điểm của các pp luyện thép PP Nhược điểm Phương pháp Bet-xơ-me Không luyện được thép có thành phần như ý muốn Phương pháp Mac - tanh Tốn nhiên liệu, thời gian luyện một mẻ thép dài ( 5 – 8 giờ ) Không luyện được một số loại thép đặc biệt Lò có dung tích nhỏ Phương pháp lò điện Một số hình ảnh của nhà máy gang thép Thái Nguyên Lß trén gang láng ThÐp ra lß Một số hình ảnh của nhà máy gang... đó là A xiđêrit B hematit C manhetit D pirit sắt Bài 2 Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO , Fe3O4 , Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc) Khối lượng sắt thu được là : A 15 gam B 16 gam C 17 gam D 18 gam Bài 3 Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 ( đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là A 0,82% B 0,84%... triệu tấn/ năm • Hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu thép Ảnh hưởng của quá trình luyện gang thép đến môi trường • Khí thải trong quá trình luyện gang, thép: CO, SO2 ,H2S , bụi làm ÔNMT • Chất thải rắn làm suy thoái môi trường đất, nước • Chất thải lỏng làm tăng nồng độ kim loại nặng ảnh hưởng đến sinh thái Bài tập Bài 1 Một loại quặng sắt có trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất Hòa tan quặng này... những hợp chất khí tách ra khỏi gang : C + O2 → CO2 S + O2 → SO2 - Silic, photpho bị oxi hóa thành những oxit khó bay hơi là SiO2 và P2O5 : Si + O2 → SiO2 4P + 5O2 → 2P2O5 - Những oxit này hóa hợp với CaO tạo thành xỉ : 3CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2 CaO + SiO2 → CaSiO3 IV – CÁC PHƯƠNG PHÁP LUYỆN GANG THÀNH THÉP 1 Phương pháp Betxơme 2 Phương pháp Mac - tanh 3 Phương pháp lò điện Bảng so sánh ưu, nhược điểm của . phầnbụng lò, sắtnóngchảycóhòatan mộtphần cacbon và một lượng nhỏ mangan, silic … tạo thành gang b. Nguyên liệu II/ Thép Thép là hợpkimcủasắtchứatừ 0,01. 2 (SO 4 ) 3 t 0 C (1) (2) (3) (4) (5) Sắt tinh khiếtítđượcsử dụng trong thựctế . Hai loạihợp kim quan trọng củasắt là gang và thép Gang, Gang, th th
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hợp kim của sắt doc, Tài liệu Hợp kim của sắt doc, Tài liệu Hợp kim của sắt doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay