Bài giảng mot so bai toan lien quan den pt bac hai

11 454 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

. NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PT BẬC HAI A-MỤC TIÊU: HS:Nắm được các phương pháp giải toán liên quan đến pt bậc hai HS:Biết được các sai. thì pt có hai nghiệm phân biệt b) Nếu 4-m = 0 thì PT có nghiệm kép c) Nếu 4- m <0 thì PT vô nghiệm Ví dụ 2: Cho PT x 2 - 3x –m = 0 a) Tìm m để PT có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng mot so bai toan lien quan den pt bac hai, Bài giảng mot so bai toan lien quan den pt bac hai, Bài giảng mot so bai toan lien quan den pt bac hai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn