Bài soạn BÀI 4:CÁCH VẼ THEO MẪU

12 545 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 04:11

. VEÕ THEO MAÃU MẪU THẬT BÀI VẼ THEO MẪU -Vẽ theo mẫu là thể hiện lại đặc điểm, cấu tạo, chất liệu… của vật mẫu theo cảm nhận của người vẽ. I/ THẾ NÀO LÀ VẼ. THẾ NÀO LÀ VẼ THEO MẪU Moọt vaứi baứi veừ theo maóu Viên gạch được nhìn với nhiều gốc độ khác nhau. 1/ Quan sát, nhận xét II/ CÁCH VẼ THEO MẪU Quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn BÀI 4:CÁCH VẼ THEO MẪU, Bài soạn BÀI 4:CÁCH VẼ THEO MẪU, Bài soạn BÀI 4:CÁCH VẼ THEO MẪU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn