Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx

1 268 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 17:15

. chống lao ở Việt Nam và tường trình thứ hai cho biết ¼ bệnh nhân HIV trên thế giới chết vì lao. 24 tháng Ba, 2009 là ngày Quốc Tế Bệnh Lao. Cơ Quan Chống Lao. vong vì lao trên thế giới vẫn ở khoảng 1.7 triệu mỗi năm. Khoảng 10% bệnh nhân bị lao nhiễm HIV. Nhiễm lao do ho hay hắt xì nhiễm qua không khí và cứ một
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx, Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx, Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn