Gián án Tuần 23 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

3 842 10
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 07:11

Phòng giáo dục và đào tạo Đak Pơ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Tuần 12 Ngày soạn : 5/ 11/ 2009 Ngày dạy : 6/ 11/ 2009 Tiết 24 §2. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯNG TỈ LỆ THUẬN I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS phải biết làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ. II. CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ . HS : Xem trước bài . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn đònh lớp : (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (7’) - Đònh nghóa hai đại lượng tỉ lệ thuận? - Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5. Chứng tỏ x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ ? Đáp án : Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 nên x = 0,8y Vì y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 5 nên y = 5z Nên x = 0,8.5z ⇒ x = 4z Vậy x tỉ lệ thuận với y và hệ số tỉ lệ là 4 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 : Bài toán 1 (17’) GV treo bảng phụ ghi đề bài toán 1 ? Đề bài cho ta biết gì? HS : Cho biết hai thanh chì có thể tích 12cm 3 và 17cm 3 . Thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất là 56,5g. ? Khối lượng và thể tích là hai đại lượng như thế nào? HS : Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Nếu gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m 1 (g) và m 2 (g) thì ta có tỉ lệ thức nào? m 1 và m 2 có quan hệ gì? 1 2 12 17 m m = và m 1 - m 2 = 56,5 1. Bài toán 1: (SGK) Giả sử khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m 1 (g) và m 2 (g) . Do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: 1 2 12 17 m m = Giáo án Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Đak Pơ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ? Vậy làm thế nào để tìm m 1 và m 2 ? HS : 1 2 12 17 m m = = 1 2 56,5 11,3 17 12 5 m m − = = − m 1 = 11,3. 12 = 135,6 m 2 =11,3. 7 = 192,1 Gọi 1 HS lên bảng giải Các HS khác làm tại chỗ và nhận xét GV cho HS làm ?1 Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán Các HS khác làm tại chỗ và nhận xét GV : giới thiệu chú ý như SGK Hoạt động 2 : Bài toán 2 (7’) GV treo bảng phụ ghi đề bài GV cho HS hoạt động nhóm làm ?2 Gọi đại diện 1 nhóm lên bảng giải Các nhóm khác nhận xét Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 1 2 12 17 m m = = 1 2 56,5 11,3 17 12 5 m m− = = − ⇒ m 1 = 11,3. 12 = 135,6 m 2 =11,3. 7 = 192,1 ?1 Giả sử khối lượng của mỗi thanh kim loại là m 1 (g) và m 2 (g). Do khối lượng và thể tích của vật là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: 1 2 2 2 222,5 8,9 10 15 10 15 25 m m m m + = = = = + ⇒ m 1 = 8,9. 10 = 89 (g) 2 m = 8,9. 15 = 133,5(g) Chú ý : (SGK) 2. Bài toán 2 : (SGK) ?2 Gọi số đo các góc tam giác ABC là A, B, C thì theo đề bài ta có: 0 0 180 30 1 2 3 1 2 3 6 A B C A B C+ + = = = = = + + Vậy A = 1. 30 0 = 30 0 B = 2. 30 0 = 60 0 C = 3. 30 0 = 90 0 Vậy số đo các góc của tam giác ABC là: 30 0 ; 60 0 ; 90 0 4. Củng cố : (12’) Bài tập 5/ 55 (SGK) a) x và y tỉ lệ thuận vì : 5 1 2 1 2 5 . 9 y y y x x x = = = = b) x và y không tỉ lệ thuận vì : 12 24 60 72 90 1 2 5 6 9 = = = ≠ Bài tập 6/ 55 (SGK) a) Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên: y = k.x Giáo án Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Đak Pơ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Vì mỗi mét dây nặng 25g nên y = 25x b) Ta có : y = 25x Nên khi y = 4,5 kg = 4500g thì x= 4500 : 25 = 180 (m) Vậy cuộn dây dài 180 mét Cách khác: a) 1m dây nặng 25g x (m) dây nặng y (g) Vì khối lượng tỉ lệ nghòch với chiều dài nên: 1 25 x y = ⇒ 25y x = b) 1m dây nặng 25g x(m) dây nặng 4500g Có 1 25 4500 180( ) 4500 25 x m x = ⇒ = = 5. Hướùng dẫn về nhà : (1’) - Ôn lại bài - Bài tập 7,8,11/ 56 (SGK) , 8,10,11,12 (SBT) - Chuẩn bò tiết sau luyện tập.  &  Giáo án Toán 7 . tỏ x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ ? Đáp án : Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 nên x = 0,8y Vì y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ. tra bài cũ : (7’) - Đònh nghóa hai đại lượng tỉ lệ thuận? - Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tuần 23 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, Gián án Tuần 23 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, Gián án Tuần 23 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn