Bài giảng SƠ LƯỢC VỀ MẠO TỪ BẤT ĐỊNH VÀ MẠO TỪ CHỈ ĐỊNH

2 696 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 09:11

. SƠ LƯỢC VỀ MẠO TỪ BẤT ĐỊNH VÀ MẠO TỪ CHỈ ĐỊNH Hì hì, về lý thuyết thì mình tin chắc ai cũng đã ổn định, nhưng đôi khi còn một. mạo từ vậy sau đây mình xin post một ít kiến thức cơ bản và nhỏ nhoi của phần mạo từ THE VÀ A, AN nhe 1 .Mạo từ bất định( indefinite aricle) đó là hai từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng SƠ LƯỢC VỀ MẠO TỪ BẤT ĐỊNH VÀ MẠO TỪ CHỈ ĐỊNH, Bài giảng SƠ LƯỢC VỀ MẠO TỪ BẤT ĐỊNH VÀ MẠO TỪ CHỈ ĐỊNH, Bài giảng SƠ LƯỢC VỀ MẠO TỪ BẤT ĐỊNH VÀ MẠO TỪ CHỈ ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn