Tài liệu DẠY THEO GÓC (KK CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?)

16 447 4
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 09:11

CHUYÊN Đ MÔN KHOA Ề H CỌ L P 4Ớ BÀI 31: KHÔNG KHÍ NH NG TÍNH CH T GÌ?Ữ ẤBÀI 31: KHÔNG KHÍ NH NG TÍNH CH T GÌ?Ữ Ấ 1.Không khí ở đâu ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: a) ở khắp nơi, xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của mọi vật. c) Ở xung quanh mọi vật. b) Ở trong những chỗ rỗng của mọi vật. 2.Lớp không khí bao quanh trái đất được gọi là gì ? a) Th ch ạ quy nể b) Khí quy nể c) Th y ủ quy nể KHOA H CỌ : BÀI 31: KHÔNG KHÍ NH NG TÍNH CH T GÌ?Ữ Ấ Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 * Góc thí nghiệm: KHOA HỌC: BÀI 31: KHÔNG KHÍ NHỮNG TÍNH CHẤT? Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 3 2 4 1 * Góc thí nghiệm: *Không khí trong su t, không ố màu, không mùi, không v .ị KHOA HỌC: BÀI 31: KHÔNG KHÍ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ? Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 * Góc quan sát: *Không khí trong su t, không màu, ố không mùi, không v .ị Không khí không hình d ng nh t ạ ấ đ nh.ị KHOA HỌC: BÀI 31: KHÔNG KHÍ NHỮNG TÍNH CHẤT? Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 *Không khí trong su t, không màu, không ố mùi, không v , không hình ị d ngạ nh t ấ đ nh.ị *Không khí th b nén l i ho c ể ị ạ ặ giãn ra. * Góc áp d ngụ : Bài học: *Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không hình dạng nhất định. *Không khí thể bị nén lại hoặc giãn ra. KHOA HỌC: BÀI 31: KHÔNG KHÍ NHỮNG TÍNH CHẤT? Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 [...]...Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu các ví dụ về việc ứng dụng tính chất của không khí trong đời sống Ví dụ: làm bơm tiêm,… Ứng d ụng c ủa không khí Bơm tiêm Bơm xe Bơm phao Ứng dụng của không khí Áo phao Bồn tắm Đồ chơi Cổng chào Ca nô Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 KHOA HỌC: BÀI 31: KHÔNG KHÍ NHỮNG TÍNH CHẤT? Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 D ẶN DÒ: -V ề nhà h ọc thu ộc m ục... BÀI 31: KHÔNG KHÍ NHỮNG TÍNH CHẤT? Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 D ẶN DÒ: -V ề nhà h ọc thu ộc m ục “B ạn c ần bi ết” và v ận d ụng t ốt bài h ọc vào cu ộc s ống hàng ngày -Chu ẩn b ị bài sau theo nhóm 4: 2 cây n ến nh ỏ, 2 chi ếc c ốc nh ỏ, 2 chi ếc dĩa nh ỏ . BÀI 31: KHÔNG KHÍ CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ?Ữ Ấ Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 * Góc thí nghiệm: KHOA HỌC: BÀI 31: KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ? Thứ năm. 31: KHÔNG KHÍ CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ?Ữ ẤBÀI 31: KHÔNG KHÍ CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ?Ữ Ấ 1.Không khí có ở đâu ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: a) Có ở khắp nơi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu DẠY THEO GÓC (KK CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?), Tài liệu DẠY THEO GÓC (KK CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?), Tài liệu DẠY THEO GÓC (KK CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn