Bài giảng Giáo án lớp 3 Tuần 21 CKT-KNS

23 259 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Th hai ngy 18 thỏng 1 nm 2010 TậP ĐọC Kể chuyện. ng tổ nghề thÊuÔ . I- Mục tiêu - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Nội dung :Ca ngợi sự thông minh tài trí, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo , của Trần Quốc Khái.( trả lời đợc các câu hỏi trong SGK) KC: Kể lai đợc từng đoạn của câu chuyện - HSKG: Biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện II-Đồ dùng dạy học - Tranh , bảng phụ III-Hoạt động dạy học Hoạ Động GV Hoạt Động HS .A) Bi c Th Mụn dy Bi dy chính khoá tuần 21 HAI 18/1 Ch o c Tp c K chuyn Toán ễng t ngh thờu ễng t ngh thờu Luyn tp BA 19/1 Toán Chính t Th dc HĐTT Phộp tr cỏc s trong phm vi 10000 Nghe- vit : ễng t ngh thờu B i 41 T 20/1 TN- XH Tp c Toán Thủ công Thõn cõy Bn tay cụ giỏo Luyn tp Đan nong mốt ( tiết 1) NM 21/1 Th dc Luyn t v câu Toán Chính t B i 42 Nhõn hoỏ.ễn cỏch t v tr li cõu hi õu ? Luyn tp chung Nghe viết: Bàn tay cô giáo S U 22/1 TN- XH Tp l m v n Toán Sinh hot Thõn cõy ( Tip ) Nói, viết nâng niu từng hạt giống Tháng - năm Nhn xét cui tun 1 - c bi trờn ng mũn H Chớ Minh v tr li: -Tỡm nhng hỡnh nh cho thy b i vt mt cỏi dc rt cao: -Tỡm hỡnh nh t cỏo ti ỏc ca M ? Nhn xột cho im. ** Ch im:Sỏng to. B)Bi mi; Bi:ễng t ngh thờu. H oạt động 1 : luyện đọc Hot ụng 2 Hng dn sinh hiu bi - Trần Quốc Khái chăm học nh thế nào? - Nh chm ch hc tp Trn Quc Khỏi thnh t nh th no? - Khi Trn Quc Khỏi i Trung Quc vua Trung Quc ó ngh ra cỏch gỡ ờỷ th ti s thn Vit Nam? + trờn lu cao Trn Quc Khỏi lm gỡ sng? +Trn Quc Khỏi ó lm gỡ khụng b phớ thi gian? + Trn Quc Khỏi ó lm gỡ xung t bỡnh an vụ s? + Vỡ sao Trn Quốc Khỏi c tụn l ụng t ngh thờu? + Nờu ni dung cõu chuyn? -c v tr li cõu hi. Nhn xột,cho im. Hot ụng 3 - 2 HS nêu Đọc theo các bớc -Trn Quc Khỏi hc c khi i n ci,lỳc kộo vú tụm.Ti n nh nghốo,khụng cú ốn cu bt om dúm b vo v trng c sỏch. -ễng tin s v tr thnh mt v quan to trong triu ỡnh. -ễng cho dng lu cao,mi Trn Quc Khỏi lờn chi ri ct thanh xem ụng lm th no? -Bng úi khụng cú gỡ n ụng c ch trờn bc trng pht trong lũng,hiu ý ngi vit ụng b tay tng pht nm th mi bit hai bc tng c lm bng chố lam.T ú,ngy hai ba ụng b tng pht m n. -ễng my mũ quan sỏt hai cỏi lng v bc trng thờu nh nhp tõm cỏch thờu trng v lm lng. -ễng nhỡn nhng con di xoố cỏnh chao i chao li nh chic lỏ bay,bốn bt chc chỳng ụm long nhy xung t bỡnh an vụ s. - ễng ó dy cho dõn ngh thờu v ngh ny c lan truyn rng. - Ca ngi Trn Quc khỏi thụng minh,ham hc hi,giu trớ sỏng to ch bng quan sỏt v ghi nh nhp tõm ngh thờu hc Trung Quc v truyn cho dõn ta. -1 s em c v tr li cõu hi. -Chỳ ý theo dừi. 2 Luyn c li bi *Giỏo viờn c din cm on 3 v hng dn hc sinh c. Gi 3 em thi c on 3. Nhn xột ,cho im. K chuyn Hot ụng 4 Hng dn h. s k chuyn t tờn cho tg on ca cõu chuyn. Tp k li mt on. Tho lun nhúm cp. on 1: on 2: on 3: on 4: on 5: K li mt on ca cõu chuyn. K theo nhúm cp. Gi 5 em k li 5 on ca c. chuyn. Gi 1 em k ton chuyn. Nhn xột ,cho im. *Nờu ni dung cõu chuyn. C)Củng cố. Nhn xột tit hc. -3 em thi c on 3. -1 em nờu yờu cu. -Hc sinh tho lun nhúm cp. -Cu bộ ham hc/Cu bộ chm hc. -Th ti/ng trc th thỏch. -Ti trớ ca Trn Quc Khỏi. -Vt qua th thỏch. -K theo nhúm cp. -5 em k li 5 on. -1 em k ton chuyn. -1 em nờu ni dung. Toán Luyện tập I-Mc tiờu: -Bit cng nhm cỏc s trũn trm,tròn nghìn cú n 4 ch s v gii bi toỏn bng hai phộp tớnh. IIChun b: -Bng con,phn. -4 bng ph. III-Hoạt động dạy học Hoạt Động dạy Hoạt Động học A) Bi c: *t tớnh ri tớnh. 2627+1985 2867+2694 Nhn xột ,cho im. B). Bi mi; *Luyn tp. - 2 HS lên bảng làm 3 Giỏo viờn hng dn hc sinh thc hin cng nhm cỏc s trũn nghỡn ,trũn trm. 4000+3000 Gi 1 em nờu cỏch cng nhm. Bi 1:Tớnh nhm. Yờu cu hc sinh lm bài mệng rồi nêu kết quả Nhn xột ,cho im Bi 2 : Tớnh nhm (theo mu) 6000+500=6500 Yờu cu hc sinh lm vo bng con,gi 1 em lờn bng lm. Nhn xột bi lm bng con. Nhn xột ,cho im em lm trờn bng. Bi 3 : t tớnh ri tớnh. Yờu cu lm vo bng con theo nhóm, gọi 1 số HS nêu cách tính của mình. Nhn xột Bi 4:Gi 2 em c v nờu yờu cu tỡm hiu . - BT cho biết gì? - YC tìm gì? - Muốn biết cả hai buổi bán đợc bao nhiêu trớc hết ta cần biết buổi nào trớc? - Hãy nêu cách tìm buổi chiều ? Hãy nêu cách tìm cả hai buổi? Yờu cu hc sinh lm bi vo v,gi 1 em lờn bng lm. Chm 1 s bi ,nhn xột. Nhn xột ,cho im bi lm trờn bng. * Gi 1 em nờu cỏch tớnh nhm cỏc s trũn nghỡn, trũn trm. Luyn lm dng toỏn ny. Nhn xột tit hc. -Lng nghe. 4 nghỡn + 3 nghỡn =7 nghỡn. -1 em nờu yờu cu. -Hc sinh lm vo bài miệng -1 em nờu yờu cu. -Hc sinh lm vo bng con,1 emlờn bng lm. -1 em nhn xột bi trờn bng. -1 em nờu yờu cu. -3 nhúm lm bi vo bng con -2 em c v nờu yờu cu tỡm hiu . - 1 HS nêu - Lấy buổi sáng nhân 2 - Làm phép tính cộng Hc sinh lm bi vo v 1 em lờn bng lm. -1 em nhn xột bi trờn bng. -1 em nờu tớnh nhm cỏc s trũn nghỡn ,trũn trm. Th ba ngy 19 thỏng 1 nm 2010 TOáN PHéP TRừ CáC Số TRONG PHạM VI 10 000 I-Mc tiờu: -Hc sinh bit thc hin phộp tr cỏc s trong phm vi 10000(bao gm t tớnh ri tớnh ỳng) - biết gii bi toỏn cú li vn bng phộp tr các số trong phạm vi 10 000. II-Chun b: 4 -B dựng hc tp ca giỏo viờn. III-Hoạt động dạy học Hoạt Động dạy Hoạt Động học .A) Bi c: * Gi 2 em lờn bng lm: 6000+700 6500+400 9100+800 3000+5000 Nhn xột ,cho im. B) Bi mi; Hot ụng 1 Hng dn hc sinh tỡm hiu bi Phộp tr cỏc s trong phm vi 10000. Giỏo viờn hng dn cho hc sinh t thc hin phộp tr . 8652-3917=? Dựng bng gn phộp tr hng dc vo bng . Gi 1 em nờu th phn ca phộp tr. Gi 1 em lờn bng th. hin phộp tr. -Kt qu phộp tr gi l gỡ? Hot ụng 2 Thc hnh Bi 1:Tớnh Yờu cu hc sinh lm bi vo bng con ,gi 1 em lờn bng lm. Nhn xột ,cho im bi trờn bng . Bi 2:t tớnh ri tớnh.( cột b) Yờu cu lm vo bng con,gi 1 em lờn bng lm. Nhn xột bi bng con. Bi 3 : Yờu cu 2 em c v nờu cõu hi tỡm hiu . - bài toán cho biết gì ? - Bài toán YC tìm gì ? - Hãy nêu cách tìm số met vải còn lại ? Yờu cu hc sinh lm bi vo v, gi 1 em lờn bng lm. Bi 4 : Xỏc nh trung im ca on thng AB. T chc trũ chi t. sc trong 2 phỳt. 2 nhúm ,hc sinh ni tip nhau tỡm trung -2 HS lên bảng làm -Lng nghe. Chỳ ý theo dừi. -8652 l s b tr. -3917 l s tr. 8652 - 3917 4735 -Kt qu phộp tr gi l hiu. -1 em nờu yờu cu. -Hc sinh lm bi vo bng con,1 em lờn bng lm. -1 em nhn xột bi trờn bng . 1 em lên bảng làm, lớp làm bảng con -2 em c v nờu cõu hi tỡm hiu . - Có : 4283 m vải - Đã bán: 1635 m - Còn lại : m? - Thực hiện phép tính trừ -Hc sinh lm vo v. -1 em lờn bng lm. -Hc sinh tr li. 5 im. C) Củng cố : Nhn xột tit hc. - HS tham gia chơi CHíNH Tả (NGHE VIếT) NG Tổ NGHề THÊUÔ I.Mc tiờu: -Hc sinh nghe vit ỳng ca bi:ễng t ngh thờu, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. -Lm ỳng bi tp in cỏc õm ,du thanh d ln :tr/ch,du hi,du ngó. ( BT2 a/b) IIChun b: -4 bng ph ghi bi tp 2 a. III-Hoạt động dạy học Hoạt Động dạy Hoạt Động học A)Bi c: *Gi 2 em lờn bng vit:xao xuyn ,sỏng sut,sc nhn,lao xao. Nhn xột ,cho im. B) Bi mi; * ễng t ngh thờu v lm bi tp chớnh t phõn bit tr/ch. Hot ụng 1 Hng dn HS nghe vit. * Hng dn hc sinh nghe vit. a-Hng dn hc sinh chun b: Giỏo viờn c bi vit. Gi 1 em c bi. Tỡm t khú trong bi. Hg dn h. sinh vit vo bng con. Gi 1 em lờn bng vit. Nhn xột bi vit bng con. Nhn xột bi trờn bng. Gi 3 em c li cỏc t ú. b-Giỏo viờn c cho hc sinh vit. G.V c v hg dn cỏch ngi vit. -c tng cõu cho h vit vo v. Giỏo viờn c li bi . c-Chm Cha bi. Chm 1 s bi ,nhn xột. Hot ụng 2 Hng dn lm bi tp. *Bi 2a:in vo ch trng tr/ch. Yờu cu 4 nhúm tho lun ghi vo bng ph v dỏn lờn bng. - 3 HS lên bảng viết còn lại viết vào bảng con -Lng nghe. -Theo dừi vo bi vit. -1 em c bi. -Hc sinh t tỡm. -Hc sinh vit vo bng con. -1 em lờn bng vit. -3 em c li cỏc t khú. -Lng nghe. -Hc sinh vit vo v. -Hc sinh soỏt li. -Lng nghe. -1 em nờu yờu cu. -4 nhúm tho lun lm bi v dỏn lờn bng. -1 em nhn xột. 6 Nhận xét ,cho điểm 4 nhóm. Gọi 1 em đọc lại đoạn văn vừa điền. * -Cho cả lớp xem bài viết đúng và đẹp . Các em phải ham học như Trần Q.Khái mới trở thành ng tài giỏi. C) Cñng cè : Nhận xét tiết học. -1 em đọc đoạn văn. -Quan sát và học tập bạn. -Lắng nghe ThÓ dôc Bµi 41 I m ục tiêu : - Bíc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn nhảy dây kiểu chụm 2 chân vµ biÕt c¸ch so d©y , chao d©y, quay d©y. - Trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ®îc. II Địa điểm phương tiện : Vệ sinh sân chơi bãi tập , còi III Hoạt động dạy học NỘI DUNG- PHƯƠNG PHÁP Đ/L HÌNH THỨC TỔ CHỨC A. Phần mở đầu : GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Khởi động các khớp Chạy chậm 1 vòng quanh sân B. Phần cơ bản : -Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân -Cho HS khởi động lại cá khớp -Chia tổ tập luyện GV nêu tên và làm mẫu động tác kết hợp giải thích từng cử động để HS nắm được Cho vài HS làm mẫu lại Chua tổ tập luyện theo khu vực phân công Biểu diễn thi giữa các tổ Trò chơi : Lò cò tiếp sức GV tổ chức cho học sinh chơi C. Phần kết thúc Đứng tại chỗ vỗ tay và hát GVcùng học sinh hệ thống lại bài Nhận xét giờ học - dặn dò về nhà 1-2 ph 1p 3p 10-12p 7-9p 3-5p * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 3 tổ tự tập luyện * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * Thứ t ngày 19 tháng 1 năm 2010 Tù NHI£N X· HéI 7 TH¢N C¢Y IMục tiêu: - ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i thân c©y theo c¸ch mọc (th©n đứng , th©n leo , th©n bò,th©n gỗ ,thân thảo) và theo cấu tạo của thân (thân gỗ,thân thảo) -Học sinh biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. IIChuẩn bị: -Các hình trong SGK trang 78,79. 2 bảng phụ cho hoạt động 2. III-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t §éng d¹y Ho¹t §éng häc -A) Bài cũ: Kể những bộ phận của cây? -Kể một số cây mà em biết? Nhận xét ,cho điểm. B). Bài mới *Thân cây. Hoạt đông 1 Hoạt động nhóm cặp +Cách tiến hành: Làm việc theo cặp:Quan sát hình 78,79 SGK. -Chỉ và nói tên các cây có thân mọc đứng ,thân leo ,thân bò? -Cây nào có thân gỗ cứng? -Cây nào có thân thảo mềm? -Cây su hào có gì đặc biệt? Gọi 1 số em trả lời. Giáo viên nhận xét. Hoạt đông 2 Trò chơi tiếp sức +Cách tiến hành: Bước 1:Tổ chức và hướng dẫn cách chơi. Trò chơi tiếp sức. Học sinh 2 nhóm lên gắn tấm bìa vào cột phù hợp. Bước 2:Đánh giá. Nhận xét ,cho điểm 2 nhóm. *Cây hồ tiêu khi non là thân thảo,khi già là thân gỗ. Cây su hào có gì đặc biệt? *Các em phải chăm sóc và bảo vệ cây cối. Về học bài và chuẩn bị bài sau. -Lắng nghe. -Từng cặp thảo luận và trả lời. -Học sinh vừa chỉ và nói . -Cây nhãn. -Cây bí đỏ,cây lúa,su hào. -Thân phình to thành củ. -1 số em trả lời. -Lắng nghe. Lắng nghe. -Học sinh 2 nhóm gắn vào cột phù hợp. -Học sinh nhận xét. -Lắng nghe. - Cñ ph×nh to -Học sinh tr¶ lêi 8 Củng cố : - Nhn xột tit hc TậP Đọc Bàn tay cô giáo I. Mc tiờu: - Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. - Hiểu ND: Ca ngi bn tay kỡ diu ca cụ giỏo ó to ra bit bao iu kỡ l.( trả lời đợc các CH trong SGK) -Hc thuc lũng 2- 3 khổ th. II.Chun b: -Tranh minh ho cho bi hc. III-Hoạt động dạy học Hoạt Động dạy Hoạt Động học Bi c: + c v tr li cõu hi: ễng t ngh thờu. - Cõu hi trong sỏch giỏo khoa -K on 1 ca cõu chuyn . Nhn xột,cho im . Bi mi; * Bn tay cụ giỏo. Hot ụng 1 *Luyn c. Hot ụng 2 Hng dn sinh hiu bi -T mi t giy cụ giỏo ó lm ra nhng gỡ? -Giỏo viờn treo tranh. Em thấy mỗi bức trnh của cô giáo thế nào ? hãy tả bằng lời của mình ? -Gi 1 em nờu ni dung bi th? *Giỏo viờn c bi th. Yờu cu hc sinh c bi ng thanh ,giỏo viờn xoỏ dn bi bng. Yờu cu 5 nhúm c ni tip 5 khổ thơ Gi HS c th. bi v t. li c. hi. Giỏo viờn nhn xột ,cho im. *Gi 1 em nờu ni dung bi. Giỏo dc cỏc em dựng bn tay khộo lộo lm ra nhng sn phm p. Hc thuc lũng bi th. C) Củng cố: Nhn xột tit hc. - 2 HS đọc và trả lời câu hỏi -1 em k chuyn. -Lng nghe. Đọc theo yêu cầu Hc sinh tr li Quan sỏt v t. HS thảo luận nhốm đôi trả lời - Ca ngi bn tay k diu ca cụ giỏo to ra bao iu l. -Theo dừi. -Hc sinh c ng thanh. -5 nhúm c bi ni tip 5 on. -1 s em c th. bi v tr. li c. hi. -1 em nờu ni dung bi. 9 TOáN LUYệN TậP IMc tiờu: -Hc sinh bit tr nhm cỏc s trũn nghỡn,trũn trm cú n bn ch s. - Biết tr cỏc s cú n bn ch s v gii bi toỏn bng hai phộp tớnh IIChun b: -Bng con,phn. -2 bng ph lm bi 2. III-Hoạt động dạy học Hoạt Động dạy Hoạt Động học A)Bi c: Gi 2 em lờn bng lm : t tớnh ri tớnh. 7679-6158 3769-1864 3978-1769 9816-4698 Nhn xột ,cho im. .B) Bi mi * hng dn hc sinh tr nhm cỏc s trũn nghỡn ,trũn trm. 8 nghỡn-5 nghỡn=3 nghỡn. 8000 -5000 =3000 Bi 1:Tớnh nhm. Gi 1 em c yờu cu. Yờu cu hc sinh lm nhẩm vo sỏch,gi HS nêu miệng kết quả, GV ghi bảng. Nhn xột , Bi 2:Tớnh nhm(theo mu) Trũ chi tip sc: 2 nhúm ,mi nhúm 3 em lờn bng ni tip nhau lm bi. Nhn xột ,cho im. Bi 3 : t tớnh ri tớnh. 7284 - 3528 6473 - 5645 9061 - 4503 4492 - 833 Yờu cu hc sinh lm bi vo bng con,gi 2 em lờn bng lm bi. Nhn xột bi bng con. Nhn xột ,cho im bi trờn bng. Bi 4 : Gi 2 em c v nờu cõu hi tỡm hiu bi. Yờu cu hc sinh túm tt v gii bi toỏn - 2 HS lên bảng làm -Theo dừi. -1 em nờu yờu cu. - hc sinh lm nhẩm vo sỏch,gi HS nêu miệng kết quả -1 em nờu yờu cu. -2 nhúm lờn bng ni tip nhau lm bi -1 em nờu yờu cu. -Hc sinh lm bi vo bng con,2 em lờn bng lm. -2 em c v nờu cõu hi tỡm hiu . -Hc sinh túm tt v gii vo v. 10 [...]... *Gi 2 em lờn bng lm bi 2 ,3 Nhn xột ,cho im .B) Bi mi * Luyn tp chung -1 em nờu yờu cu Bi 1:Tớnh nhm .( cột 1,2) -Hc sinh tr li Yờu cu hc sinh lm ming Nhn xột -1 em nờu yờu cu Bi 2:t tớnh ri tớnh -Hc sinh lm vo bng con, 2em lờn 6924 + 1 536 84 93 - 36 67 5718 + 636 438 0 - 729 bng lm Yờu cu hc sinh lm bi vo bng con,gi 2 em lờn bng lm Nhn xột bi bng con Nhn xột ,cho im bi trờn bng Bi 3: Yờu cu 2 em c v nờu... -Hc sinh k theo tng cp -1 s em k chuyn -1 em k mt ngi lao ng trớ úc Toán Tháng - năm I-Mc tiờu: - Biết cỏc n v o thi gian:thỏng ,nm.Bit c mt nm cú 12 thỏng -Bit tờn gi cỏc thỏng trong mt nm ;bit s ngy tng thỏng -Bit xem lch II-Chun b: -T lch nm 2005 18 III-Hoạt động dạy học Hoạt Động dạy A)Bi c 76 53 -579 ; 4 835 + 35 42 ; 6897 -9 53 ; 5560 + 9768 Nhn xột,cho im B) Bi mi * Thỏng Nm Hot ụng 1 Hng dn hc... thỏng,Thỏng 1,2 ,31 2 Mt s em nhc li Quan sỏt lch 2005 trong sỏch giỏo khoa 31 ngy Hc sinh nhc li 28 ngy 3, 5,7,8,10,12.cú 31 ngy 4,6,9,11.cú 30 ngy 1 em c yờu cu Hc sinh lm ming 1 em nờu cõu hi ,1 em tr li -1 em c yờu cu Quan sỏt t lch thỏng 8 nm 2005 Hc sinh lm vo v Sinh hoạt lớp 19 Nhận xét cuối tuần 21 I Nhận xét của GV: * u im + N np: Thc hin n np tt + Hc tp: Cỏc em ó cú tinh thn hc tp tốt -Lp ó i... kẻ Cách cắt nan dọc trên giấy đến hết ô thứ 8 Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán Cách cắt nan ngang nẹp xung quanh tấm đan có kích thớc rộng 1 ô dài 9 ô 11 Bớc 2: Đan nong mốt bằng giấy, bìa Nêu cách đan nong mốt Treo tranh quy trình Bớc 3 : Dán nẹp xung quanh tấm bìa Bôi hồ vào mặt sau của 4 nan còn lại Lần lợt dán H 3: HS thực hành: - YC HS thực hành trên giấy nháp - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu Củng... Yờu cu c bi th Giỏo viờn c bi th -Chỳ ý theo dừi Yờu cu 3 em c bi th - 3 em c li Bi 2: hc sinh c yờu cu bi -1 em nờu yờu cu Yờu cu 4 nhúm tho lun lm vo bng - Hs c ph v dỏn lờn bng -4 nhúm tho lun lm bi vo bng ph -Nhn xột ,cho im v dỏn lờn bng -Bi tp trờn cú my cỏch so sỏnh? -3 cỏch so sỏnh HS tr li -Chỳng so sỏnh nh th no? - Hc sinh tr li Bi 3: Tỡm b phn tr li cho cõu hi : -1 em nờu yờu cu õu? -Tho... HS thi ua nhy bng 3 t t tp luyn cỏch mai nhiu nht Biu din thi gia cỏc t * * * * * * Mi t thi tp liờn hon * * * * * * GV Trũ chi : * * * * * * Lũ cũ tip sc 7-9p GV t chc cho hc sinh chi ng ti ch v tay v hỏt C Phn kt thỳc 12 GVcựng hc sinh h thng li bi Nhn xột gi hc - dn dũ v nh 3- 5p LUYệN Từ Và CÂU NHÂN HOá Ô N CáCH ĐặT Và TLCH ở ĐÂU ? I-Mc tiờu: -Hc sinh tip tc hc v nhõn hoỏ,nm c 3 cỏch nhõn hoỏ tỡm... ,cho im bi trờn bng 14 Bi 4: Tỡm x: Yờu cu 3 em lm bi trờn bng.S cũn li lm vo v nhỏp Nhn xột ,cho im -Mun tỡm s hng cha bit ta lm th no? -Mun tỡm s b tr ta lm th no? -Mun tỡm s tr ta lm th no? C) Củng cố :Nhn xột tit hc -1 em nờu yờu cu -3 em lm bi trờn bng,cũn li lm vo v nhỏp -Tng tr s hng ó bit -Hiu cng s tr -S b tr tr i hiu chính tả (nhớ viết) bàn tay cô giáo I-Mc tiờu: -Nh v vit ỳng bi CT,trình... nm ngy 21 thỏng 1 nm 2010 THể DụC BàI 40 I mc tiờu : - Bớc đầu biết cách thực hiện nhy dõy kiu chm 2 chõn và biết cách so dây , chao dây, quay dây - Trũ chi Lũ cũ tip sc Yờu cu bit cỏch chi v tham gia chi đợc II a im phng tin : V sinh sõn chi bói tp , cũi III Hot ng dy hc NI DUNG- PHNG PHP /L HèNH THC T CHC A:Phn m u : GV nhn lp ph bin ni dung yờu cu 1-2 ph gi hc 1p * * * * * * Khi ng cỏc khp 3p * *... cú 31 ngy.Thỏng 2 cú bao nhiờu ngy? Nờu cỏc ngy trong nhng thỏng cũn li Hot ụng 2 Thc hnh *Bi 1: *Bi 2: - YCHS Quan sỏt t lch thỏng 8 nm 2005 và trả lời câu hỏi: - Hc sinh lm vo v Chm 1 s bi,nhn xột Nhn xột,cho im *Thỏng 1 cú my ngy ch nht Lm bi tp C) Củng cố Nhn xột tit hc Hoạt Động học - 2 HS nờu -Lắng nghe Quan sỏt Cú 12 thỏng,Thỏng 1,2 ,31 2 Mt s em nhc li Quan sỏt lch 2005 trong sỏch giỏo khoa 31 ... Yờu cu tho lun theo nhúm đôi hỏi đáp Gi 1 s em tr li Giỏo viờn gch chõn b phn tr li cho 13 cõu hi: õu? -1 em nờu yờu cu Bi 4: c bi tp c : li vi chin khu v tr li cõu hi -Hc sinh lm vo v Yờu cu hc sinh lm vo v,gi 1 em -1 em lờn bng lm lờn bng lm -Hc sinh tr li *Nhc li 3 cỏch nhõn hoỏ? C) Củng cố : Nhn xột ,cho im TOáN LUYệN TậP CHUNG I-Mc tiờu: -Hc sinh cng ,tr (nhm v vit) cỏc s trong phm vi 10000 - biết . häc A )Bài cũ 76 53 -579 ; 4 835 + 35 42 ; 6897 -9 53 ; 5560 + 9768 . Nhận xét,cho điểm. B) Bài mới * Tháng – Năm. Hoạt đông 1 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. sc: 2 nhúm ,mi nhúm 3 em lờn bng ni tip nhau lm bi. Nhn xột ,cho im. Bi 3 : t tớnh ri tớnh. 7284 - 35 28 64 73 - 5645 9061 - 45 03 4492 - 833 Yờu cu hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án lớp 3 Tuần 21 CKT-KNS, Bài giảng Giáo án lớp 3 Tuần 21 CKT-KNS, Bài giảng Giáo án lớp 3 Tuần 21 CKT-KNS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay