Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39

42 221 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 02:11

. hay –x+y=13 ?4: 14 9 x y 1 89 14x 9y 95 5 5 5 + = ⇔ + = Ta được hệ : x y 13 9x 9y 117 14x 9y 94 5 14x 9y 94 5 23x 828 x 36 14x 9y 94 5 y 49 − + = − + =   ⇔. đơn vị thu đc 720 tấn 7208 19 100 12 100 15 =+ yx 99 100 12 100 15 =+ yx 15x + 12y = 99 00 (2) Từ (1) và (2) có hệ PT: =+ =+ 99 001215 720 yx yx = =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39, Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39, Tài liệu Bài soạn toán 9 từ tiết 39

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay