Tài liệu Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

16 4,636 21
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 11:11

LUYEN TAP VIET ẹOAẽN VAấN THUYET MINH LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH * Khái niệm Đoạn văn là đơn vò cơ sở của văn bản, diễn đạt một ý nhất đònh, được mở đầu bằng chỗ lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu ngắt đoạn. I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH 1. Khái niệm, yêu cầu đối với một đoạn văn * Yêu cầu Một đoạn văn cần đạt được những yêu cầu nào trong các yêu cầu kể dưới đây: - Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất. - Liên kết chặt chẽ với đoạn văn đứng trước và sau nó. - Diễn đạt chính xác, trong sáng. - Gợi cảm, hùng hồn. 2. So sánh đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH 1. Khái niệm, yêu cầu đối với một đoạn văn Đoạn thuyết minh Đoạn tự sự Giống nhau Khác nhau Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn Đảm bảo tính chuẩn xác Đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn 2. So sánh đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH 1. Khái niệm, yêu cầu đối với một đoạn văn 3. Cấu trúc của một đoạn văn thuyết minh - Mở đoạn - Thân đoạn - Kết đoạn * Các ý trong đoạn văn TM có thể sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian, nhận thức, phản bác - chứng minh II. VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH Bước 1: Xác đònh đối tượng cần thuyết minh Bước 2: Xây dựng dàn ý Đề bài: Thuyết minh bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. b, Thân bài a, Mở bài c, Kết bài Bước 3: Viết từng đoạn theo dàn ý II. VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH Với Anh-xtanh, thời gian ( .) trở nên co dãn khi nó tỏ ra phụ thuộc vào chuyển động của người quan sát. Nếu ta chuyển động càng nhanh thì thời gian càng chậm lại. Chẳng hạn, một người ở trên con tàu vũ trụ bay với một vận tốc bằng 87% vận tốc ánh sáng sẽ thấy thời gian chậm lại một nửa. Anh ta sẽ già đi chậm hơn hai lần so với người sinh đôi với anh ta ở Trái Đất. Người sinh đôi với anh ta ở Trái Đất có nhiều nếp nhăn và bạc tóc sớm hơn anh ta. Tim anh ta đập nhanh hơn và anh ta ăn nhiều bữa hơn, uống nhiều rượu vang hơn và đọc sách nhiều hơn. Đó là nghòch lí cặp sinh đôi của Lăng-giơ-vanh (tên của nhà vật lí người Pháp phát biểu đònh lí này). ( .) Ở 99% vận tốc ánh sáng, thời gian chậm lại 7 lần. Ở 99,9% vận tốc ánh sáng, thời gian chậm lại 22,4 lần. Để có thể viết tốt một đoạn văn thuyết minh, ta cần phải làm gì? II. VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH Bài tập 1 Viết đoạn văn nối tiếp theo đoạn mà anh (chò) vừa hoàn thành trên lớp. Bài tập 2 III. LUYỆN TẬP Viết một bài văn thuyết minh để giới thiệu về quê hương của anh(chò). Giới thiệu về Mù Cang Chải Dàn ý a, Mở bài Giới thiệu: miền quê đó ở đâu, tên là gì, có đặc điểm gì nổi bật. b, Thân bài Lần lựợt thuyết minh các đặc điểm ( Chú ý vò trí đòa lí, các dân tộc, đặc điểm văn hoá, lòch sử , những nét riêng, tiềm năng phát triển kinh tế, du lòch .) c, Kết bài Lưu lại những ấn tượng bền lâu trong lòng người đọc [...]... LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH Kiến thức, kó năng Tri thức cần thiết, chuẩn xác Sắp xếp tri thức hợp lí Sử dụng linh hoạt các phương pháp TM Đoạn văn thuyết minh . viết tốt một đoạn văn thuyết minh, ta cần phải làm gì? II. VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH Bài tập. sánh đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH I. ĐOẠN VĂN THUYẾT MINH 1. Khái niệm, yêu cầu đối với một đoạn văn Đoạn thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh, Tài liệu Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh, Tài liệu Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn