Tài liệu đề cương thi học kỳ 1- trường THPT BÙI THỊ XUÂN- HUẾ

1 572 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 04:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: CÔNG NGHỆ 12 1. Nêu vai trò của kỹ thuật điện tử đối với đời sống sản xuất? 2. Nêu cách đọc số liệu kỹ thuật của điện trở và tụ điện? Một điện trở có thân hiệu các vòng màu lần lượt: đỏ, tím, vàng, kim nhũ. Hãy đọc giá trị của điện trở đó? 3. Nêu cấu tạo, hiệu. công dụng và nguyên lý làm việc của Tirixto? 4. So sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lý làm việc của Triac và Tirixto? 5. Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều.Khối lọc nguồn dùng để Làm gì? Khối lọc nguồn không có thì mạch có hoạt động được không? 6. Vẽ sơ đồ mạch và nêu nguyên lý làm việc của mạch khuyếch đại điện áp dùng OA? 7. Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lý của mạch điều khiển tín hiệu? 8. Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện một pha? Phương pháp nào thường được sử dụng phổ biến nhất? tại sao? 9. Mạch điều khiển điện tử được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Cho ví dụ cụ thể? 10. Thế nào là mạch điện tử điều khiển? Vẽ sơ đồ khối của mạch điện tử điều khiển đơn giản? giải thích sơ đồ? Ghi chú: Mỗi đề có 3 câu Thời gian làm bài: 45 phút (kể cả thời gian chép đề) . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: CÔNG NGHỆ 12 1. Nêu vai trò của kỹ thuật điện tử đối với đời sống sản xuất? 2. Nêu cách đọc số liệu kỹ thuật. khiển đơn giản? giải thích sơ đồ? Ghi chú: Mỗi đề có 3 câu Thời gian làm bài: 45 phút (kể cả thời gian chép đề)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu đề cương thi học kỳ 1- trường THPT BÙI THỊ XUÂN- HUẾ, Tài liệu đề cương thi học kỳ 1- trường THPT BÙI THỊ XUÂN- HUẾ, Tài liệu đề cương thi học kỳ 1- trường THPT BÙI THỊ XUÂN- HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn