Bài soạn bài 3: Số đo góc

13 550 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 04:11

. 1. Khái niệm phân số: a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. Phân số có dạng với a b a,b ,b 0∈ ≠¢ So với khái niệm phân số đã học ở Tiểu học,. ta phân số ? cách viết nào cho ta phân số ? g) 4 7 0,25 3− 2 5 − b) 6,23 7,4 3 0 0 9− 7 (a , a 0) a ∈ ≠¢ 6 1 c) d) e) f) a) h) 2. Ví dụ: • Bài Bài 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài 3: Số đo góc, Bài soạn bài 3: Số đo góc, Bài soạn bài 3: Số đo góc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn