Tài liệu Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài doc

1 286 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 13:15

Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Tên thủ tục : Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài. Trình tự thực hiện - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính. - Cục Báo chí xem xét, trình Bộ Thông tin và Truyền thông. - Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời. Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Cục Báo chí - Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần, số lượng hồ sơ - Đơn xin phép phát hành báo chí ra nước ngoài kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản. - Đề án triển khai hoạt động phát hành báo chínước ngoài. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Thời hạn giải quyết: Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy phép Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Tổ chức, cá nhân được uỷ thác phát hành báo chí ra nước ngoài phải đăng ký làm đại lý phát hành báo chí với cơ quan báo chí hoặc với ngành bưu điện, công ty Phát hành báo chí. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. - Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. . Thủ tục hành chính Báo chí- Cục Báo chí Tên thủ tục : Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung. Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài. Trình tự thực hiện - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài doc, Tài liệu Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài doc, Tài liệu Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn