Bài giảng Tìm hiểu nhân vật từ khía cạnh nội tâm nhân vật

16 1,034 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 09:11

Së gi¸o Dôc & §µo t¹o S¬n La Trêng THPT Cß NßI ---------- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm T×m hiÓu nh©n vËt trong t¸c phÈm sù tõ khÝa c¹nh néi t©m nh©n vËt Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m Trung S¬n Phã hiÖu trëng trêng THPT Cß Nßi 1 Sở giáo Dục & Đào tạo Sơn La Trờng THPT Cò NòI ---------- Sáng kiến kinh nghiệm Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ khía cạnh nội tâm nhân vật Ngời thực hiện: Phạm Trung Sơn Phó hiệu trởng trờng THPT Cò Nòi Mai Sơn, tháng 10 năm 2010 2 Mục lục Nội dung Trang 1. Đặt vấn đề 4 2. Giải quyết vấn đề: 5 2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề: 5 2.1.1 Tác phẩm tự sự và đặc điểm của tác phẩm tự sự: 5 2.1.2 Nội tâm nhân vật trong tác phẩm tự sự: 5 2.1.3 ý nghĩa của việc hớng dẫn học sinh Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật ở trờng THPT: 6 2.2 Thực trạng của vấn đề: 6 2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 8 2.3.1 Cách tìm hiểu nội tâm nhân vật: 8 2.3.2 Lựa chọn nhân vật để phân tích: 9 2.3.3 Xác định nội tâm nhân vật: 9 2.3.4 Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật trong hai tác phẩm "Đời thừa " của Nam Cao, " Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài: 9 2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: 14 3. Kết luận: 15 Tài liệu tham khảo 17 3 1. Đặt vấn đề: Nh chúng ta đã biết tác phẩm tự sự chiếm một số lợng lớn trong chơng trình văn học ở trờng phổ thông. Việc tìm hiểu, khám phá tác phẩm tự sự một cách đúng đắn, có hiệu quả cao vẫn đang là một thử thách lớn với giáo viên và học sinh. Trong trờng THPT học sinh thờng lúng túng trong việc khai thác tác phẩm tự sự. Đặc biệt là khó khăn trong việc tìm hiểu các nhân vật trong tác phẩm tự sự. Học sinh thờng thể hiện nhân vật một cách chung chung mà không làm nổi bật đợc nhân vật. Mà trong tác phẩm tự sự thì nhân vật thờng thể hiện chủ đề của tác phẩm. Hơn nữa trong khai thác nhân vật học sinh thờng khó khăn trong việc tìm hiểu thể hiện nội tâm nhân vật. Trong thực tế có nhiều cách để tìm hiểu tác phẩm tự sự: Có thể đi từ cốt truyện hoặc đi từ tình tiết, biến cố, nhân vật . Nhng có lẽ trong tác phẩm tự sự thì nhân vật là một thành phần trung tâm của tác phẩm, là yếu tố quyết định tạo thành cốt truyện, là nơi để tác giả gửi gắm những t tởng chủ đề. Nhân vật trong tác phẩm tự sự thờng đợc khắc hoạ qua những khía cạnh nh: Lai lịch, ngoại hình, ngôn ngữ, nội tâm, hành động . ở đề tài này ngời viết chỉ đề cập đến một khía cạnh khám phá nhân vật đó là: Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật. Bởi vì, nhân vật trong tác phẩm tự sự hầu hết đều đợc các tác giả khắc hoạ rõ nét yếu tố nội tâm từ đó nhân vật đợc khắc hoạ sâu sắc. Từ đó hớng dẫn học sinh tìm hiểu cụ thể nội tâm nhân vật qua giờ học tác phẩm tự sự và giờ làm văn phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự. Ngời viết sẽ cụ thể hoá vấn đề này trong một số tác phẩm tự sự trong trờng phổ thông nh: "Đời thừa " của Nam Cao, " Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài. 4 2. Giải quyết vấn đề: 2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề: Để hớng dẫn học sinh tìm hiểu về nội tâm nhân vật trong một số tác phẩm tự sự ở trờng phổ thông chúng ta cần hiểu rõ một số vấn đề về cơ sở lý luận xoay quanh thể loại tự sự. 2.1.1 Tác phẩm tự sự và đặc điểm của tác phẩm tự sự: a) Khái niệm về tác phẩm tự sự: Theo Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi trong: "Từ điển thuật ngữ văn học" (NXB ĐHQGHN- 1997) thì tự sự đợc hiểu là: "Phơng thức tái hiện đời sống bên cạnh hai phơng diện khác là trữ tình và kịch, đợc dùng làm cơ sở để phân loại tác phẩm văn học" (SĐD - trong 317). Theo "Từ điển tiếng Việt": "Tự sự là thể loại văn học phản ánh hiện thực bằng cách kể lại sự việc, miêu tả tính cách thông qua cốt truyện, tơng đối hoàn chỉnh". Trong lý luận văn học định nghĩa: "Tác phẩm tự sự là loại tác phẩm phản ánh đời sống trong quá trình khách quan của nó, qua con ngời, hành vi, sự kiện đợc kể lại bởi một ngời kể chuyện nào đó". Theo Giáo s Nguyễn Văn Hạnh, Tiến sĩ Huỳnh Nh Phơng: "Tự sự là kể chuyện, trình bày sự việc, sự vật một cách cụ thể, chi tiết, có đầu có đuôi, tự sự tập trung chủ yếu vào việc miêu tả thế giới bên ngoài". Từ các hớng nghiên cứu trên chúng ta có thể hiểu một cách chung nhất về thể loại tự sự nh sau: Tự sự là thể loại văn học phản ánh cụ thể hiện thực đời sống một cách khách quan bằng cách kể lại sự việc, sự kiện, miêu tả tính cách nhân vật, chi tiết . có đầu có đuôi thông qua cốt truyện tơng đối hoàn chỉnh và đợc kể lại bởi một ngời kể chuyện nào đó. b) Những đặc trng cơ bản của thể loại tự sự bao gồm: Cốt truyện. Nhân vật. Ngôn ngữ. c) Nhân vật và đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm tự sự: Nhân vật: Thờng là con ngời, cũng có khi là sự vật, loài vật . Đặc điểm nhân vật trong tác phẩm tự sự: Thờng đợc thể hiện qua các khía cạnh: Lai lịch, ngoại hình, nội tâm, hành động, ngôn ngữ . 5 2.1.2 Nội tâm nhân vật trong tác phẩm tự sự: a) Khái niệm: Theo từ điển thuật ngữ văn học thì: Nội tâm nhân vật là những tâm t tình cảm bên trong của nhân vật. b) Vai trò của nội tâm nhân vật: Nội tâm nhân vật sẽ có vai trò rất lớn trong việc thể hiện một cách toàn diện về nhân vật. Qua nội tâm nhân vật độc giả sẽ hiểu đợc diễn biến tâmnhân vật từ đó sẽ hiểu đợc tính cách nhân vật. 2.1.3 ý nghĩa của việc hớng dẫn học sinh Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật ở trờng THPT: Vấn đề ngời viết đặt ra nhằm góp phần để học sinh tiếp cận tác phẩm hiệu quả nhất trong giờ học. Trong tác phẩm tự sự tác phẩm nào cũng có nhân vậtnhân vật bao giờ cũng thể hiện chủ đề tác phẩm cho nên tìm hiểu tác phẩm là tìm hiểu nhân vật. Nhng tìm hiểu nhân vật nh thế nào để đạt đựơc hiệu quả cao nhất. Trong khi tiếp cận tác phẩm văn học chúng ta tìm hiểu nhân vật qua nhiều yếu tố nh ngoại hình, nội tâm, hành động, ngôn ngữ . Nh vậy tìm hiểu nội tâm nhân vật để khái quát về nhân vật không phải là một con đờng duy nhất. Tuy nhiên nội tâm có vai trò hết sức quan trọng vì ngoại hình và hành động của nhân vật không phải bao giờ cũng bộc lộ rõ về nhân vật. Ta lấy một ví dụ: Khi tiếp xúc nhân vật Ca-di-mô-đô của Vic-to Huy-gô trong tác phẩm: "Nhà thờ Đức bà Pa-ri" ai cũng thấy anh ta là một ngời có ngoại hình xấu xí nhng lại có một tâm hồn cực kỳ cao đẹp. Nh vậy: "nhìn mặt không thể bắt hình dong đợc". Vậy nên vấn đề hớng dẫn học sinh tìm hiểu nội tâm nhân vật trong tác phẩm tự sự ở trờng THPT qua giờ dạy tác phẩm có ý nghĩa hết sức to lớn. 2.2 Thực trạng của vấn đề: Dạy văn trong nhà trờng phổ thông đang là một thử thách lớn với giáo viên hiện nay. Dạy nh thế nào cho hay, cho hiệu quả cao, tạo sự hứng thú, say mê cho học sinh quả thực là cả một vấn đề lớn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc học sinh không thích học văn nh: Môn văn là môn khó học, nghề nghiệp cho môn văn không phong phú, Một số giáo viên dạy không hay không cuốn hút, cha có những phơng pháp thích hợp kích thích sự say mê học, sáng tạo, cảm thụ văn học của học sinh Mặt khác trong trờng THPT, học sinh thờng có những quan niệm rất sai lệch trong việc học môn văn. Có những học sinh cho rằng môn văn là môn học thuộc chỉ cần học 6 những gì thầy cô giáo cho ghi trên lớp là đạt yêu cầu. Khi là bài kiểm tra chỉ cần tái hiện lại y hệt những kiến thức đó là đạt yêu cầu. Hoặc học văn chỉ cần chăm chú ghi chép là đợc chứ không cần t duy sáng tạo. Đó là những quan niệm sai lầm, lệch lạc. Học văn không phải chỉ thụ động đọc chép mà là cả một quá trình cảm thụ nghệ thuật đầy sáng tạo. Việc học sinh không thích thú với môn văn cũng có nhiều lí do nh đã nêu ở trên tuy nhiên có một nguyên nhân khá quan trọng đó là: Thầy cô giáo cha thực sự tạo ra sự cuốn hút học sinh bằng bài giảng của mình mà điều quan trọng nhất là có những phơng pháp thích hợp trong một bài giảng văn. Trong những năm gần đây bộ Giáo dục & Đào tạo liên tục phát động trong toàn ngành các cuộc vận động, các phong trào thi đua rất có ý nghĩa: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng tr- ờng học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động Hai không: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm t cách nhà giáo và không để học sinh ngồi nhầm lớp. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đang có ảnh hởng tích cực tới chất lợng dạy và học trong các nhà trờng Trung học phổ thông, từng bớc đẩy lùi các tiêu cực trong ngành giáo dục. Trờng THPT Cò Nòi là một trờng mới thành lập đợc 8 năm, tỉ lệ học sinh dân tộc chiếm 42,6 %, chủ yếu là học sinh dân tộc Thái và Hmông. Khả năng giao tiếp, lĩnh hội các kiến thức văn học cũng nh khả năng trình bày trớc tập thể của các em là rất kém do đa số các em ở vùng sâu vùng xa cha đi đây, đi đó nhiều, khả năng tiếp thu chậm, nhiều em gia đình còn rất khó khăn các em phải dành nhiều thời gian để phụ giúp gia đình, nhiều gia đình cha thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình . Tuy vậy, các em lại có điểm thuận lợi là đang thích tìm hiểu khám phá, tiếp cận những cái mới lạ. Vì thế nếu cũng lợng kiến thức ấy mà tìm đợc cách tiếp cận truyền tải phù hợp thì chắc chắn các em sẽ có hứng thú. Một điều khó khăn nữa là khả năng cảm nhận các vấn đề văn học của học sinh Trờng THPT Cò Nòi cũng nh học sinh miền núi còn yếu mà lợng thời gian ở trên lớp thì có hạn. Cùng học một loại sách nhng chắc chắn các em học sinh ở vùng núi sẽ không thể cảm nhận đợc đầy đủ và sâu sắc nh các em ở đồng bằng, thành phố mà các sách tham khảo ở miền núi lại không có nhiều, vậy nên 7 vai trò của ngời giáo viên dạy văn trở nên hết sức quan trọng. Các thầy các cô phải tận dụng triệt để thời gian để truyền đạt kiến thức cho các em và phải có kế hoạch bù đắp những thiếu hụt về kiến thức trình độ do đặc điểm vùng miền mang lại. Một trong những giải pháp cho vấn đề đó là ngời giáo viên phải đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tích cực, tìm tòi những cách tiếp cận tác phẩm văn học mới một cách hiệu quả. Một trong các cách đó là: Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật. 2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 2.3.1 Cách tìm hiểu nội tâm nhân vật: Nhà văn sáng tạo ra nhân vật văn học để nhận thức về: Con ngời, xã hội, để thể hiện t tởng thái độ của mình đối với con ngời, xã hội. Hiểu đúng nhân vật trong tác phẩm chính là để tiếp nhận đúng nội dung t tởng và nghệ thuật của tác phẩm đó. Để hớng dẫn học sinh phân tích nhân vật qua đó toát lên đợc nội tâm nhân vật trong giờ văn chúng ta có thể thực hiện các thao tác sau: Thao tác 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu chung về tác phẩm, nhân vật, nh: Nhân vật thuộc tác phẩm nào? Thuộc thời đại nào? Của tác giả nào? nh thế mới hiểu sâu về nhân vật. Thao tác 2: Tìm hiểu nhân vật qua chi tiết cụ thể nh: + Hình dáng: + Nội tâm. + Quan hệ của nhân vật với các nhân vật khác. + Hoàn cảnh, môi trờng sống. + Ngôn ngữ nhân vật. Trong các yếu tố trên thì nội tâm thể hiện một cách sâu sắc nhất nhân vật. Khi h- ớng dẫn học sinh tìm hiểu về nội tâm nhân vật cần lu ý mỗi nhân vậtnội tâm riêng, cho nên khi tìm hiểu cần có cách khám phá riêng, đặt nội tâm nhân vật trong hoàn cảnh cụ thể để khai thác. Thao tác 3: Những kết luận về nội tâm nhân vật: Nhân vật là loại ngời nào, đại diện cho vấn đề gì về t tởng của tác phẩm, đóng góp về mặt nhận thức và giáo dục thẩm mỹ cho ngời đọc nh thế nào? Nhân vật đã có nội tâm rõ, điển hình cha . Cần có những dẫn chứng về nội tâm cụ thể để kết luận về nhân vật mang tính thuyết phục cao. 2.3.2 Lựa chọn nhân vật để phân tích: 8 Nhân vật trong tác phẩm tự sự rất đa dạng phong phú. Dựa trên phơng diện kết cấu và ý thức hệ có thể chia nhân vật ra thành các loại sau: Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật trung tâm, nhân vật chính diện, nhân vật phản diện . các nhân vật sẽ góp phần thể hiện t tởng chủ đề và nội dung của tác phẩm. Tuy nhiên trong giờ học ở trờng phổ thông chúng ta không có đủ thời gian để h- ớng dẫn học sinh phân tích hết các nhân vật đợc nên chúng ta phải lựa chọn các nhân vật để phân tích. Ví dụ trong "Đời thừa" của Nam Cao xuất hiện rất nhiều nhân vật nhng chỉ có nhân vật nhà văn Hộ thể hiện t tởng của tác phẩm. Cho nên khi phân tích tác phẩm này cần chú ý khai thác kĩ hai nhân vật Hộ. Hay trong tác phẩm "Vợ chồng Aphủ " của Tô Hoài cũng xuất hiện nhiều nhân vật nhng nhân vật Mị mới là hình tợng điển hình cần phân tích. 2.3.3 Xác định nội tâm nhân vật: Nội tâm nhân vật đợc thể hiện trong nhiều thời điểm, có thể trong quá khứ, hiện tại hoặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong tác phẩm " Đời thừa" nhân vật Hộ bộc lộ nội tâm trong những hoàn cảnh đời thờng của cuộc sống mu sinh, trong mối quan hệ với bạn văn chơng, gia đình. Trong tác phẩm " Vợ chồng Aphủ" nội tâm của Mị đợc bộc lộ khá rõ qua hai thời điểm đó là trong đêm tình mùa xuân và đêm động cởi trói cứu Aphủ. Nh vậy qua hai tác phẩm trên chúng ta sẽ tập trung khai thác nội tâm hai nhân vật Hộ và Mị để tìm hiểu toàn diện về nhân vật. 2.3.4 Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật trong hai tác phẩm "Đời thừa " của Nam Cao, " Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài: a) Tác phẩm " Đời thừa" của Nam Cao: Văn học Việt Nam 1930 - 1945 có rất nhiều biến động. Có thể nói nhân dân Việt Nam phải chịu một cổ ba tròng áp bức bóc lột: Phong kiến, thực dân, phát xít. Nhân dân rơi vào hoàn cảnh sống đầy rẫy những khó khăn, quẫn bách mà điển hình ở hai giai cấp là: Ngời nông dân và ngời trí thức tiểu t sản. Nhà văn Nam Cao đã nhìn thấu đợc hoàn cảnh xã hội và hiện thực cuộc sống đó, cho nên những sáng tác trớc cách mạng tháng Tám tác giả chủ yếu khai thác hai đề tài này. Nhà văn đã thâm nhập vào những bí ẩn trong tâm hồn ngời trí thức bằng những độc thoại nội tâm trong tâm hồn đau khổ của họ. Tác giả để cho nhân vật tự ngẫm lại mình, tự nhận thức mình, tự mổ xẻ nội tâm của mình, tự phê phán mình, từ đó tác giả khai thác sâu sác những bi kịch tinh thần của họ: Bi kịch của những con ngời có những hoài bão ớc mơ cao đẹp về cuộc sống và nghề 9 nghiệp nhng do hoàn cảnh cùng cực của cuộc sống mà phải sống một đời thừa, cuộc sống mòn và có nguy cơ bị xói mòn về nhân phẩm. Có thể xem " Đời thừa " là một trong những sáng tác tiêu biểu của Nam Cao trớc cách mạng về đề tài ngời trí thức tiểu t sản nghèo. Trong tác phẩm nhà văn đã xây dựng thành công nhân vật nhà văn Hộ với những mảng nội tâm phong phú phức tạp để từ đó nổi lên những bi kịch trong cuộc đời của Hộ. Nội tâm của Hộ đợc bộc lộ trong cuộc sống đời thờng thông qua hai bi kịch là: Bi kịch lí tởng nghề nghiệp và bi kịch tình thơng. a.1 Nội tâm của nhà văn Hộ qua bi kịch về lí tởng và nghề nghiệp: Hộ vốn là một nhà văn một trí thức trẻ say mê nghệ thuật: " Đói rét không có nghĩa lí gì với gã tuổi trẻ say mê lí tởng". Hắn say mê sáng tác, lao động nghệ thuật một cách miệt mài, cần cù, nhẫn nại. Hắn viết lách một cách thận trọng, hắn đọc, suy nghĩ tìm tòi bình luận về văn chơng không biết chán. Hắn có những quan điểm đẹp đẽ, đúng đắn về nghề văn:" Văn chơng không cần đến những ngời thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đa cho mà văn chơng chỉ dung nạp những ngời biết đào sâu tìm tòi khơi những nguồn cha ai khơi và sáng tạo những cái gì cha có" và " Một tác phẩm thật có giá trị phải chứa đựng một cái gì lớn lao mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi, nó ca tụng lòng thơng, tình bác ái, sự công bình nó làm cho ngời gần ngời hơn". Nhng vì gánh nặng cơm áo mà hắn đã vi phạm vào những nguyên tắc, quan niệm về nghề văn: " Hắn viết vội vàng cẩu thả, nhạt nhèo" để cho ngời ta có thể quên ngay sau khi đọc. Để rồi mỗi lần nhìn lại tác phẩm của mình hắn lại tự mắng mình: " Khốn nạn! Khốn nạn thay cho hắn! Bởi ví chính hắn là một thằng khốn nạn, sự cẩu thả trong bất cứ nghề nghiệp gì cũng là một sự bất lơng rồi. Nhng sự cẩu thả trong văn chơng thì thật là đê tiện". Hắn là một kẻ vô ích, một đời thừa. Hắn nghĩ thế và buồn lắm. Còn gì buồn hơn một con ngời tự mình lại chán chính mình, một con ngời luôn khao khát làm một cái gì đó để nâng cao giá trị đời sống nhng kết cục chẳng làm đợc gì cả phải sống một đời thừa vô nghĩa trong cuộc đời. Có thể nói bằng những lời nói nội tâm gay gắt Hộ đã lâm vào bi kịch đau đớn giằng xé giữa một bên là lơng tâm và khát vọng nghề nghiệp với một bên là vòng kim cô khắc nghiệt của sự mu sinh hàng ngày. a.2 Nội tâm của nhà văn Hộ qua bi kịch về tình thơng: Hộ có những suy nghĩ về tình thơng rất đúng đắn: " Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai ngời khác để thoả mãn lòng ích kỉ mà kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ ngời khác trên đôi vai của mình". Với Hộ tình thơng chính là một nguyên tắc sống, một lẽ sống 10 [...]... trong tâm hồn con ngời mà Tô Hoài muốn thể hiện 2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Qua việc dạy tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ khía cạnh nội tâm nhân vật trong giờ giảng văn áp dụng với 02 lớp 11C2, 12C2 tại trờng THPT Cò Nòi đã thu đợc kết quả cụ thể nh sau: Hầu hết học sinh hiểu, nắm chắc, khắc sâu đợc kiến thức về nhân vật cũng nh về tác phẩm Học sinh hứng thú trong cách tìm hiểu về nhân. .. 60 học sinh 40/45 - 70% Khoảng sinh 41/44 học90% Hiểu bài Hiểu bài 80 sinh = 45/45 học - 90% 100% 100% 44/44 học sinh = 100% Kết quả kiểm tra viết bài trung bình của 02 lớp trên: Giỏi = 5% Khá = 40% Trung bình= 55% 3 Kết luận: Xuất phát từ yêu cầu mới của công việc giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm cho nên việc hớng đẫn học sinh tìm hiểu nội tâm nhân vật trong tác phẩm tự sự ở trờng phổ thông không... chim bằng Mị đã đi từ thung lũng đau thơng đến cánh đồng vui Tâm lí của Mị diễn biến khá phức tạp thể hiện phép biện chứng 13 trong tâm hồn Mị diễn ra đầy mâu thuẫn nhng bất ngờ hợp lí, thể hiện ngòi bút miêu tả tâm lí sắc sảo của Tô Hoài Nh vậy thông qua tâmnhân vật Mị ngời đọc đã hiểu về con ngời Mị một kiểu nhân vật ngời dân lao động miền núi bị bóc lột nhng vẫn khao khát vơn lên tìm hạnh phúc tự... một cách đúng đắn, hiệu quả cao Tuy nhiên nội tâm nhân vật không phải là yếu tố duy nhất để thể hiện nhân vật Cho nên khi phân tích nhân vật không đợc xem nhẹ các yếu tố khác nh : Ngoại hình, ngôn ngữ, hành động Có nh vậy nhân vật mới đợc hiện lên một cách toàn diện hơn Với điều kiện thời gian ngắn trình độ bản thân có hạn chắc chắn đề tài còn nhiều hạn chế Với tâm huyết và tấm lòng của mình tôi muốn... mạnh mẽ Nh vậy nội tâm của Mị đã đợc thể hiện khá rõ qua diễn biến tâm lí của cô Qua nội tâm nhân vật ta thấy rõ về cuộc đời Mị - một ngời dân lao động miền núi có cuộc đời éo le bất hạnh nhng họ vẫn vợt lên trên cuộc đời, số phận để giành lấy tình yêu, hạnh phúc, tự do b.2 Tâm lí của Mị trong đêm đông cởi trói cho Aphủ: Hành động cứu Aphủ của Mị diễn ra khá phức tạp phù hợp với diễn biến tâm lí của Mị... thức về nhân vật cũng nh về tác phẩm Học sinh hứng thú trong cách tìm hiểu về nhân vật Tạo không khí sôi nổi trong tranh luận tìm hiểu vấn đề, có những phát hiện mới mẻ có tính sáng tạo trong giờ học áp dụng làm các dạng bài về nhân vật một cách có hiệu quả Cụ thể kết quả khảo sát từ sự đánh giá của học sinh sau khi học bài: (Thông qua phát phiếu nhận xét) Thời điểm Lớp Cha dạy 12C2cách mới theo Dạy... hình thành trong cô Từ ý thức, từ tình thơng yêu đồng loại khiến Mị không do dự trong hành động cởi trói cứu Aphủ " Làm sao Mị cũng không thấy sợ Mị rút con dao nhỏ cắt lúa cắt nút dây mây" Hành động này thể hiện vẻ đẹp trong tâm hồn Mị Cứu Aphủ, nhìn hoàn cảnh thực tại Mị đã quyết định chạy theo Aphủ " Aphủ cho tôi đi ở đây thì chết mất" Đây là hành động thể hiện sự phát triển tâm lí theo quy luật... giữ gìn đợc nhân cách và phẩm giá của mình ? Đó chính là tiếng nói nhân đạo sâu sắc trong t tởng của Nam Cao b) Tác phẩm " Vợ chồng Aphủ " của Tô Hoài: Tác phẩm " Vợ chồng Aphủ" đợc Tô Hoài viết năm 1952 in trong tập truyện Tây Bắc Truyện viết về hai chặng trong cuộc đời của Mị và Aphủ qua đó thể hiện số phận đau thơng của họ cũng nh khát vọng vợt lên trên số phận đau thơng 11 Mị là nhân vật chính của... Những giọt nớc mắt hối hận ấy đã giữ cho anh không trợt xuống vực thẳm của cuộc đời tăm tối Nh vậy qua nội tâm ta nhận thấy sự giày vò đến chảy máu trong tâm hồn Hộ: Một con ngời lấy tình thơng làm lẽ sống mà hàng ngày lại vi phạm nghiêm trọng vào lẽ sống tình thơng ấy Tóm lại qua những dằn vặt trong tâm hồn Hộ ta nhận thấy kiếp sống mòn, sống thừa của ngời trí thức tiểu t sản đang quằn quại trớc cuộc... chuyền, theo bản năng của một con ngời tự do, đi theo tiếng gọi của mình theo một quy luật biện chứng tâm hồn Mị thực hiện hành động của mình mặc ánh mắt lạ lẫm của bố con nhà Thống lí Tâm lí của Mị đợc phát triển lên đỉnh điểm vừa mơ hồ vừa tỉnh táo, vừa hiện thực vừa lãng mạn ở Mị xuất hiện hai con ngời, hai tâm trạng Một con ngời cam chịu, day dứt lo lắng, tủi hờn về thân phận, một con ngời trỗi dậy mạnh . Cách tìm hiểu nội tâm nhân vật: 8 2.3.2 Lựa chọn nhân vật để phân tích: 9 2.3.3 Xác định nội tâm nhân vật: 9 2.3.4 Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ. trung khai thác nội tâm hai nhân vật Hộ và Mị để tìm hiểu toàn diện về nhân vật. 2.3.4 Tìm hiểu nhân vật trong tác phẩm tự sự từ nội tâm nhân vật trong hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tìm hiểu nhân vật từ khía cạnh nội tâm nhân vật, Bài giảng Tìm hiểu nhân vật từ khía cạnh nội tâm nhân vật, Bài giảng Tìm hiểu nhân vật từ khía cạnh nội tâm nhân vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay