Tài liệu Một số cấu trúc câu Tiếng Hàn ppt

51 581 2
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 11:16

. Một số cấu trúc câu Tiếng Hàn 1/ Trợ từ chủ ngữ -이/-가 -Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. '-이'. 있어요. Tôi có 3 đứa con. (2) Cả số thuần Hàn (K.N) và số Hán Hàn (C.N) đều được sử dụng khi nói giờ. Số thuần Hàn nói giờ, số Hán Hàn nói phút: 04:40
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Một số cấu trúc câu Tiếng Hàn ppt, Tài liệu Một số cấu trúc câu Tiếng Hàn ppt, Tài liệu Một số cấu trúc câu Tiếng Hàn ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn