Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện

99 647 6
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 11:19

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện Lời nói đầuTrong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới thì một tất yếu khách quan là nền kinh tế Việt Nam sẽ phải có một môi trờng kinh doanh lành mạnh. Để đảm bảo cho môi trờng này thì dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) ngày càng trở nên cần thiết. Dịch vụ kiểm toán BCTC là một phần cơ bản tập trung nhiều công sức, chi phí đối với công ty kiểm toán, nhng thông qua chất l-ợng của dịch vụ này, trình độ chuyên môn của các kiểm toán viên (KTV) uy tín nghề nghiệp của các công ty đợc nâng cao, từ đó nâng cao vị thế của họ trên thị tr-ờng. Kiểm toán BCTC bao gồm việc kiểm toán rất nhiều các chu trình khác nhau nhng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chu trình bán hàng thu tiền là giai đoạn cuối cùng trong một chu trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của giai đoạn này thể hiện trên BCTC là những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều ngời sử dụng thông tin BCTC. Chính vì vây, kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền có ý nghĩa rất lớn trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán, giúp KTV hạn chế đợc rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán đồng thời trách nhiệm của những ngời quan tâm.Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, trong quá trình học tập tại khoa Kế toán, trờng đại học Kinh tế quốc dân thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học (AISC), em quyết định chọn đề tài Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học (AISC) thực hiện 1Nội dung chính của đề tài gồm 3 chơng:Chơng I: Cơ sở lý luận của kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cảo tài chính.Chơng II: Thực tế kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cảo tài chính do Công ty kiểm toán AISC thực hiện.Chơng III: Bài học kinh nghiệm một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cảo tài chính của Công ty kiểm toán AISC.Với đề tài nghiên cứu này, em muốn tìm hiểu rõ hơn về bản chất cũng nh quy trình thực hiện kiểm toán cả về lý luận thực tiễn. Báo cáo đợc thực hiện trên cơ sở phơng pháp luận các quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, kết hợp các phơng pháp khảo sát, phân tích tổng hợp, thống kê, nghiên cứu tình hình thực tế qua thực tiễn kiểm toán qua hồ sơ kiểm toán. Tuy nhiên, do những hạn chế cả về nguyên nhân khách quan chủ quan nên Báo cáo chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của GV. Trần Mạnh Dũng,Thầy giáo hớng dẫn; Anh Đào Tiến Đạt, Giám đốc chi nhánh AISC Hà Nội các thầy cô trong khoa đã giúp em hoàn thành bài báo cáo chuyên đề này. Chơng I: Cơ sở lý luận của kiểm toán chu trình2 Bán hàng- thu tiền trong quy trình kiểm toánBáo cáo tài chínhI. Đặc điểm của chu trình bán hàng - thu tiền1. ý nghĩaĐối với mỗi doanh nghiệp sản xuất, quá trình sản xuất kinh doanh biểu hiện sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm các hoạt động nối tiếp liên tục thành vòng tròn tuần hoàn, lặp đi lặp lại tạo nên chu kỳ sản xuất. Theo cách nhìn của các nhà quản lý trên góc độ tài chính, quá trình này bao gồm rất nhiều các chu trình nghiệp vụ cụ thể, mỗi chu trình nghiệp vụ lại đợc cấu thành bởi tập hợp những nghiệp vụ kinh tế có liên quan chặt chẽ với nhau. Trớc hết, doanh nghiệp huy động các nguồn vốn có thể có trên cơ sở tự có, vay mợn trả lãi (chu trình huy động- hoàn trả vốn), các nguồn này đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ nh tiền mặt, tiền gửi, các khoản tơng đơng tiền (chu trình vốn bằng tiền). Nguồn vốn bằng tiền đó đợc dùng để mua sắm t liệu sản xuất, các hàng hoá, dịch vụ (chu trình mua hàng- thanh toán) thuê nhân công (chu trình tiền lơng- nhân viên) để tiến hành sản xuất tích trữ sản phẩm hàng hoá (chu trình hàng tồn kho). Kết thúc một chu kỳ kinh doanh là chu trình bán hàng- thu tiền.Nh vậy, chu trình bán hàng- thu tiền đợc coi là chu trình cuối cùng, nó không chỉ đánh giá hiệu quả của chu trình trớc đó hiệu quả của toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh khả năng bù đắp chi phí để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Một chu trình nghiệp vụ bán hàng- thu tiền hiệu quả có nghĩa là vốn đợc huy động đúng mức tạo tiền đề cho sản xuất cho các chu trình tiếp theo đợc thực hiện một cách có hợp lý.Theo chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam, quá trình tiêu thụ đợc thực hiện khi hàng hoá, dịch vụ đợc chuyển giao, đợc ngời mua chấp nhận thanh toán. Theo đó, có rất nhiều phơng thức bán hàng khác nhau:3Phơng thức tiêu thụ trực tiếp: Doanh nghiệp giao hàng cho ngời mua trực tiếp tại kho hoặc các phân xởng sản xuất của doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu cho ngời mua.Phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng: Doanh nghiệp chuyển hàng đợc bán đến địa điểm theo hợp đồng. Số hàng này chỉ đợc chuyển quyền sở hữu khi ng-ời mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán một phần hoặc toàn bộ.Phơng thức tiêu thụ qua đại lý: Doanh nghiệp sẽ chuyển hàng đến điểm đại lý tiêu thụ. Số hàng này đợc coi là hàng ký gửi, còn các đại lý đợc coi là nơi nhận hàng bán hàng hộ doanh nghiệp đợc hởng hoa hồng tính trên doanh số bán đ-ợc theo một tỷ lệ nhất định đã thoả thuận trớc.Phơng thức bán hàng trả góp: Theo phơng thức này thì hàng hoá giao cho khách hàng đợc gọi là tiêu thụ. Ngời mua sẽ tiến hành thanh toán theo quy định của doanh nghiệp.Ngoài ra, còn có các hình thức bán hàng khác nh doanh nghiệp sử dụng vật t, hàng hoá, sản phẩm để thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp Với hình thức bán hàng phong phú, phơng thức thanh toán cũng nh việc tổ chức hạch toán kế toán rất đa dạng. Có thể nói, chu trình bán hàng- thu tiền là một giai đoạn quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh.2. Tổ chức chứng từ kế toánCăn cứ duy nhất để ghi sổ kế toán là các chứng từ minh chứng các nghiệp vụ đã phát sinh. Vì vậy, tổ chức tốt hệ thống chứng từ kế toán sẽ đảm bảo cho việc ghi chép kịp thời đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị. Tuỳ vào trong chơng trình khác nhau. Theo đó, tổ chức chứng từ cho chu trình bán hàng- thu tiền đợc thực hiện nh sau:Trờng hợp 1: Hàng hoá bán ra là sản phẩm vật chất, quy trình luân chuyển chứng từ theo sơ đồ sau: Sơ đồ 01: Quy trình luân chuyển chứng từ4Nhu cầu bán hàngBộ phận cung ứngThủ trưởng hoặc kế toán trưởngGhi sổ theo dõi thanh toánGiao nhận theo hợp đồngKý duyệt hoá đơn bán hàngLập chứng từ bán hàngBộ phận khoKế toán thanh toánLưu chứng từTrờng hợp 2: Hàng hoá là các sản phẩm phi vật chất thì quy trình luân chuyển chứng từ theo sơ đồ sau: Sơ đồ 02: Quy trình luân chuyển chứng từ2.1. Chứng từ+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trớc năm nay+ Các hợp đồng đã ký kết về cung cấp hàng hoá dịch vụ. Đây là thoả thuận của doanh nghiệp khách hàng về loại hàng hoá dịch vụ mà doanh 5Nhu cầu cung cấp dịch vụBộ phận kinh doanhThủ trưởng hoặc kế toán trưởngGhi sổ doanh thu các sổ khácCung cấp dịch vụKý duyệt hoá đơn dịch vụLập chứng từ bán hàngBộ phận cung cấp dịch vụKế toán bán hàngLưu chứng từThủ quỹThu tiềnnghiệp cung cấp. Đây là văn bản pháp lý để quy định rõ quyền nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng.+ Các đơn đặt hàng của các khách hàng + Hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn kiêm phiếu xuất kho của ngời bán+ Biên bản quyết toán, thanh lý hợp đồng kinh tế; biên bản quyết toán cung cấp hàng hoá dịch vụ.+ Phiếu thu, giấy báo có của Ngân hàng kèm theo các văn bản sao kê, sổ phụ của Ngân hàng+ Các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hoá, thành phẩm2.2. Sổ sách+ Nhật ký bán hàng+ Các sổ sách hạch toán chi tiết các khoản phải thu+ Nhật ký thu tiền hoặc bảng kê số 1+ Sổ hạch toán hàng tồn kho+ Sổ cái tài khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp2.3. Hệ thống tài khoản sử dụngo Vốn bằng tiền 111,112o Các khoản phải thu 131,138o Hàng tồn kho 152o Doanh thu bán hàng 511o Giá vốn hàng bán 632o Chi phí bán hàng 641o Chi phí quản lý doanh nghiệp 642o Các tài khoản khác 531,532,3331,139,711,004 .2.4. Sơ đồ hạch toán kế toánSơ đồ 03: Kế toán doanh thu bán hàng thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp TK 511 TK 111, 112, 131 Doanh thu bán hàng6Sơ đồ 04: Theo phơng thức bán hàng trực tiếp TK 511 TK 111, 112, 131 Doanh thu bán hàng TK 641 Hoa hồng phải trả TK 3331 VAT phải nộp Sơ đồ 05: Theo phơng thức bán hàng trả góp TK 511 TK 111, 112, 131 Doanh thu bán hàng TK 3331 VAT phải nộp TK 515 Lãi trả gópSơ đồ 06: Đối với các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán trả lại, doanh thu trả trớc dự phòng phải thu khó đòi.TK 111,112,131 TK 521,531,532 TK 511 TK 111,112 Chiết khấu, giảm Kết chuyển các khoản Doanh thu nhận ngay7 giá hàng bán giảm trừ doanh thu TK 3387 Doanh thu Doanh thu Kỳ này Nhận trớc TK131 TK 642 DT cha thu TK 3331 Xử lý nợ phải thuVAT phải nộp TK 711 TK 139 Hoàn nhập dự Lập Phòng nợ khó đòi dự phòng3. Chức năng của chu trình bán hàng thu tiềnBán hàng- thu tiền là quá trình chuyển quyền sở hữu của hàng hoá, quá trình trao đổi hàng tiền kết thúc bằng việc chuyển đổi hàng hoá thành tiền. Hàng hoá tiền tệ ở đây đợc xác định theo bản chất kinh tế của chúng. Hàng hoá là những tài sản hay dịch vụ chứa đựng có thể bán đợc. Tiền tệ là phơng thức thanh toán nhờ đó mà mọi quan hệ giao dịch thanh toán đợc giải quyết tức thời.Bán hàng là một quá trình có mục đích thống nhất song phơng thức thực hiện mục đích này rất đa dạng. Mỗi loại hình doanh nghiệp có cơ cấu chức năng chứng từ về bán hàng, thu tiền có đặc điểm khác nhau. Song, chung nhất chu trình bán hàng- thu tiền đều bao gồm các chức năng chính sau:Xử lý đơn đặt hàngCông việc này thờng đợc thực hiện bởi bộ phận bán hàng. Về mặt pháp lí đơn đa đặt hàng là một lời đề nghị mua hàng hay cung cấp dịch vụ theo một phơng thức cụ thể. Đơn đặt hàng cần phải đợc kiểm tra tính có thực, kiểm tra các điều kiện khả năng đáp ứng nh: giá bán, số lợng, ngày giao hàng, địa điểm giao hàng cũng nh phơng thức thanh toán.Kiểm soát tín dụng phê chuẩn phơng thức bán hàng8Trớc khi hàng hoá đợc chuyển đi thì ngời có đủ thẩm quyền (trởng phòng kinh doanh, giám đốc tiêu thụ, bộ phận kiểm soát tín dụng) phải xem xét khả năng thanh toán của khách hàng rồi mới phê chuẩn phơng thức bán hàng trả chậm ph-ơng thức thanh toán để hạn chế đến mức tối đa các khoản nợ khó đòi phát sinh sau này. Thông thờng với mỗi khách hàng thờng xuyên thờng có hồ sơ theo dõi riêng về khả năng thanh toán để xác định một mực tín dụng hạn mức cho phép, nếu vợt quá mức giới hạn đó thì không đợc chấp nhận. Đối với khách hàng mới thì bộ phận tín dụng hoặc ngời giám sát tín dụng của phòng bán hàng phải có trách nhiệm tìm hiểu xác định giới hạn tín dụng để lu vào hồ sơ khách hàng.Vận chuyển thành phẩm hàng hoáChức năng vận chuyển thành phẩm, hàng hoá phản ánh tài sản của doanh nghiệp đợc chuyển cho khách hàng quyền sở hữu Tài sản đợc chuyển cho khách hàng. Nó là công cụ để ghi nhận Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Chứng từ vận chuyển đợc lập tại thời điểm hàng hoá thành phẩm xuất ra khỏi doanh nghiệp phải phù hợp với số lợng sản xuất thực tế. Gửi hoá đơn ghi sổ doanh thuChức năng này do bộ phận kế toán thực hiện. Khi thực hiện các nghiệp vụ bán hàng cần đảm bảo rằng tất cả các đợt giao hàng đều phải đợc lập hoá đơn chỉ đợc lập hoá đơn đối với các nghiệp vụ giao hàng thực sự xảy ra. Nghiệp vụ giao hàng phải đợc lập hoá đơn theo giá chuẩn đợc phê duyệt. Số tiền ghi trên hoá đơn phải đợc tính toán chính xác, các hoá đơn bán hàng phải đợc ghi sổ doanh thu đúng thời điểm mà nghiệp vụ đó phát sinh.Xử lí ghi sổ các khoản phải thuTiền mặt phải đợc ghi vào sổ Nhật kí thu tiền, còn các khoản phải thu từ khách hàng thì theo dõi trên sổ chi tiết theo dõi các khoản phải thu theo đúng số tiền đúng thời kì.Xử lí các khoản giảm trừ doanh thuCác khoản giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại phải đợc phê chuẩn bởi ngời có thẩm quyền trớc khi chính thức ghi sổ phải ghi sổ kịp thời, đầy đủ.9Thẩm định xóa sổ các khoản phải thu nhng không thu đợc Công việc này thực hiện trong trờng hợp khách hàng không có khả năng thanh toán. Việc xoá sổ phải đợc thực hiện theo đúng quy định vè chế độ tài chính kế toán hiện hành.Lập dự phòng các khoản phải thu khó đòiĐể đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kinh doanh, trớc khi khoá sổ tài khoản chuẩn bị lập BCTC, doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá các khoản phải thu có khả năng không thu hồi đợc, lập dự phòng các khoản này đa vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi nhằm mục đích đề phòng những tổn thất khi có rủi ro xảy ra, hạn chế những đột biến về kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán.Với những chức năng trên, mỗi bộ phận trong doanh nghiệp sẽ đảm nhận từng phần việc cụ thể. Thông qua việc phân chia nhiệm vụ, ngời quản lí doanh nghiệp có thể nắm bắt đợc các thông tin về nghiệp vụ bán hàng.Vì thế với các nhiệm vụ xác minh bày tỏ ý kiến về các thông tin tài chính nói chung các thông tin về chu trình bán hàng- thu tiền nói riêng thì KTV không thể không xem xét những đặc điểm cơ bản của chu trình ảnh hởng của nó tới việc lập kế hoạch sử dụng các kỹ thuật kiểm toán sao cho có hiệu quả.4. Kiểm soát nội bộ với chu trình bán hàng- thu tiềnĐể đạt đợc mục tiêu đề ra của quản lý, doanh nghiệp phải thiết lập cơ chế kiểm tra kiểm soát nhằm theo dõi, giám sát thờng xuyên các hoạt động, kịp thời phát hiện các sai sót, sửa chữa không ngừng nâng cao hiệu năng, hiệu quả. Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách thủ tục có chức năng thờng xuyên là trên cơ sở xác định rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu công việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đề ra của đơn vị.Chu trình bán hàng- thu tiền có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời tồn tại nhiều rủi ro tiềm tàng trong bản 10[...]... không chấp nhận, Báo cáo kiểm toán từ chối cho ý kiến Chơng 2: Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán AISC thực hiện 35 I Đặc điểm của công ty kiểm toán dịch vụ tin học 1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty kiểm toán dịch vụ tin học Tên gọi : Công ty kiểm toán dịch vụ tin học Tên giao dịch : Auditing and Information Service... trên BCTC Chu trình bán hàngthu tiền là một phần của cuộc kiểm toán Nó có mối quan hệ mật thiết với các chu trình khác vì vậy, khi kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền nhất thiết phải kết hợp kết quả kiểm toán của các chu trình khác Sơ đồ 08: Mối quan hệ giữa chu trình bán hàng- thu tiền với các chu trình khác trong quá trình sản xuất kinh doanh Tiền Chu trình bán hàng thu tiền Chu trình huy động...thân các nghiệp vụ kinh tế nên một hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàngthu tiền hữu hiệu là cần thiết Các mục tiêu kiểm toán bán hàng- thu tiền cần đợc thực hiện qua các trắc nhiệm đạt yêu cầu trắc nhiệm độ tin cậy Trong chu trình bán hàng- thu tiền, công việc bán hàng thu tiền là một quá trình chuyển quyền sở hữu đối với hàng hoá, dịch vụ tiền tệ giữa ngời mua ngời bán gắn với lợi... chứng kiểm toán Thông thờng, một cuộc kiểm toán bao giờ cũng thực hiện qua 3 bớc sau: + Chu n bị kiểm toán + Thực hiện kiểm toán + Kết thúc kiểm toán Trong quá trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền, quy trình kiểm toán có thể không bao gồm toàn bộ các bớc của một cuộc kiểm toán BCTC trọn vẹn mà có sự chi tiết, cụ thể ở những bớc nhất định 3.1 Chu n bị kiểm toán Đây là bớc đầu tiên trong một quy trình. .. hàng Công thơng Lĩnh vực kinh doanh : + Kiểm toán : Chủ yếu là kiểm toán BCTC + T vấn : Tài chính, Thu , Nguồn nhân lực, Đầu t, Dịch vụ tin học Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thu c Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, là một tổ chức kiểm toán độc lập, hợp pháp có quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, t vấn tài chính kế toán dịch vụ tin học Công ty. .. của chu trình, từ đó xác định quy mô cà thiết kế các trắc nghiệm kiểm toán cần thực hiện ở giai đoạn sau Việc lập kế hoạch tốt là căn cứ quan trọng để KTV tiến hành kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền đúng hớng có hiệu quả Các công việc cần thực hiện trong lập kế hoạch kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền đợc tập trung ở một số bớc trong kế hoạch kiểm toán toàn bộ cuộc kiểm toán nh sau: Thực hiện. .. hiện các thủ tục kiểm toán đã nêu ra 21 3.2 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong Kiểm toán BCTC các Doanh nghiệp Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã đợc lập, KTV tiến hành các bớc công việc tiếp theo để thu thập đợc những bằng chứng đầy đủ tin cậy làm cơ sở đa ra ý kiến về các khoản mục trong chu trình bán hàng- thu tiền Chu trình bán hàng có nhiều các khoản mục trên BCTC có liên quan... các thông tin trên Đánh giá tính trọng yếu rủi ro kiểm toán đợc KTV tiến hành trong tất cả các giai đoạn của cuộc kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền, vì trọng yếu rủi ro kiểm toán gắn với mọi khoản mục, nghiệp vụ trên BCTC Tìm hiểu cơ cấu kiểm soát nội bộ đánh giá rủi ro kiểm soát Trong kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền, KTV phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ rủi ro kiểm soát... của kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền bao gồm cả mục tiêu kiểm toán BCTC mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ phù hợp với đặc điểm của phần hành kiểm toán này Nghiệp vụ bán hàng thu tiền là hai loại nghiệp vụ khác nhau, đợc phản ánh vào sổ kế toán riêng theo một trình tự tơng đối độc lập song hai loại nghiệp vụ này lại có mối quan hệ chặt chẽ là các nhân tố cấu thành nên một chu trình bán hàng-. .. quy trình Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền 1 Vị trí của kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cảo tài chính 13 BCTC là tấm gơng phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp tạo một thời điểm nhất định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó trong một khoảng thời gian nhất định Theo chu n mực kiểm toán quốc tế ISA số 700 : Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ ý kiến của KTV . toán chu trình bán hàng- thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cảo tài chính.Chơng II: Thực tế kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo. cuộc kiểm toán bao giờ cũng thực hiện qua 3 bớc sau:+ Chu n bị kiểm toán+ Thực hiện kiểm toán+ Kết thúc kiểm toánTrong quá trình kiểm toán chu trình bán hàng-
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện, Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện, Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện, ý nghĩa Đặc điểm của chu trình bán hàng - thu tiền, Chứng từ Sổ sách Hệ thống tài khoản sử dụng Sơ đồ hạch toán kế toán, Chức năng của chu trình bán hàng thu tiền, Kiểm soát nội bộ với chu trình bán hàng- thu tiền, Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền, Thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC, Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC, KÕt thóc kiĨm to¸n, Tổ chức công tác kế toán tại công ty kiểm toán AISC., Vài nét về chi nhánh AISC tại Hà Nội, KiĨm to¸n doanh thu, Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng., Kết thúc kiểm toán Kiểm tra từng phần hành kiểm toán của từng KTV, Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán Giai đoạn thực hiện kiểm toán, Giai đoạn kết thúc kiểm toán Kiểm toán trớc yêu cầu hội nhập quốc tế, Sự cần thiết phải hoàn thiện chu trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay