Gián án một số bài toán casio-có đáp án

6 398 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 05:11

. 26A:41 = CI ≈ 13,46721 cm Bài 7 (5 điểm): Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là 10 000 000đ với lãi suất 0,9% một tháng. Hỏi sau 2 năm người. gọi số tiền gửi hang tháng là a đồng, lãi xuất hàng tháng là x (%) ta có Đầu tháng 1 có: a đồng Cuối tháng 1 có: a + ax = a(1 + x) ( đồng ) Đầu tháng 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án một số bài toán casio-có đáp án, Gián án một số bài toán casio-có đáp án, Gián án một số bài toán casio-có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn