Japanese Is Possible - Lesson 05

5 417 3

windy Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,534 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 15:08

Tài liệu học tiếng Nhật . these)tobu -- > tondaFor verbs with -ku, change it to -itatataku -- > tataita-gu changes to -idaisogu -- > isoidaand finally,Verbs with -su change it to -shitahanasu. adding -nda:yomu -- > yonda (there aren't very many -mu verbs)shinu -- > shinda (this is the only -nu verb)yobu -- > yonda (this is the same as
- Xem thêm -

Xem thêm: Japanese Is Possible - Lesson 05, Japanese Is Possible - Lesson 05, Japanese Is Possible - Lesson 05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn