Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

2 1,135 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 09:11

I. Đọc, tìm hiểu chung về văn bản 1. Đọc - chú thích a) Đọc. b) Chú thích (SGK) 2. Tác giả - tác phẩm a) Tác giả Vũ Khoan: Nhà hoạt động chính trị, đã từng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ thương mại, hiện là Phó thủ tướng chính phủ. b) Tác phẩm - Xuất xứ: Bài viết đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001, được in vào tập Một góc nhìn của tri thức, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - Bài viết ra đời trong thời điểm những năm đàu của thế kỉ XXI, thời điểm quan trọng trên con đường phát triển và hội nhập thế giới. c) Phương thức diễn đạt Nghị luận bình luận về một vấn đề tư tưởng trong đời sống xã hội. Bố cục gồm 3 phần - Mở bài (từ đầu đến “thiên niên kỷ mới”): nêu luận điểm chính. - Thân bài (tiếp theo đến “kinh doanh và hội nhập”): Bình luận và phân tích luận điểm bằng hệ thống luận cứ (3 luận cứ) - Kết bài(còn lại): Khẳng định lại nhiệm vụ của lớp trẻ Việt Nam. II. Đọc - hiểu văn bản Luận điểm: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. Hệ thống luận cứ: - Luận cứ 1: Vai trò của con người trong hành trang bước vào thế kỉ mới. - Luận cứ 2: Nhiệm vụ của con người Việt Nam trước mục tiêu của đất nước. - Luận cứ 3: Những điểm mạnh và yếu của con người Việt Nam cần nhận thức rõ. 1. Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới. - Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là chuẩn bị bản thân con người. - Đây là một luận cứ quan trọng, mở đầu cho hệ thống luận cứ, ý nghĩa đặt vấn đề - mở ra hướng lập luận toàn bài. Lý lẽ: Con người là động lực phát triển của lịch sử. - Ngày nay nền kinh tế tri thức phát triển, vai trò con người càng nổi trội. - Nêu ra một cách chính xác, logic, chặt chẽ, khách quan. Vấn đề được nêu ra rất ý nghĩa thực tiễn. Trong thế kỷ trước, nước ta đã đạt những thành quả rất vững chắc. Chúng ta đang bước sang thế kỷ mới với nhiệm vụ bản là trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Việc chuẩn bị hành trang (tri thức, khoa học, công nghệ, tư tưởng, lối sống…) là vô cùng cần thiết. 2. Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước. - Bối cảnh của thế giới: Khoa học công nghệ phát triển cùng với việc hội nhập sâu rộng. - Mục tiên, nhiệm vụ của đất nước: + Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. + Tiếp cận nền kinh tế tri thức. + Thoát khỏi nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Từ việc gắn vai trò trách nhiệm của con người Việt Nam với thực tế lịch sử, kinh tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới để dẫn dắt tới vấn đề bản mà tác giả cần bàn luận: “những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam”. 3. Cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam. - Điểm mạnh: + Thông minh, nhạy bén + Cần cù, sáng tạo, tỉ mỉ. + Đoàn kết, đùm bọc trong chống giặc ngoại xâm. + Thích ứng nhanh - Yếu: + Thiếu kiến thức bản, kém năng lực thực hành, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương. + Đố kị trong làm ăn, cuộc sống đời thường. + Hạn chế trong thói quen nếp nghĩ, thị trong kinh doanh, quen bao cấp, thói khôn vặt, ít giữ chữ tín. Tác giả đã nêu phân tích cụ thể thấu đáo, nêu song song hai mặt và luôn đối chiếu với yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước hiện nay chứ không chỉ nhìn trong lịch sử. Trình tự lập luận: - Tính hệ thống chặt chẽ, tính định hướng của các luận cứ. - Kết thúc hệ thống luận cứ bằng cách khẳng định lại luận điểm đã nêu ở phần mở đầu: + Lấy đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu. + Phải làm cho lớp trẻ, chủ nhan của đất nước nhận rõ điều đó. Làm quen với những thói quen tốt ngay từ nhưungx việc làm nhỏ nhặt nhất. Thái độ của tác giả: Tôn trọng sự thực, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, không thiên lệch. Tác dụng: Giúp mọi người tránhđược tâm lý ngộ nhận tự đề cao quá mức, tự thoả mãn, không ý thứ học hỏi cản trở sự hại đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay. III. Tổng kết Về nội dung: - Nhận thức được vai trò vô cùng to lớn của con người trong hành tran vào thế kỷ mới, những mục tiên và nhiệm vụ quan trọng của đất nước ta khi bước vào thể kỷ mới. Qua bài viết, nhận thức được những mặt mạnh cũng như mặt hạn chế của con người Việt Nam để từ đó ý thức rèn luyện, tu dưỡng để trở thành một người công dân tốt. __________________ Nguồn từ: http://vanmau.com/forum/showthread.php/17594-kien-thuc-co-ban-bai-Chuan-bi- hanh-trang-vao-the-ki-moi#ixzz1BTEwkEBp . cần nhận thức rõ. 1. Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới. - Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là chuẩn bị bản thân. luận cứ) - Kết bài( còn lại): Khẳng định lại nhiệm vụ của lớp trẻ Việt Nam. II. Đọc - hiểu văn bản Luận điểm: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay