Gián án QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ

9 1,368 5
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 15:11

. QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I- I- Quan sát , tưởng tượng , so sánh và nhận xét: Quan sát , tưởng tượng , so sánh và nhận. b. Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát và Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát và
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ, Gián án QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ, Gián án QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn