Bài soạn de cuc hay

10 275 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 13:11

. Môn Toán Lớp 7 (Thời gian làm bài 120 phút) Bài 1. Tìm giá trị n nguyên dơng: a) 1 .16 2 8 n n = ; b) 27 < 3 n < 243 Bài 2. Thực hiện phép tính: 1. 9.14 14.19 44.49 89 + + + + Bài 3. a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x + Khi x thay đổi Bài 4. Hiện nay hai kim đồng hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn de cuc hay, Bài soạn de cuc hay, Bài soạn de cuc hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn