Bài giảng Giáo án từ tiết 39-42

8 199 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 12:11

. xây dựng bài . II.Chuẩn bị : Gv :Giáo án , Tham khảo chuẩn kiến thức ,thước thẳng, giáo án . HS:. III.Lên lớp : 1’ 1.Ổn định tổ chức . 2.Kiểm tra bài cũ tải không đổi . Hs:Đọc và nghe giảng . Hs:Trả lời dự đoán . Hs:Đọc và nghe giảng . Hs:Nghe giảng . Hs:Nghe giảng và dự đoán . Hs:Phụ thuộc vào R , U , P
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án từ tiết 39-42, Bài giảng Giáo án từ tiết 39-42, Bài giảng Giáo án từ tiết 39-42

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay