Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 7 ( Sưu tầm )

239 438 0
  • Loading ...
1/239 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 15:11

. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 2 Tiết 7 Bố cục trong văn bản Ngày soạn . Ngày dạy I.Mục tiêu bài học: - HS hiểu sự cần thiết phải có bố cục khi viết văn bản và các. bị đồ dùng: Sách bài tập,sách ĐHVB ,bài soạn. III. Các b ớc lên lớp: 1. ổn định 2. Kiểm tra: Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra đợc từ văn bản Cổng trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 7 ( Sưu tầm ), Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 7 ( Sưu tầm ), Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 7 ( Sưu tầm )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn