Bài soạn Bien ban ket nghia

1 950 5
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 15:12

PHÒNG GD&ĐT TRÀ BỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Số 01/ LT-THTB,THTT Độc lập- Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT KẾT NGHĨA TRƯỜNG TH TRÀ BÌNH & TRƯỜNG TH TRÀ THUỶ ••• - Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng trong công tác kết nghĩa giao lưu giữa các đơn vị trực thuộc Phòng GD &ĐT Trà Bồng . - Căn cứ vào tình hình thực tế của hai đơn vị. - Trên tinh thần giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. TRƯỜNG TH TRÀ BÌNH & TRƯỜNG TH TRÀ THUỶ THỐNG NHẤT CÁC ĐIỀU KHOẢN GIAO ƯỚC 1. Thời gian kết nghĩa: 3 niên học: (2009-2010. 2010-2011. 2011-2012) 2. Nội dung kết nghĩa: Kết nghĩa toàn diện giữa 2 trường a. Công tác quản lí: BGH hai trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẩn nhau trong công tác quản lí giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường . b. Công tác công đoàn: - CĐCS của hai trường tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẩn nhau trong công tác công đoàn. - Tổ chức cho đoàn viên của hai đơn vị giao lưu trong các hoạt động; Thể thao, văn nghệ, tọa đàm các ngày lễ lớn. - Cùng giúp đỡ đoàn viên của hai đơn vị trong những trường hợp rủi ro, bất trắc, khó khăn trong cuộc sống . c. Công tác chuyên môn: - Giáo viên hai trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẩn nhau trong công tác chuyên môn nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục trong nhà trường. d. Công tác đội và hoạt động ngoài giờ: + Hai Liên đội học hỏi giúp đỡ nhau trong hoạt động Đội và giáo dục thiếu niên nhi đồng. + Liên đội TH Trà Bình có trách nhiệm hỗ trợ cho Liên đội Trà Thuỷ trong công tác đội nếu như Liên đội TH Trà Thuỷ có yêu cầu. + Hằng năm Liên đội TH Trà Bình có kế hoạch giúp cho HS nghèo Trường TH Trà Thuỷ bằng tinh thần và hiện vật: Học bổng, gạo ăn, quần áo cũ . trên tinh thần Lá lành đùm lá rách. Tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên hai trường cam kết thực hiện tốt các nội dung giao ước trên. Trà Bồng ngày 01 tháng 01 năm 2010. TRƯỜNG TH TRÀ THUỶ TRƯỜNG TH TRÀ BÌNH Hiệu trưởng Hiệu trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bien ban ket nghia, Bài soạn Bien ban ket nghia, Bài soạn Bien ban ket nghia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay