Gián án Tập đọc: Cây xoài của ông em

13 377 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 15:11

. Nội dung: Tả cây xoài của ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của hai mẹ con bạn nhỏ. Tập đọc Theo Đoàn Giỏi Cây xoài của ông em Ông em trồng cây xoài cát. từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Cây xoài của ông em
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tập đọc: Cây xoài của ông em, Gián án Tập đọc: Cây xoài của ông em, Gián án Tập đọc: Cây xoài của ông em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay