Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học

14 1,036 17
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 06:11

. B i: i: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG LÍ TƯỞNG ( Tiếp. nhiệt động lực học cho khí lí tưởng? Áp dụng nguyên lý này cho quá trình đẳng tích của khí lí tưởng. 1. N i năng và công của khí lí tưởng 2. Áp dụng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học, Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học, Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn