Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình

143 401 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:06

luận văn . gỗ La Xuyên 93 4.3.1.2 Một số giải pháp xây dựng thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên theo chỉ dẫn ñịa lý 99 4.3.2 Giải pháp quảng bá thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên. quảng bá thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên 93 4.3.1 Giải pháp xây dựng thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên 93 4.3.1.1 Nghiên cứu cơ sở, mục tiêu, ñiều kiện xây dựng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình , Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình , Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn