Tài liệu Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh pptx

3 454 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 02:15

. 1 Đề số 72 Đề thi môn: Tiếng Anh (Dành cho thí sinh Hệ 7 năm) Chọn phương án (A hoặc B, C,. to be eaten B. to eat C. eating D. for eat Câu 50: A. nothing B. somthing C. everything D. anything -----------------Hết-----------------
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh pptx, Tài liệu Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh pptx, Tài liệu Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn