Gián án Luyện học giỏi toán phần 6

2 222 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 11:12

. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi KIỂM TRA GIỎI TOÁN Lớp……………………… (Thời gian 60 phút) Họ và tên…………………… I)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:(. 1300 b) 13 26 c) 1340 d) 1325 Câu 3) Lớp 5A và 5B có 87 học sinh. Biết rằng số học sinh lớp 5A bằng số học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Luyện học giỏi toán phần 6, Gián án Luyện học giỏi toán phần 6, Gián án Luyện học giỏi toán phần 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn