Bài soạn Chuyên đề GD Lịch sử-Địa lí địa phương

16 695 4
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 22:11

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO • Đ/c Nguyễn Đình Chương • Đ/c Trương Văn Hùng • Đ/c Lê Văn Tường • Đ/c Nguyễn Thị Hoa NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Chuẩn bị nội dung biên soạn Quan điểm biên soạn Phương pháp giảng dạy Phương tiện dạy học Ý nghĩa Quy trình biên soạn A.Lý do triển khai chuyên đề A.Lý do triển khai chuyên đề : : • Thực hiện theo chỉ đạo chương trình của Bộ GD. • Thực tiễn về tình hình lịch sử - địa lý của mỗi địa phương. • Thống nhất biên soạn theo bố cục về lịch sử - địađịa phương. B.Nội dung chuyên đề B.Nội dung chuyên đề : : I. Ý nghĩa của việc giảng dạy chương trình lịch sử- địađịa phương: - Nhằm mục tiêu giáo dục nhận thức cho HS về môi trường sống, lòng tự hào và truyền thống đấu tranh xây dựng đất nước của quê hương. - Tìm hiểu nghiên cứu lịch sử - địa lý trên thực tế của quê hương. - Định hướng và củng cố khái niệm khoa học nghiên cứu về lịch sử địa lý. II. II. Những vấn đề thực hiện để giảng dạy Những vấn đề thực hiện để giảng dạy loại bài này: loại bài này: 1.Quan điểm biên soạn chương trình lịch sử - địađịa phương: - Phát xuất từ đặc trưng môn học. - Đảm bảo tính khoa học. - Tính chính xác và thực tiễn. - Đảm bảo tính dân tộc. - Thể hiện được tính thực thi. 2.Việc chuẩn bị nội dung giảng dạy: 2.Việc chuẩn bị nội dung giảng dạy: a.Vị trí, địa hình: - Vị trí + Theo lược đồ của huyện và của xã. - Địa hình + Về đặc điểm tự nhiên của địa phương. [...]... kiện cho các em tham quan, quan sát các nguồn sử liệu như : Di tích lịch sử, lời kể chính xác của người lớn và các thông tin hình ảnh có tính chính xác về địa phương 4.Về các phương tiện dạy học: - Bản đồ hành chính Lược đồ của địa phương Đèn chiếu Hình ảnh, băng hình Mô hình Biểu bảng Phiếu học tập… 5 Quy trình biên soạn: 1 Vị trí địa hình: 2 Hoạt động sản xuất và đời sống tinh thần của người dân:... hương: + Đặc điểm về lịch sử, văn hóa, xã hội + Truyền thống chiến đấu chống ngoại xâm c.Hoạt động sản xuất và đời sống tinh thần của nhân dân + Hoạt động sản xuất chính, ngành nghề truyền thống, các tài nguyên của địa phương + Hoạt động về đời sống văn hóa 3.Về phương pháp giảng dạy: - Căn cứ đúng với đặc trưng môn học - Cho học sinh thâm nhập địa hình, truyền thống của địa phương - Cho HS nắm thông... giảng dạy: - Căn cứ đúng với đặc trưng môn học - Cho học sinh thâm nhập địa hình, truyền thống của địa phương - Cho HS nắm thông tin chính xác về địa hình, nguồn sử liệu mang tính khoa học - Có các hình ảnh có sức thuyết phục về di tích lịch sử hoặc các nhân chứng lịch sử - Có nhiều hình thức thu hút hoạt động tìm tòi, trao đổi thảo luận để tìm kiến thức đúng và khách quan - Có nhiều hình thức củng cố . biên soạn theo bố cục về lịch sử - địa lý địa phương. B.Nội dung chuyên đề B.Nội dung chuyên đề : : I. Ý nghĩa của việc giảng dạy chương trình lịch sử- địa. chuyên đề A.Lý do triển khai chuyên đề : : • Thực hiện theo chỉ đạo chương trình của Bộ GD. • Thực tiễn về tình hình lịch sử - địa lý của mỗi địa phương.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Chuyên đề GD Lịch sử-Địa lí địa phương, Bài soạn Chuyên đề GD Lịch sử-Địa lí địa phương, Bài soạn Chuyên đề GD Lịch sử-Địa lí địa phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay