Gián án BÀI 8: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ

10 847 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 04:11

. -VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ THỜI LÝ -NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC. -NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ TRANG TRÍ. -NGHỆ THUẬT GỐM. -ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ. I/. …………………………… nên văn hoá nước ta vào thời Lý rất phong phú. giao lưu các nước láng giềng II/ SƠ LƯC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ • 1/ Nghệ thuật kiến trúc: • Kiến trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án BÀI 8: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ, Gián án BÀI 8: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ, Gián án BÀI 8: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn