Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

9 928 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

. so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. II. Chn bÞ GV: Bảng phụ + SGK + xem SGV + STK HS: Học bài + soạn bài III. tiÕn tr×nh lªn líp: Hoạt động của giáo. nhà (2 ’ ) Học bài: Ghi nhớ + nội dung bài ghi. Vở bài tập: 26 - 29 Chuẩn bò: “Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22, Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22, Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn