Tài liệu Danh mục thiết bị pptx

1 257 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 22:15

. DANH MỤC THIẾT BỊ Stt Kí hiệu Tên thiết bò Xuất xứ Nhãn hiệu Model Thông số kỹ thuật Năm sản xuất Mã số tài sản Ghi chú Ngày tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Danh mục thiết bị pptx, Tài liệu Danh mục thiết bị pptx, Tài liệu Danh mục thiết bị pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay