Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa pdf

19 1,011 17

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 18:15

Jump to first page TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ộ TR NG Đ I H C TH Y S NƯỜ Ạ Ọ Ủ Ả KHOA CÔNG NGH THÔNG TINỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hữu Trọng Sinh viên thực hiện: Trần Công Cẩn Lớp: Tin 99 Jump to first page GI I THI U Đ TÀI Ớ Ệ Ề ■ Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng đã trở thành một yêu cầu hết sức cấp thiết. ■ Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, trước hết phải tin học hóa được các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của cơ quan Đảng, trong đó, quản đảng viên là một trong những nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của công tác tổ chức đảng. Jump to first page ■ Hiện nay, công tác quản đảng viên tại Tỉnh ủy Khánh Hòa do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đảm nhiệm. Mọi hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác quản đảng viên đều thực hiện trên sổ sách, giấy tờ, bảng biểu . và vận chuyển thông tin qua đường gửi/nhận công văn, giấy tờ. ■ Từ thực trạng đó, tin học hóa công tác quản đảng viên của Tỉnh ủy trở thành một nhiệm vụ cấp bách cần sớm tổ chức thực hiện. Chính vì do này mà em chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa". Jump to first page ■ Để xây dựng được hệ thống quản đảng viên trên hệ thống mạng máy tính, trước hết phải làm tốt công việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản đảng viên, sau đó chọn lựa môi trường, công cụ và cài đặt ứng dụng. ■ Đối với công việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, trong chương trình đào tạo em được học phương pháp MERISE, do vậy, việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin được tiến hành theo phương pháp MERISE. Jump to first page ■ Bố cục của luận văn gồm các mục chính sau: I- Phát biểu bài toán. II- Mô hình hóa dữ liệu. III- Mô hình hóa xử lý. IV- Cài đặt ứng dụng. ■ Do thời gian thực hiện luận văn có hạn cũng như kiến thức thức của bản thân em còn nhiều hạn chế nên việc thực hiện luận văn chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, hạn chế. Bản thân em kính mong nhận được sự chỉ bảo của quý thầy cô và ý kiến góp ý của các bạn cùng khóa. Jump to first page ■ Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Trọng cùng các thầy cô giáo Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Thủy sản Nha Trang đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo và hướng dẫn em thực hiện luận văn tốt nghiệp. Jump to first page I- PHÁT BI U BÀI TOÁN Ể ■ Đơn vị quản chủ quản: Ban Tổ chức Tỉnh ủy. ■ Thông tin cần quản : 1- Đảng viên: quản hồ sơ đảng viên. 2- Tổ chức cơ sở đảng: quản hệ thống phân cấp quản đảng viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Jump to first page ■ Các nghiệp vụ quản lý: 1- Đảng viên: quản sự biến động về số lượng, chất lượng của đội ngũ đảng viên . 2- Tổ chức cơ sở đảng: quản hệ thống tổ chức cơ sở đảng từ tỉnh đến cơ sở, số lượng chi bộ trong mỗi cơ sở . Jump to first page II- THỰC HIỆN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ II.1- Mô hình hóa dữ liệu: - Mô hình quan niệm dữ liệu: trình bày trong bản báo cáo tóm tắt. - Mô hình tổ chức dữ liệu: Kết quả phân tích: - 50 bảng dữ liệu từ điển - 37 bảng dữ liệu chứa thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của đảng viên. - Mô hình vật dữ liệu: Mô hình cài đặt bảng dữ liệu trên hệ quản trị CSDL Jump to first page II.2- Mô hình hóa xử lý: - Mô hình thông lượng thông tin - Mô hình quan niệm xử + Danh sách các công việc: 52 công việc + Mô hình quan niệm xử - Mô hình tổ chức xử - Mô hình vật xử [...]... giảm đảng viên s Biểu số 2: Đảng viên mới kết nạp s Biểu số 3: Đội ngũ đảng viên (theo trình độ, thành phần ) s Biểu số 4: Đảng viên là dân tộc ít người và trong các tôn giáo s Biểu số 5: Tổ chức cơ sở đảngđảng viên trong các loại cơ sở s Biểu số 6: Đội ngũ đảng viên (theo nghề nghiệp và công tác) s Biểu số 7: Khen thưởng đảng viên s Biểu số 8: Đảng viên bị xử kỷ luật và đảng viên ra khỏi Đảng. .. khỏi Đảng s Chưa xây dựng được công cụ tìm kiếm tổng hợp * Chưa xây dựng được công cụ in phiếu đảng viên * Jump to first page V- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG s Dự tính một số thiết bị, phần mềm tối thiểu để triển khai ứng dụng quản đảng viên trên Mạng Thông tin diện rộng Tỉnh ủy theo công nghệ của Microsoft nêu trên như sau: - 01 máy chủ loại vừa: 100 triệu đồng - 01 bản quyền hệ điều hành mạng... thay đổi cả hệ điều hành mạng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu lên công nghệ 64 bit Tóm lại, để duy trì hoạt động của ứng dụng trên hệ thống mạng thì việc thay thế, nâng cấp máy chủ, nâng cấp hệ điều hành mạng, nâng cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu là không tránh khỏi Jump to first page s s Để giảm bớt gánh nặng về mặt kinh phí trong tương lai, cần định hướng xây dựng hoàn thiện ứng dụng trên công nghệ mã nguồn... Chọn lựa môi trường - Hệ điều hành hệ thống mạng: chọn Windows 2003 Server - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: chọn Microsoft SQL Server 2000 - Giao diện với người sử dụng: ứng dụng công nghệ WEB với công cụ xây dựng là bộ Visual Studio.NET 2003 s Tổ chức phân cấp, phân quyền truy cập ứng dụng Jump to first page IV- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - Phân tích và thiết kế hệ thống quản đảng viên theo phương pháp... với cấu trúc Menu động - Xây dựng các form nhập dữ liệu cho ứng dụng, gồm: + 50 forms nhập dữ liệu cho 50 bảng từ điển dữ liệu + 37 forms nhập các thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của đảng viên + Và một số form nhập dữ liệu khác Jump to first page - Xây dựng 8 form thống kê danh sách đảng viên: + Có bằng tiến sỹ, phó tiến sỹ + Có học hàm giáo sư, phó giáo sư + Có luận chính trị cao cấp,... nguồn mở Điều này sẽ làm giảm kinh phí cho việc nâng cấp hệ điều hành mạng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tức chi phí bản quyền phần mềm) Với số lượng đảng viên cần quản dự tính là 100 ngàn người thì đây là loại ứng dụng loại vừa, do vậy, có thể chọn lựa công nghệ triển khai như sau: - Hệ điều hành mạng : Linux (mã nguồn mở) - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL: mã nguồn mở - Ngôn ngữ lập trình: có thể chọn... thực hiện đề tài có hạn, với khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn, gồm: - Phân tích, thiết kế hệ thống, - Xây dựng bộ từ điển dữ liệu chuẩn với 12.763 records dữ liệu từ điển, - Cài đặt CSDL trên SQL server, - Cài đặt phần giao diện làm việc trên WebServer với 100 forms giao diện đã được xây dựng nên còn một số công việc em chưa đủ thời gian để hoàn chỉnh, gồm: Jump to first page * 8 biểu thống. .. page IV- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - Phân tích và thiết kế hệ thống quản đảng viên theo phương pháp phân tích MERISE - Cài đặt ứng dụng vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server với 96 bảng (table) dữ liệu - Xây dựng bộ từ điển dữ liệu cho ứng dụng gồm 50 bảng dữ liệu từ điển với 12.763 records, trong đó, có một số bảng có số lượng bản ghi lớn: + Chuyên ngành đào tạo: 319 records + Đơn vị trực thuộc:... Server: 20 triệu đồng - 01 bản quyền hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 200: 50 triệu đồng s Cộng ba hạng mục trên = 170 triệu đồng Jump to first page s s Chi phí tối thiểu trên là chi phí dự tính đầu tư ban đầu Về sau, trong giai đoạn vận hành ứng dụng, có thể máy chủ hỏng, phải thay thế máy chủ mới; mặt khác, trong một vài năm tới, công nghệ phần cứng máy chủ phát triển lên công nghệ 64 bit, do vậy, . TINỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hữu Trọng Sinh viên. dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa& quot;. Jump to first page ■ Để xây dựng được hệ thống quản lý đảng viên trên hệ thống mạng máy tính,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa pdf, Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa pdf, Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đảng viên Tỉnh ủy Khánh Hòa pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay