Gián án tiet 40 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN(TT)

1 553 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 10:11

Chương 4: so¹n th¶o v¨n b¶n Tiết 40 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN(TT) Ngày soạn: 12/12/2010 Dạy ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú 6A 6B 6C 6D I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word (gọi tắt là Word) là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được biểu tượng của Word. - Nhận biết và phân biệt các thành phần cơ bản của cửa sổ Word. - Biết được vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh, sự tương đương về tác dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ và lệnh tương ứng trong bảng chọn, biết cách mở bảng chọn 2. Kỹ năng - Biết thực hiện thao tác khởi động word. - Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã có sẵn, lưu văn bản và kết thúc làm việc với Word 3. Thái độ - Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học. - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học. II. PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình, giảng giải – diễn giải, thực hành III. ĐỒ DÙNG 1. Chuẩn bị của Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính 2. Chuẩn bị của Học sinh : - Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ. - Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Tổ chức lớp (1’) Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) * Câu hỏi: Nêu cách khởi động Word? * Đáp án : Cách1: Nhấp chuột vào trên màn hình Windows Chọn All programs→Microsoft Office→ Microsoft Office Word 2003 Cách 2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Office Word 2003 trên màn hình. . Chương 4: so¹n th¶o v¨n b¶n Tiết 40 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN(TT) Ngày soạn: 12/12/2010 Dạy ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh. thức - Biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word (gọi tắt là Word) là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được biểu tượng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án tiet 40 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN(TT), Gián án tiet 40 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN(TT), Gián án tiet 40 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN(TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn