Bài soạn Đề thi - Đáp án Địa Lí 12 HK1 2010-2011

4 528 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 18:11

. và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên, giải thích. Đáp án thi học kỳ I. Môn địa lớp 12 năm học 201 0-2 011 Đề chẵn: Câu 1: (3 điểm). - Địa hình: Vịnh cửa sông,. mặn Câu 2(3 điểm) - Vị trí. Tả ngạn SH - Địa chất. Quan hệ với hoa nam - Địa hình. Chủ yếu là núi thấp - Khoáng sản. Than, sắt, thi u - Khí hậu. Mùa hạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Đề thi - Đáp án Địa Lí 12 HK1 2010-2011, Bài soạn Đề thi - Đáp án Địa Lí 12 HK1 2010-2011, Bài soạn Đề thi - Đáp án Địa Lí 12 HK1 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn