Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

2 1,094 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 09:11

. cần nhận thức rõ. 1. Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới. - Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là chuẩn bị bản thân. luận cứ) - Kết bài( còn lại): Khẳng định lại nhiệm vụ của lớp trẻ Việt Nam. II. Đọc - hiểu văn bản Luận điểm: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Gián án kiến thức cơ bản bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay