Bài giảng CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KĨ MỚI (102)

13 1,138 6
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ : : CÂU HỎI CÂU HỎI : : ĐỒI VỚI KIẾP NGƯỜI SỐNG ĐỒI VỚI KIẾP NGƯỜI SỐNG TRONG LAM LŨ, TỐI TĂM, VĂN NGHỆ TRONG LAM LŨ, TỐI TĂM, VĂN NGHỆ ĐÃ:…………………………………………………. ĐÃ:…………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… A B C D TRUYỀN CHO HỌ SỰ SỐNG, LÀM CHO TÂM HỒN HỌ THỰC SỰ ĐƯỢC SỐNG CHO HỌ NHỮNG HI VỌNG CHO HỌ NHỮNG ẢỎ TƯỞNG CHO HỌ NHỮNG NIỀM VUI, SỰ AN ỦI I / TÌM HIỂU CHUNG : 1. TÁC GIẢ: _ Vũ Khoan, ngày 07/10/1937, quê ở Hà Tây _ Vũ Khoan, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Việt Nam TÓM TẮT VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA TÁC GIẢ I / TÌM HIỂU CHUNG : a) Xuất xứ: Năm 2001 ( là năm đẩu của TK 21) 2. TÁC PHẨM: b)Thể loại: Nghị luận về vấn đề xh c)Bố cục: Chia làm 3 phần d) Chú Thích ; SGK XUẤN XỨ ? THỂ LOẠI ? BỐ CỤC? CHÚ THÍCH? II/ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 1.CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI: _ Vai trò của con người Trong các luận điểm luận điểm nào quan trọng? Vì sao Để làm rõ luận điểm trên, đưa ra những luận cứ nào? Nhận xét về cách nêu luận điểm 1: Vì nó là động lực phát triển. của lịch sử + Trong nền kinh tế -> vai trò con người quan trọng + Chuẩn bị hành trang  tri thức, khoa học, công nghệ, tư tưởng, lối sống. Khẳng định hành trang quan trọng nhất bước vào thế kỉ mới 2/ BỐI CẢNH CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY VÀ NHỮNG MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ NẶNG NỀ CỦA ĐẤT NƯỚC: Bối cảnh của thế giới hiện nay như thế nào? Mục tiệu phát triển nền kinh tế của đất nước ta? _ Bối cảnh thế giới: khoa học, công nghệ phát triển, hội nhập của các nền kinh tế _ Mục tiêu: + Đẩy mạnh công nghiệp hóa + tiếp cận kinh tế tri thức + Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn 3/ NHỮNG ĐIỂM MẠNHĐIỂM YẾU CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM: Tóm tắt những điểm mạnh của con người Việt Nam? Em hãy liên hệ thực tiễn, minh họa cho những điểm mạnh của con người Việt Nam? a) Những điểm mạnh: _ Thông minh nhạy bén với cái mới _ cần cù, sáng tạo _ Đoàn kết trong đấu tranh và cuộc sống _ Tháo vát _ Thích ứng nhanh 3/ NHỮNG ĐIỂM MẠNHĐIỂM YẾU CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM: b) Những điểm yếu : _ Yếu về kiến thức cơ bản và thực hành. _ Thiếu thuật lao động, thiếu coi trọng quy trình công nghệ. _ Đối kị trong làm kinh tế, thiếu đức tính tỉ mĩ _ Thiếu coi trọng chữ tín, thị kinh doanh _ Sùng ngoại, bài ngoại thái quá Tóm tắt những điểm yếu của con người Việt Nam? Nhận xét về cách lập luận của của tác giả? ⇒ Lập luận bằng phép phân tích: Tôn trọng sự thật. Kết thúc, tác giả đưa ra ý kiến gì? Vì sao lại đưa ra điều đó? ⇒ Giải pháp: lấp đầy điểm mạnh. Vứt bỏ điểm yếu. III/ TỔNG KẾT: 1. NGHỆ THUẬT 2. NỘI DUNG: _Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị có tính thuyết phục _ Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ _ Nhận thức được vai trò to lớn của con người về hành trang, mục tiêu, nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới. _ Nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu từ đó có ý thức rèn luyện xây dựng đất nước trong thế kỉ mới. Tóm tắt vài nét về nghệ thuật của văn bản? Tóm tắt vài nét về nội dung của văn bản [...]... trong các trò chơi rô bốt Tuy nhiên năng lực thực hành chưa đạt năng Đặc biệt là về khoa học, công nghệ… 2/ Tự liên hệ bản thân CỦNG CỐ _ Tóm tắt vài nét về tác giả? _ Nghệ thuật và nội dung bài thơ? _ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới? _ Những điểm mạnh và điểm yếu của con _người Việt Nam? DẶN DÒ _ Học thuộc lòng nội dung bài thơ _ Chuẩn bị bài: “ Thành phần biệt lập” . thuật và nội dung bài thơ? _ Nghệ thuật và nội dung bài thơ? _ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới? _ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới? _ Những điểm mạnh. + Chuẩn bị hành trang  tri thức, khoa học, công nghệ, tư tưởng, lối sống. Khẳng định hành trang quan trọng nhất bước vào thế kỉ mới 2/ BỐI CẢNH CỦA THẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KĨ MỚI (102), Bài giảng CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KĨ MỚI (102), Bài giảng CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KĨ MỚI (102)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay