Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 8 ( Sưu tần )

265 722 2
  • Loading ...
1/265 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 15:11

. đắng, chát, thơm (trường mùi v ) - Ngọt, the thé, êm dịu, chối tai (trường âm thanh) - (rét) ngọt, ẩm, giá (trường thời tiết) 4- Trong văn thơ cũng như. rừng cọ từ đời sống tinh thần đến vật chất . Bài tập 2. (Câu B v à D) Bài tập 3: Có những ý lạc chủ đề (c), (g) - Có nhiều ý hợp với chủ đề nhưng do cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 8 ( Sưu tần ), Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 8 ( Sưu tần ), Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 8 ( Sưu tần )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn