Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa

3 393 0

Hoa.vt Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,574 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 14:30

Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa . Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa Trong khuôn khổ dự án Luật Thương mại (sửa đổi), Bộ Thương mại đang tiến. cả bên nhượng quyền và các bên nhận quyền cũng cần cân nhắc lại.Thứ sáu, bên nhận quyền nên kiểm tra kỹ lưỡng động cơ nhượng quyền của bên nhượng quyền,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa , Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa , Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn