Bài soạn [DOC] Bài tập cá nhân mẫu VN

12 246 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Môn học: BUAD555 Thống Kê Trong Kinh Doanh Lớp: GaMBA01.C02 Tên học viên: Trương Minh Chiến, ID # 113408 BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH GIỚI THIỆU 1 – Giới thiệu về thống kê trong kinh doanh : Thống kê trong kinh doanh là hệ thống ứng dụng lý thuyết sác suất thống kê vào trong môi trường kinh doanh nhằm phục vụ cho các mục đích như : thu thập – xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu, nghiên cứu mối tương quan giữa các hiện tượng, dự đoán và giúp đở các CEO ra quyết định trong các hoàng cảnh kinh doanh riêng biệt. Như chúng ta đã biết, thống kê trong kinh doanh bao gồm thống kê mô tả và thống kê suy diễn. Trong giới hạng bài viết này, tôi chỉ áp dụng thống kê suy diễn để giãi quyết các vấn đề cụ thể theo đề bài yêu cầu mà thôi. 2 - Mục đích Áp dụng lý thuyết về thống kê để giải quyết bài tập 2.2, 5.16 và 8.3 của sách giáo khoa. Từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học thực tiển giúp đở cho hoạt động của công ty TNHH Sơn Trang Lý. 3 - Các bước thực hiện Bài báo cáo được thực hiện dựa trên các bước sau : i. Tìm hiểu và sao chép đề bài ii. Tính toán và viết hàm hồi quy iii. Áp dụng Excel và SPSS iv. Ứng dụng lý thuyết ước lượng để kiểm chứng hàm hồi quy v. Vẽ các biểu đồ 1/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn ÁP DỤNG LÝ THUYẾT SÁC SUẤT THỐNG KÊ Bài 2.2 Dưới đây là số liệu về độ tuổi của các bệnh nhân đến khám ở bệnh viện A vào ngày 20/8/2008 32 45 53 60 79 73 73 53 61 48 51 49 62 72 37 70 38 66 52 33 78 45 65 47 64 47 61 75 57 64 Yêu cầu : a. Xây dựng biểu đồ thân lá b. Xây dựng bảng phân bố tần số thích hợp c. Vẽ các đồ thị biểu diễn tần số và tần số tích lũy, tần suất tích lũy d. Cho nhận xét về phân bố tuổi của các bệnh nhân nói trên Giải a. Xây dựng biểu đồ thân lá Tần số Thân & Lá 2.0 3 . 2 3 2.0 3 . 7 8 6.0 4 . 5 5 7 7 8 9 4.0 5 . 1 2 3 3 1.0 5 . 7 6.0 6 . 0 1 1 2 4 4 2.0 6 . 5 6 4.0 7 . 0 2 3 3 3.0 7 . 5 8 9 Độ rộng thân : 10.00 Mối nhánh lá bao gồm : 1 số. b. Xây dựng bảng phân bố tần số thích hợp Bảng 1 Bảng tần số, tần suất Độ tuổi Tần số Tần suất (%) Tần số tích lũy Tần suất tích lũy(%) 30-35 2 6.67 2 6.67 35-40 2 6.67 4 13.33 40-45 0 0 4 13.33 45-50 6 20 10 33.33 50-55 4 13.33 14 46.67 55-60 1 3.33 15 50 60-65 6 20 21 70 65-70 4 6.67 23 76.67 70-75 2 13.33 27 90 75-80 3 10 30 100 Tổng 30 100 / / c. Vẽ các đồ thị biểu diễn tần số và tần số tích lũy, tần suất tích lũy 2/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn d. Cho nhận xét về phân bố tuổi của các bệnh nhân nói trên Từ biểu đồ tần số (Histogram) ở trên chúng ta dễ dàng nhận thấy đa số bệnh nhân đến khám ở bệnh viện A vào ngày 20/8/2008 đều lớn hơn 45 tuổi và nhỏ hơn 65 tuổi. Lượng bệnh nhân dưới 40 tuổi là ít nhất và lượng bệnh nhân trên 65 tuổi chiếm một lượng vừa phải. Đặc biệt lượng bệnh nhân từ 45 đến 50 tuổi và lượng bệnh nhân từ 60 đến 65 tuổi tăng đột biến cao. Điều này cho ta thấy được bệnh viện A trên chăm sóc sức khỏe cho người trung niên trở lên và người về hưu hay những người già đã quá tuổi lao động. Cũng từ đây, chúng ta có thể hình dung thêm các dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ cho người cao tuổi hay các loại thuốc đặc trưng về bệnh của người cao tuổi như thuốc bổ tim, cao huyết áp, thuốc đặc trị bệnh tiểu đường, thuốc về tăng thị lực hay các loại thuốc về tăng tính năng tiêu hóa etc… 3/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Bài 5.16 Tỷ lệ khách tiêu dùng 1 loại sản phẩm ở địa phương A là 60%. Sau chiến dịch quảng cáo người ta cho rằng tỷ lệ đã tăng lên. Để kiểm tra ý kiến này người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 400 người và thấy có 250 người tiêu dùng loại sản phẩm đó. Với mức ý nghĩa 0.05 hãy kết luận về ý kiến trên. Giải Tỷ lệ khách tiêu dùng loại sản phẩm trước chiến dịch quản cáo là : p 0 = 60% = 0.6 Tỷ lệ khách tiêu dùng loại sản phẩm sau chiến dịch quản cáo là : p Đặt giả thuyết : H 0 : p = p 0 = 0.6 H 1 : p ˃ p 0 Sau khi thực hiện chiến dịch quản cáo, lượng khách tiêu thụ là : p * = 250/400 = 0.625 =62.5% Từ đó : Mặt khác : Nhận xét : Vì nên ta chấp nhận giả thuyết H 0 : p = p 0 = 0.6, nghĩa là sau chiến dịch quảng cáo thì tỷ lệ khách sử dụng loại sản phẩm trên là nhỏ hơn hay bằng với trước chiến dịch quảng cáo. Như vậy, chiến dịch quảng cáo ở địa phương A là thất bại vì sau khi thực hiện chiến dịch quảng cảo thì tỷ lệ khách tiêu dùng vẫn không tăng như mong muốn và có xu hướng giãm (ở mức ý nghĩa 5%). Bài 8.3 Dữ liệu sau là số đọc giả của một tờ báo địa phương (nghìn người): Năm : 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Số độc giả : 53 65 74 85 92 105 120 128 144 158 179 195 Hãy thực hiện một hàm xu thế cho dữ liệu trên, dự báo tổng số độc giả của năm 2008 và 2009 với độ tin cậy 95%. Giải Bảng 2 Số đọc giả của tờ báo địa phương theo năm. Năm t (time) y (x1000) t.y t 2 t 2 .y t 3 t 3 .y t 4 t 4 .y 1996 1 53 53 1 53 1 53 1 53 1997 2 65 130 4 260 8 520 16 1040 1998 3 74 222 9 666 27 1998 81 5994 1999 4 85 340 16 1360 64 5440 256 21760 2000 5 92 460 25 2300 125 11500 625 57500 2001 6 105 630 36 3780 216 22680 1296 136080 2002 7 120 840 49 5880 343 41160 2401 288120 2003 8 128 1024 64 8192 512 65536 4096 524288 2004 9 144 1296 81 11664 729 104976 6561 944784 2005 10 158 1580 100 15800 1000 158000 10000 1580000 4/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn 2006 11 179 1969 121 21659 1331 238249 14641 2620739 2007 12 195 2340 144 28080 1728 336960 20736 4043520 Tổng 78 1398 10884 650 99694 474552 987072 60710 10223878 Ta có đồ thị biểu diễn lượng đọc giả của tờ báo trong 12 năm từ 1996 đến 2007 như sau : Từ bảng 2 bên trên, ta tính được các giá trị trung bình (mean) của t và y như sau : Như đồ thị biểu diễn hàm y theo t bên trên, ta dễ dàng nhận thấy t và y có mối quan hệ tuyến tính. Áp dụng hàm xu thế tuyến tính theo đường thẳng cho y và t, ta có: Từ trên suy ra hệ phương trình : 5/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn (với n=12) Từ trên ta viết được phương trình xu hướng hồi quy tuyến tính sau : Nhận xét 1 : trung bình mỗi năm tờ báo địa phương có một lượng đọc giả không đổi là 34,818 người và có xu hướng tăng thêm 1 lượng lủy tuyến theo năm là 12,566 người. Như vậy, mỗi năm tờ báo địa phương trên có thêm 12,566 đọc giã và đây là một lượng đọc giả khá lớn. Từ phương trình trên ta có các kết quả dự đoán về lượng đọc giả cho năm 2008 và 2009 như sau : Nhận xét 2 : dự đoán năm 2008 thì tờ báo sẽ có 198,182 đọc giả và sẽ có 210,748 đọc giả vào năm 2009. Kết quả chạy trên Excel 2007 (vào Data  Data Analysis  Regression  chọn Confidence Level = 95% để thể hiện độ tinh cậy là 95%) 6/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Như số liệu Excel đã trình bày ở trên, vào năm 2007 thì phương trình hồi quy tuyến tính có lượng đọc giả là khoảng 185,615 người, thấp hơn gần 9,500 người so với thực tế. Vì đây là một tờ báo địa phương và mỗi năm chỉ tăng khoảng 12,566 đọc giả, cho nên sai số của phương trình hồi quy tuyến tính là quá lớn so với thực tế. Nó không đáp ứng được những yếu tố cần thiết và tính trung thực của số liệu. Nếu theo tính toán thì có lẽ năm 2007 tờ báo địa phương trên có thể phải thua lỗ nặng vì không đáp ứng đủ nhu cầu bạn đọc và khách hàng sẽ chuyển hướng sang các đối thủ cạnh tranh của tờ báo để mà mua các báo khác. Từ đó tờ báo địa phương có khả năng mất đi lượng đọc giả và dần dần thu hẹp thị trường cho đến lúc giãi thể hay đóng cửa. Áp dụng khả năng vẽ đồ thị minh họa trên SPSS 17 ta được đồ thị thể hiện các dạng phân phối chuẩn của y theo t: 7/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Từ các đồ thị trên, ta dễ dàng nhận thấy đồ thị hàm số bậc 2 (Quadratic) là có phân phối chuẩn gần với sự phân bổ của y nhất. Từ đó ta có thể rút ra nhận định là hàm hồi quy là một dạng hàm số bậc 2. 8/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Giải hệ phương trình (n=12) : Từ kết quả trên SPSS17 ta viết được phương trình hồi quy thể hiện xu hướng như sau : Áp dụng phương trình trên để tính lượng đọc giả cho 3 năm 2007,2008 và 2009: Áp dụng SPSS 17 ta có được kết quả sau : 9/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn 10/ 12 [...]... xuất bản Lao Động – Xã Hội, 2009, ISBN: 89-35206-50099-8 Các nguồn cung cấp tài liệu tham khảo: 4 Chi nhánh miềng Nam của đại học Bách Khoa Hà Nội 5 Chula bookstore của Thái Lang 6 Nhà sách Phương Nam của Việt Nam Các bài báo có tính chất học thuật có thể tham khảo ở các nguồn sau: 7 Website của ngân hàng dử liệu trực tuyến : http://www.gso.gov .vn 12/ 12 ... luận của bài tập 8.3 : Hàm phân phối chuẩn thể hiện xu hướng của lượng đọc giả của tờ báo địa phương là một hàm số mủ cấp 2 có dạng Trong đó, mỗi năm tờ báo địa phương có một lượng đọc giả trung bình là 48636 người và có thể tăng thêm 6644 người hàng năm với một khoảng phụ trội cấp tuyến là 456 người 11/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu .vn Email:...CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu .vn Email: gamba@griggs.edu .vn Nhận xét : dễ dàng nhận thấy như bên trên là hàm xu hướng phân phối bậc 2 cho ta được những số liệu chính xác hơn về lượng đọc giả của tờ báo địa phương ở trên Như phương trình phân phối... và có thể tăng thêm 6644 người hàng năm với một khoảng phụ trội cấp tuyến là 456 người 11/ 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu .vn Email: gamba@griggs.edu .vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa: 1 Tài liệu giáo trình Thống Kê Trong Kinh Doanh (Griggs University) 2 Mark L.Berenson, David M Levine & Timothy C.Krehbiel, “Basic Business Statistic : Concepts and . nghiệm và bài học thực tiển giúp đở cho hoạt động của công ty TNHH Sơn Trang Lý. 3 - Các bước thực hiện Bài báo cáo được thực hiện dựa trên các bước sau. Website: www.griggs.edu .vn Email: gamba@griggs.edu .vn ÁP DỤNG LÝ THUYẾT SÁC SUẤT THỐNG KÊ Bài 2.2 Dưới đây là số liệu về độ tuổi của các bệnh nhân đến khám ở bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn [DOC] Bài tập cá nhân mẫu VN, Bài soạn [DOC] Bài tập cá nhân mẫu VN, Bài soạn [DOC] Bài tập cá nhân mẫu VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay