Thực trạng và giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN giai đoạn 2001-2005.doc

44 910 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2012, 10:48

Thực trạng và giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN giai đoạn 2001-2005 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuĐất nớc ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất lơng thực chủ yếu là cây lúa nớc mà một số hoa màu khác nhng phân tán. bên cạnh đó, nề kinh tế của nớc ta còn gặp nhiều khó khăn, cha đợcnề tảng để tạo đà phất triển. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã mở ra cho nền kinh tế nông nghiệp một hớng đi mới với một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xoá bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp theo định hớng xã hội chủ nghĩa dới sự quản lý của Nhà nớc đặc biệt là nề kinh tế nông nghiệp đã đợc chú trọng hơn. Từ sau nghị quyết 10 của Bộ Chính trị nhiều chính sách mới đợc ban hành đã giải quyết đợc những ràng buộc phong kiến phi kinh tế trong nông nghiệp chỉ thị 100 của Ban Bí th Trung ơng Đảng với nhân dân khoán sản phẩm cây lúa đến nhóm ngời ngời lao động. Đây đợc coi là chìa khoá vàng để mở ra thời kỳ mới của nông ngiệp. Bởi vì Đảng ta đã xác định để phát triển đợc nề kinh tế thì trớc tiên là phải phát triển đợc nông nghiệp. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp với xu hớng giảm tỷ trọng cây lợng thực, tăng dần tỷ trọng cây công nghiệp thuỷ sản giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong nông thôn tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ. Phát triển nông ngiệp một cách toàn diện nhằm từ đó tích luỹ cho công nghiệp các ngành khác trong nền kinh tế.Việc thực hiện những chiến lợc đó phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả đổ mới chế quản lý, các chính sach hồ tự phát triển chuyển dịch cấu trong nền kinh tế nông nghiệp. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp thực hiện nhthế nào, tập trung vào những gì, thực thi những ngành nào mũi nhọn then chốt, xu hớng chuyển dịch cấu nông nghiệp . là hàng loạt những vấn đề cần phải đợc tính đến.Bài viết này đợc chia thành 3 phần:Phần I. Những vấn đề lý luận về chuyển dịch cấu kinh tế nông ngiệp1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần II. Thực trạng về chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ tr-ớc năm 1985-1988 tới nay.Phần III. Giải pháp cho xu hớng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-20052Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần I: những vấn đề lý luận về chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệpI. Vai trò, vị trí, đặc điểm của Nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệpNông nghiệp là một lĩnh vực rất phong phú. Nông dân sống ở khu vực nông nghiệp gắn liền với nông thôn, sản xuất gắn liền với thiên nhiên, với môi trờng gặp nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với nớc cha phát triển, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu. Đại bộ phận, xét một cách tổng thể, các nớc đang phát triển kém phát triển trên 80% dân số 70% lao động xã hội tập trung ở nông với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kỹ thuật canh tác lạc hậu, trình độ lao động thấp. Ngời nông ở đây, họ vừa là những ngời sản xuất vừa là những ngời tiêu thụ sản phẩm của chính bản thân họ làm ra. Bởi vậy, tính phối hợp liên ngành (cung ứng vật t, chế biến, tiêu thụ sản phẩm) còn ở mức độ thấp, đóng góp từ khu vực nông nghiệp thu nhập quốc dân cha cao bất ổn định.Bên cạnh đó nông nghiệp Việt Nam còn đặc điểm nổi bật khác do những điều kiện tự nhiên lịch sử đặc biệt.Nớc ta nằm ở khu vực nhiệt đới, đất nớc trải dài theo hớng Bắc-Nam, phần lớn địa hình là đồi núi, ba mặt tiếp giáp với biển chính vì vậy, thảm thực vật phong phú, đa dạng, tiềm năng sinh khối lớn, nhiều loài vật giá trị kinh tế cho phép phát triển một nền nông nghiệp đa dạng thể đi vào chuyên canh nhiều loại cây, con. Hiện nay, nông nghiệp nớc ta sản xuất lơng thực chủ yếu là cây lúa nớc nhng phần tán, việc áp dụng các kỹ thuật giới hoá, hiện đại hoá vào sản xuất nông nghiệp thiếu kinh nghiệm còn nhiều bất cập.-Nớc ta đất chật, dân số không ngừng tăng lên lên khả năng mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hạn chế.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368-Việc chuyển nền nông nghiệp Việt Nam sang sản xuất hàng hoá gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật, trình độ lao động, khả năng quản lý Đây là những đặc điểm nổi bật cần phải khắc phục nhanh chóng tạo tiền đề cho nhiệm vụ công nghiệp hoá -hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta theo hớng bền vững, tiến lên một nền nông nghiệp mà :-Đi vào sản xuất hàng hoá-Năng suất cây trồng gia súc cao.-Năng suất lao động cao.-Sử dụng hệ thống thuỷ canh.Và khắc phục những hạn chế :-Sử dụng năng lợng lãng phí-Chất lợng nông sản kém.-Môi trờng bị ô nhiễm.2. Vai trò, vị trí của sản xuất nông nghiệp.Nông nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các nớc đang phát triển. Bởi vì các nớc này đa số ngời dân sống dựa vào nghề nông. Để phát triển kinh tế nâng cao phúc lợi cho nhân dân, Chính phủ cần chính sách tác động vào khu vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất cây trồng tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn.Trừ một số ít nớc dựa vào nguồn tài nguyên phong phú để xuất khẩu, đổi lấy lơng thực, còn hầu hết các nớc đang phát triển phải sản xuất lơng thực cho nhu cầu tiêu dùng của dân số nông thôn cũng nh thành thị. Nông nghiệp còn cung cấp các yếu tố đầu vào cho hoạt động kinh tế . Để đáp ứng nhu cầu lâu dài của phát triển kinh tế việc tăng dân số ở khu vực ở khu vực thành thành thị sẽ không đủ khả năng đáp ứng. Cùng với việc tăng nâng suất lao động trong nông nghiệp, sự di chuyển dân số ở nông thôn ra thành thị sẽ là nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu nông nghiệp hoá đất nớc. Bên cạnh đó, nông nghiệp còn là ngành cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Khu vực công nghiệp cũng thể là một nguồn cung cấp vốn cho phát triển kinh tế, ý nghĩa lớn là vốn tích luỹ ban đầu cho công nghiệp hoá. Theo Timer-1988, Morris Adelma -1981 từ kinh nghiệm thực tế của thế kỷ XIX nhất là thập kỷ gần đâycho thấy, phát triển nông nghiệp là một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công nghiệp hoá (do tích luỹ từ công nghiệp mang lại) hình thành phát triển thị trờng trong nớc, giải quyết việc làm ở nông thôn trong thời gian đầu, hạn chế áp lực làm chậm quá trình công nghiệp hoá )Theo Timmer-1988 ở giai đoạn bắt đầu phát triển nông nghiệp chiếm phần lớn sản phẩm trong nớc, tích luỹ chủ yếu từ nông nghiệp, nguồn thu của Nhà nớc chủ yếu do các loại thuế đánh vào nông nghiệp.+Giai đoạn nông nghiệp đóng góp củ yếu cho sự tăng trởng một phần nguồn thu từ nông nghiệp đợc đầu t lại hco nông nghiệp (chủ yếu cho nghiên cứu sở hạ tầng) sản lợng nông nghiệp tăng lên.+Giai đoạn lao động nông nghiệp bắt đầu giảm, nông nghiệp phải đợc liên kết về thị trờng lao động tín dụng liên kết kinh tế thành thị-nông thôn, nông nghiệp ngày càng phụ thuộc vào thị trờng.+Giai đoạn nông nghiệp dới mức 20% của tổng lao động trong nớc, nông nghiệp còn đợc hỗ trợ bằng nhiều biện pháp linh hoạt của Nhà nớc.Để đạt đợc nh vậy thì điều kiện đầu tiên quan trọng nhất là ta phải thực hiện chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của nền kinh tế quốc dân.5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ii. chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp với phát triển nông nghiệp - nông thôn.1. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.Cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn là bộ phận cấu thành rất quan trọng của nền kinh tế quốc dân, ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế -xã hội ở nớc ta. cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn là tổng thể của kinh tế bao gồm mối quan hệ tơng tác giữa các yếu tố của lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất thuộc khu vực kinh tế nông thôn trong những khoảng thời gian điều kiện kinh tế xã hội nhất định.Sau khi nghị quyết 10 của Bộ chính trị nhiều chính sách mới đợc ban hành đã giải đợc những khả năng buộc phong kiến phi kinh tế trong nông nghiệp nông thôn, tạo cho nông nghiệp đạt đợc những thành tựu to lớn góp phần từng bớc chuyển nền nông nghiệp tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá. Sự chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng nông thôn nói chung đã đang sự khởi sắc, sản xuất phát triển đời sống nhân dân đợc cải thiện. Mặt khác, việc chuyển dịch cấu ngành, theo vùng, lãnh thổ, theo các thành phần kinh tế, theo cấu kỹ thuật - công nghệ hớng tới nền sản xuất hàng hoá đạt đợc nhiều tiến bộ đángg kể.Thế nhng ở trong phạm vi của từng vùng trong nớc thì không hẳn thế. Do sự phát triển không đều giữa các vùng trong nớc, quá trình đó diễn ra ở các vùng không giống nhau: ở vùng kinh tế phát triển , quá trình đó diễn ra theo trình tự chung còn ở vùng kinh tế kém phát triển, quá trình đó thể bắt đầu từ việc phá thế độc canh hoá chuyển sang đa canh lúa, màu phát triển chăn nuôi bớc tiếp theô là phát triển các ngành nghề tiều, thủ công nghiệp dịch vụ. Xu hớng chung của sự chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn là: tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ ngày càng tăng.6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Bên cạnh đó, để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn còn phải sự quan hệ rất nhiều tới các ngành khác nh phát triển nông nghiệp hàng hoá phải chịu sự tác động mạnh mẽ của công nghiệp nông nghiệp không thể tự đi lên nếu không sự tác động trực tiếp của một nền công nghiệp phát triển. đợc các ngành nghề mới trong nông nghiệp.Trong nông nghiệp nông thôn, đi cùng với sự chuyển dịch cấu nông nghiệp nông thôn là sự phân công lao động cũng đợc diễn ra. Từ lao động trồng lúa chuyển sang lao động trồng hoa màu chăn nuôi, làm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, nó không chỉ phụ thuộc vào phục vụ cho cả nhu cầu phát triển nông nghiệp mà còn phục vụ cho cả nhu cầu phát triển công nghiệp, thơng nghiệp các ngành doanh nghiệp khác.Từ thế kỷ 20 đã chứng minh xác định khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển đổi mới nh vũ bão, tính cộng đồng trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngày càng cao, sự chuyển dịch cấu kinh tế của một nớc không thể tách rời với sự phát triển kinh tế của cộng đồng quốc tế hay cũng nh không thể tách rời sự chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn với cấu kinh tế vùng cấu kinh tế chung của cả nớc.Mặt khác, sự phân hoá giàu nghèo ở nông nghiệp nông thôn không thể tránh khỏi, nó diễn ra theo hớng : khi sản xuất hàng hoá kém phát triển thì khoảng cách đó tơng đối doãng ra, khi sản xuất hàng hoá phát triển ở trình độ cao thì khoảng cách đó thu hẹp laih thể trở lại khoảng cách ban đầu (nhng ở trình độ cao hơn). Điều đó chứng tỏ sự phân hoá giàu nghèo vừa là kết quả, vừa là động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cấu kinh tế.Thêm vào đó, ở đâu trình độ dân trí thấp thì ở đó việc xác lạp chuyển dịch cấu kinh tế đơng nhiên là gặp nhiều khó khăn khó tránh khỏi sai lầm . Điều này cũng chứng tỏ rằng với với trình độ dân trí hay mặt bằng trong giáo dục chịu sự ảnh hởng trực tiếp gián tiếp của chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.2. Kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368a. Kinh nghiệm về chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp của Đài Loan.Ta biết rằng Đài Loan là một lãnh thổ nhỏ với 2/3 là đồi núi, đất canh tác chỉ gần 900.000 ha, khí hậu á nhiệt đối nhiệt đới, bởi vậy cấu nông nghiệp rất đa dạng, phong phú nh trồng trọt lúa nớc, lúa mì, khoai lâng, khoai tây, lạc, chuối . Về chăn nuôi lợn, gàm vịt , trâu, bò Ng nghiệp điều kiện thuận lợi để phát triển, nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản, những sản phẩm xuất khẩu giá trị nh tôm, cáTuy vậy, cho đến giữa thế kỷ xét xử, nông nghiệp Đài Loan vẫn ở tình trạng lạc hậu, sản xuất tiểu nông tự cấp, tự túc. Từ đầu những năm 1950 đến nay cấu nông nghiệp Đài Loan, do sự tác động của công nghiệp hoá, đã một bớc phát triển mạnh mẽ, cấu nông nghiệp đã chuyển dịch theo hớng sản xuất nông sản hàng hoá, hớng về về xuất khẩu, đã đạt đợc những thành tựu to lớn trong thời kỳ công nghiệp hoá. Quá trình đó của Đài Loan đợc chia làm 3 thời kỳ.*Thời kỳ thứ nhất:Cơ cấu nông nghiệp trong thời kỳ khôi phục kinh tế sau chiến tranh chuẩn bị công nghiệp hoá (1949-1953).Trong thời kỳ này, Đài Loan bắt đầu thực hiện cải cách ruộng đất do chính quyền Quốc Dân Đảng thực hiện trong 4 năm (1949-1953) với nội dung: giảm tô từ 50-60% xuống 37,5% (1949), chính quyền đem 130.000 ha ruộng công bán cho 177.000 hộ nông dân thiếu ruộng (1951), ban chấp hành "luật ngời cày ruộng: (1953), trng mua số ruộng đất quá hạn mức của địa chủ bán cho nông dân thiếu ruộng.Điều trên đã tạo điều kiện chuyển dịch nền kinh tế nông nghiệp phong kiến tiểu nông sang nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá T bản chủ nghĩa, dọn đờng cho công nghiệp hoá. Kết quả, sản xuất nông nghiệp 1952 đạt 129,7% so với năm 1940-19443 (thời kỳ kinh tế thịnh vợng trớc đây). cấu nông nghiệp thời kỳ này vẫn là cấu truyền thông. Năm 1953, trong cấu 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nông nghiệp, giá trị sản lợng trồng trọt chiếm 71,9%, chăn nuôi chiếm 15,6%, thuỷ sản chiếm 7,4%, lâm nghiệp chiếm 5,1%. Trong ngành trồng trọt: lua chiếm 58,7 %, mì màu 13,3%, cây công nghiệp 19,7%, rau 4,8, quả 3,5%. Trong ngành nông sản xuất khẩu năm 1952 đạt 114 triệu USD chiếm 95,5% kim ngạch xuất khẩu. Nó đánh dấu bớc ngoặc đầu tiên của sản xuất nông nghiệp chuyển từ hớng nội thuần tuý sang hớng ngoại.* Thời kỳ thứ haiCơ cấu nông nghiệp trong thời kỳ phát triển nông nghiệp để nuôi dỡng công nghiệp (1953-1968): Đây là thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hoá ở Đài Loan nó đợc thực hiện trong 4 kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia (NEDP)Biểu 1: cấu nông nghiệp thời kỳ 1953-1968Năm Giá trị sản lợng nông nghiệpTrồng trọt Chăn nuôi Ng nghiệp Lâm nghiệp1953 10.390 (1) 71,9% 15,6% 7,4% 5,1%1968 48.883 60,1% 23,0% 10,6% 6,3%(1) Triệu đồng Đài Loan.Với chức năng phát triển nông nghiệp để nuôi dỡng công nghiệp trong thời gian 1953-1968, nông nghiệp Đài Loan tập trung vào các mục tiêu:-Nâng cao nông nghiệp bằng đa dạng hoá sản phẩm cạnh tranh để đảm bảo nhu cầu dinh dỡng cho nhân dân.-Mở rộng xuất khẩu nông sản phẩm phục vụ công nghiệp hoá .-Cung cấp nguyên liệu lao động cho công nghiệp để phát triển công nghiệp hoá.Kết quả: sản phẩm trồng trọt chính (lúa, mía, rau quả) tăng từ 60-400%, năng suất cấy trồng từ 50-200%, sản lợng thuỷ sản tăng 400%, lâm sản tăng 50%-120%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 266,590 triệu USD, tăng 220%. Điểm chủ ý ở đây là cấu nông nghiệp trong thời kỳ 1953-1968 đã sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hớng công nghiệp hoá. Giá trị sản lợng 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nông, lâm ng nghiệp năm 1968 tăng 5 lần so với 1953, cấu giá trị chăn nuôi tăng từ 15,6% lên 23%, ng nghiệp từ 7,4%-10,6%, lâm nghiệp từ 5,1%-6,3%.* Thời kỳ thứ baCơ cấu nông nghiệp trong thời kỳ phát triển công nghiệp để hỗ trợ nông nghiệp (1961 đến nay). Một trong những nội dung chủ yếu trong thời kỳ này là tiếp tục chuyển đổi cấu nông nghiệp cho phù hợp với yêu cầu khả năng của công nghiệp hoá.Số trang trại gia đình bắt đầu giảm, lao động nông nghiệp giảm từ 1,6 triệu (1969) xuống 1,09 triệu (1991). Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội giảm từ 38,9% (1969) xuống 12,9% (1991).Diện tích canh tác giảm 914 ha (1969) xuống 883540 ha (1991). Giá trị sản lợng nông nghiệp tăng 47731 triệu Đài Loan (1969) lênhà nớc 234185 triệu (1981). Kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng 297 triệu USD (1969) lên 10,042 tỷ USD (1991).Biểu 2: cấu giá trị sản lợng nông nghiệp (1968-1981)Năm Giá trị Sl (1) nông nghiệp Tỷ trọng giá trị sản phẩm (%)Trồng trọt Chăn nuôi Ng nghiệp Lâm nghiệp1968 48833 60,1 23 9,5 5,61981 234185 47,1 29,5 21,4 2,0(1) triệu đồng Đài Loan Kế hoạch của Đài Loan từ nay đến sau năm 2000 là tiếp tục chuyển dịch nền kinh tế nông nghiệp theo phơng hớng chọn đợc cấu nông nghiệp hợp lý trong điều kiện công nghiệp phát triển đạt trình độ cao, đất đai lao động đất ở trong nớc tập trung sản xuất. Kế hoạch của Đài Loan từ nay đến sau năm 2000 là tiếp tục chuyển dịch chuyển nền kinh tế nông nghiệp theo hớng chọn đ-ợc cấu nông nghiệp hợp lý trong điều kiện công nghiệp phát triển đạt trình độ cao, đất đai lao động đất ở trong nớc tậ trung vào sản xuất các sản phẩm cần ít đất đai, lao động, đem lại giá trị kinh tế lợi nhuận cao tìm cách xuất 10[...]... Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 19941. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệpa. Chính sách chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp.b. Đánh giá chung về những hạn chế của chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp2. Một số tác động của việc đô mới chính sách chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệpIII. Giai đoạn 1995-19991. Những đánh giá tình hình xu hớng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp giai. .. quả hơn.Trong giai đoạn này, cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn đà đang chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nớc ta một cách nền tảng, hiệu quả hơn.Trong giai đoạn này, cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn đà đang chuyển dịch theo cấu ngành, theo vùng, theo lÃnh thổ tới nền sản xu t hàng hoá, với những tiến bộ đáng kể:* Một là: cấu nông nghiệp đà sự chuyển biến khá... thôn1. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân2. Kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới3. Các nhân tố ảnh hởng tới chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.4. Sự cần thiết phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệpPhần II. Thực trạng về chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trớc năm 1985-1988 tới nay.I. Giai đoạn. .. hỗ trợ giải quyết các yếu tố đầu vào, đầu ra cho sản xu t nông nghiệp.3. Các nhân tố ảnh hởng tới chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.+Vị trí đại lý khí hậu tự nhiên: ở những vị trí địa lý khác nhau vùng khí hậu khác , việc xác định cấu kinh tế cũng khác nhau. Xác định cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn cũng nghĩa là xác định cấu kinh tế nông nghiệp nông... http://www.docs .vn Email : lienhe@docs .vn Tel (: 0918.775.368ii. chun dÞch cấu kinh tế nông nghiệp với phát triển nông nghiệp - nông thôn.1. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn lµ bé phËn cÊu thµnh rÊt quan träng cđa nỊn kinh tÕ qc d©n, cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ -x· héi ë nớc ta. cấu kinh tế. .. năm 2005Để đảm bảo việc chuyển dịch cấu nông nghiệp hiệu quả, vững chắc thông qua những định hớng 2001-2005 chúng ta phải thực hiện tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu:Một là: phải chính sách đồng bộ về Tài chính - Ngân hàng hỗ trợ tích cực để đầu t cho sự chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp.Để phát triển kinh tế nói chung, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng,... trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp.16 Website: http://www.docs .vn Email : lienhe@docs .vn Tel (: 0918.775.368Mục lụcMở đầuPhần I. Những vấn đề lý luận về chuyển dịch cấu kinh tế nông ngiệpI. Vai trò, vị trí, đặc điểm của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.1. Đặc điểm của sản xu t nông nghiệp2. Vai trò, vị trí của sản xu t nông nghiệpII. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp... yếu là lúa, hoa màu cho ta năng xu t thấp khiến nớc ta vẫn phải nk lơng thực, thực phẩm.ii. giai đoahn từ năm 1989 đến năm 19941. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp a. Chính sách chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Trong giai đoạn này, Đảng ta luôn luôn khẳng định sự phát triển kinh tế nớc ta phải dựa trên sở kết hợp một cách đúng đắn giữa công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.Trong hội... nông nghiệp. Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp thực hiện nhthế nào, tập trung vào những gì, thực thi những ngành nào mũi nhọn then chốt, xu hớng chuyển dịch cấu nông nghiệp là hàng loạt những vấn đề cần phải đợc tính đến.Bài viết này đợc chia thành 3 phần:Phần I. Những vấn đề lý luận về chuyển dịch cấu kinh tế nông ngiệp1 Website: http://www.docs .vn Email : lienhe@docs .vn Tel (: 0918.775.368Nh... là: Kinh tế hộ tự chủ đà bớc phát triển khá, song năng lực nội sinh của kinh tế hộ còn yếu, cha đủ sức tự vơn lên để phát triển kinh tế hàng hoá và chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.+Sáu là: thị trờng nông sản còn hạn hẹp , cha đợc khai thông sức mua của nông dân còn thấp.2. Một số tác động của việc đổi mới trong chính sách chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Chuyển dịch . triển kinh tế của cộng đồng quốc tế hay cũng nh không thể tách rời sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn với cơ cấu kinh tế vùng và cơ cấu. về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông ngiệp1Website: http://www.docs .vn Email : lienhe@docs .vn Tel (: 0918.775.368Phần II. Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN giai đoạn 2001-2005.doc, Thực trạng và giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN giai đoạn 2001-2005.doc, Thực trạng và giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN giai đoạn 2001-2005.doc, Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, Vai trò, vị trí của sản xuất nông nghiệp., Kinh nghiƯm cđa mét sè níc trªn thÕ giíi, Các nhân tố ảnh hởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn., Sự cần thiết phải công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay