Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2

34 1,859 5
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 07:11

. thích -2 câu đâù: chậm , trang trọng 3/4 -4 câu tiếp: nhanh hơn:5 /2; 4 /2 -2 câu tiếp :2/ 1/1/1 /2/ 4 -8 câu tiếp: 4/3; 3/4; 2/ 2 -> Giọng hào sảng. 2- Thể. Luyện tập 1. Bài tập 1 - Học sinh đọc bài tập 1 a) Cần tránh lối viết dài dòng, khiến ngời đọc khó hiểu. b) Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ. 2. Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2, Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2, Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn