Bài soạn Giáo án ngữ văn 7- Mới

159 526 0
  • Loading ...
1/159 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 08:11

. *Bài cũ: - Hoàn tất các bài tập vào vở. - Nắm được tính liên kết và các phương tiện liên kết trong văn bản. *Bài mới: Chuẩn bị cho bài: Bố cục trong văn. phương tiện ngôn ngữ (từ, câu, ) thích hợp 3/ Bài mới: 12 Giới thiệu bài mới: (2’) Bố cục trong văn bản không phải là vấn đề hoàn toàn mới đối với chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án ngữ văn 7- Mới, Bài soạn Giáo án ngữ văn 7- Mới, Bài soạn Giáo án ngữ văn 7- Mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn