Nghiên cứu chỉ thị phân tử SSR (simple sequence repeats) trong chọn giống lúa

120 874 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:10

luận văn . i --------------------------- phạm thị thuý nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử SSR (Simple sequence repeats) trong chọn giống lúa Luận văn thạc sĩ nông. chỉ thị phân tử ứng dụng trong nghiên cứu đa dạng di truyền thực vật 31 2.5. Tình hình nghiên cứu đa dạng di truyền sử dụng chỉ thị phân tử SSR trong và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chỉ thị phân tử SSR (simple sequence repeats) trong chọn giống lúa , Nghiên cứu chỉ thị phân tử SSR (simple sequence repeats) trong chọn giống lúa , Nghiên cứu chỉ thị phân tử SSR (simple sequence repeats) trong chọn giống lúa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay