Bài soạn Bài 15 thủ đô hà nội

21 717 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 05:11

. điện Hà Nội, bưu điện Quốc tế . Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2006 ĐịA Lí Thủ đô Hà Nội 1. Hà Nội Thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ 2. Thành. ®iÓm ®­êng phè 2. Thành phố cổ đang ngày càng phát triển Phố cổ Hà Nội Phố mới Hà Nội Tên một vài con phố - Hàng Bông, - Hàng Gai, - Hàng Đường -Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 15 thủ đô hà nội, Bài soạn Bài 15 thủ đô hà nội, Bài soạn Bài 15 thủ đô hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn