Bài giảng Giao an Dia Ly 7 ( chuan kien thuc - ca nam)

61 1,339 6
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 04:11

gi¸o ¸n ®Þa 7 chn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2010-2011 PHẦN I THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Tiết 1: Bài 1: DÂN SỐ I) Mục tiêu học bài 1) Kiến thức: HS cần hiểu và nắm vững về: - Dân số, mật độ dân số, tháp tuổi - Nguồn lao động của một đòa phương - Hiểu nguyên nhân của sự gia tăng dân số và sự bùng nổ dân số - Hậu quả cùa bùng nổ dân số đối với các nước đang phát triển và cách giả quyết 2) Kó năng: - Qua biểu đồ dân số hiểu và nhận biết được gia tăng dân số và tháp tuổi II) Các phương tiện dạy học - Biểu đồ gia tăng dân số TG H1.2 SGK (phóng to) - Hai tháp tuổi H1.1 SGK - Biểu đồ gia tăng dân số đòa phương (tự vẽ) III) Hoạt động trên lớp 1) Ổn đònh lớp 2) Kiểm tra bài cũ 3) Bài mới : Vào bài: Theo tài liệu của uỷ ban dân số thì: “Toàn TG mỗi ngày có thêm 35600000 trẻ sơ sinh ra đời”.Vậy hiện nay trên TĐ có bao nhiêu người. Trong đó có bao nhiêu nam, nữ, bao nhiêu người già, trẻ em…và cứ một ngày, số trẻ em sinh ra bằng số dân của một nước có dân số trung bình, như vậy đó có là một thách thức lớn trong việc phát triển KT-XH không? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài ghi - GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ DS (trang 186) - GV giới thiệu một vài số liệu nói về DS 1) Dân số nguồn lao động -VD: DS nước ta năm 1999 có 76.3 tr người Vậy làm thế nào để biết được dân số, nguồn lao động ở một thành phố, một quốc gia. Đó là một công việc của người điều tra dân số. Hỏi: Vậy trong các cuộc điều tra dân số, người ta cần điều tra những gì? - GV giới thiệu sơ lượt H1.1 SGK Hỏi: Quan sát H1.1 SGK cho biết: - Tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra đến 4 tuổi ở mỗi tháp cóbao nhiêu bé trai, bao nhiêu bé gái? - Hãy so sánh số người trong độ tuổi LĐ ở hai tháp tuổi? - Nhận xét hình dạng hai tháp H1.1? (thân đáy hai tháp?) Hỏi: Căn cứ vào tháp tuổi, cho biết đặc điểm DS? Chuyển ý: - Cho học sinh đọc thuật ngữ tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử. Hỏi: Quan sát H1.3, H1.4, đọc - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một đòa phương, một quốc gia. - Tháp 1 khoảng: 5,5 triệu trai 5,5 triệu gái - Tháp 2 4,5 triệu trai 5 triệu gái - Số người LĐ ở tháp hai nhiều hơn + Tháp tuổi có hình dạng: đáy rộng, thân hẹp (tháp 1), có số người trong độ tuổi lao động ít hơn tháp tuổi có hình dạng đáy hẹp, thân rộng (tháp 2) + Tháp 1 cho - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một đòa phương, một quốc gia. - Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của DS qua giới tính, nguồn LĐ hiện tại và tương lai của một đòa phương. 2) Dân số TG tăng nhanh Trong TK XIX-XX chỉ dẫn, cho biết tỉ lệ gia tăng DS là khoảng cách giữa các yếu tố nào? - Khoảng cách rộng, hẹp ở các năm 1950, 1980, 2000 có ý nghóa gì? Hỏi: Quan sát H1.2 SGK cho biết DS TG bắt đầu: - Tăng nhanh từ năm nào? - Tăng vọt từ năm nào? Hỏi: DS TG tăng nhanh do nguyên nhân nào? Hỏi: Quan sát biểu đồ H1.3, H1.4 SGK cho biết: - Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử ở hai nhóm nước phát triển và đang phát triển là bao nhiêu vào các năm 1950, 1980, 2000? - So sánh sự gia tăng dân số ở hai nhóm nước này? * Hoạt động nhóm: 2 nhóm + Mỗi nhóm nhận xét, so sánh, đánh giá một nhóm nước + Điền kết quả vào bảng sau: biết dân số trẻ + Tháp 2 cho biết dân số già - Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của DS qua giới tính, nguồn LĐ hiện tại và tương lai của một đòa phương. - Tỉ lệ gia tăng dân số là khoảng cách giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử - Khoảng cách hẹp thì dân số tăng chậm, khoảng cách rộng thì dân số tăng nhanh - 1804 - 1900: đường biểu diễn dốc đứng - Dân số tăng chậm do thiên tai, bệnh dòch, nạn đói, chiến tranh - Dân số thế giới tăng nhanh do cách mạng khoa học phát triển - DS TG tăng nhanh nhờ những tiến bộ trong các lónh vực KT-XH và y tế 3) Sự bùng nổ dân số mạnh, nông nghiệp đổi mới canh tác, lai tạo giống cho năng suất cao, công nghiệp hoá tạo bước nhảy vọt trong kinh tế Các nước phát triển Các nước đang phát triển 1950 1980 2000 1950 1980 2000 Tỉ lệ sinh >20% o <20% o 17 40 >30 25 Tỉ lệ tử 10 <10 12 25 12 <10 Kết luận tăng trưởng TN - Ngày càng giảm - Thấp nhiều so với các nước đang phát triển. - Không giảm, vẫn ở mức cao - Cao nhiều so với các nước phát triển GV nhận xét: Tỉ lệ sinh ở các nước đang phát triển còn cao: 25% o , chết giảm. Điều đó đẩy các nước vào tình trạng bùng nổ DS, tập trung ở các nước Á- Phi-Mó la tinh Bùng nổ DS? Khi DS tăng nhanh, tăng đột ngột do tỉ lệ sinh cao (>21% o ) Hỏi: Trong hai TK XIX, XX sự gia tăng DS có đặc điểm gì nổi bật? Hỏi: Hậu quả do bùng nổ DS gây ra cho các nước đang phát triển như thế nào? Hỏi: VN thuộc nhóm nước có kinh tế nào? Có trong tình trạng bùng nổ dân số không? - Sự gia tăng dân số không đồng đều trên TG - Nhiều trẻ em gánh nặng về ăn mặc, ở, học, y tế, việc làm - VN thuộc nước có kinh tế đang phát triển - Những chính sách: - Sự gia tăng dân số không đồng đều trên TG - DS ở các nước phát triển đang giảm - Bùng nổ DS ở các nước đang phát triển Nước ta có những chính sách gì để hạ tỉ lệ sinh? Hỏi: Những biện pháp giải quyết tích cực để khắc phục bùng nổ dân số? + Thực hiện kế hoạch hoá gia đình + Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân - Kiểm soát sinh đẻ, phát triển giáo dục - Tiến hành cách mạng công nghiệp, nông nghiệp - Nhiều nước có chính sách DS và phát triển KT-XH tích cực để khắc phục bùng nổ DS IV) Củng cố-Bài tập a. Điền vào chỗ trống những từ, cụm từ thích hợp vào các câu sau: - Điều tra DS cho biết ………………của DS qua ……………… của đòa phương, một nước - Tháp tuổi cho biết…………………….của DS qua …………………… của đòa phương - Trong hai TK gần đâyDS TG……………………đó là nhờ………………………… b. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bùng nổ DS sảy ra khi: a. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử tăng b. Tỉ lệ gia tăng DS đến 2.1% c. DS ở các nước phát triển tăng nhanh khi họ giành được độc lập ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 2: Bài 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Hiểu, biết sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên TG - Nhận xét về sự khác nhau cơ bản và sự phân bố 3 chủng tộc chính trên TG 2. Kó năng: - Rèn kó năng đọc biểu đồ dân số, bản đồ tự nhiên TG - Nhận xét qua ảnh và trên thực tế 3 chủng tộc chính trên TG. - Giáo dục: tinh thần đoàn kết quốc tế, chống chính sách phân biệt chủng tộc. II. Phương tiện dạy học: - Bản đồ dân số thế giới, bản đồ tự nhiên thế giới. - Tranh, ảnh 3 chủng tộc chính. III. Hoạt động trên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: - Tháp tuổi cho biết những đặc điểm gì của dân số? - Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? + Nguyên nhân + Hậu quả và cách giải quyết. 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài ghi - Phân biệt 2 thuật ngữ “dân số” và “dân cư”? - Dân cư là tất cả những người sống trên 1 lãnh thổ, đònh lượng bằng mật độ dân số 1. Sự phân bố dân cư trên thế giới Tên nước Diện tích(Km 2 ) Dân số (triệu người) Mật độ (người/km 2 ) Việt Nam 330991 78.7 238 Trung Quốc 959700 1273.3 133 Inđênêxia 1919000 206.1 107 Hỏi: Hãy khái quát công thức tính mật độ dân số? Hỏi: Quan sát bản đồ 2.1 SGK - 1 chấm đỏ bao nhiêu người - Những khu vực có chấm đỏ dày, thưa nói lên điều gì? - Số liệu mật độ dân số cho biết điều gì? Hỏi: Đọc trên lược đồ H2.1 - Dân số/diện tích = mật độ dân số (người/km 2 ) - Dân cư phân bố không đều trên thế giới - Bắc Mó, Bắc Á, Bắc Phi - Dân cư phân bố không đều trên thế giới - Số liệu mật độ dân số cho biết tình hình phân bố dân cư của một đòa phương, một nước SGK kể tên khu vực đông dân của thế giới? - Các khu vực đông dân chủ yếu phân bố ở đâu? - Khu vực nào thưa dân? Hỏi: Nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đều? - GV: Những khu vực đông dân: + Những thung lũng, đồng bằng châu thổ các sông lớn - Nơi thưa dân: hoang mạc, đòa cực, núi hiểm trở, hải đảo xa * Nguên nhân: Phụ thuộc điều kiện sinh sống Hỏi: Tại sao có thể nói rằng “ngày nay con người có thể sống ở mọi nơi trên thế giới” Hỏi: Căn cứ vào đâu để chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc? * Hoạt động nhóm: 3 nhóm mỗi nhóm thảo luận 1 chủng tộc lớn về các vấn đề sau: - Đặc điểm về hình thái bên ngoài của chủng tộc. - Đòa bàn sinh sống chủ yếu - Dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ ven biển, những đô thò là nơi có KH tốt, điều kiện sinh sống, giao thông thuận tiện. - Phương tiện đi lại với kó thuật hiện đại, khoa học, kó thuật, tiên tiến - Đặc điểm về hình thái bên ngoài của chủng tộc. - Đòa bàn sinh sống chủ yếu của chủng tộc đó. - Dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ ven biển, những đô thò là nơi có KH tốt, điều kiện sinh sống, giao thông thuận tiện. 2. Các chủng tộc Gồm 3 chủng tộc: + Môngôlôit: da vàng, tóc đen, mắt đen, mũi tẹt, sống chủ yếu ở Châu Á. + Nêgrôit: da màu đen đậm,tóc xoăn,mũi thấp, rộng, môi dày, sống chủ yếu ơ Châu Phi, Nam n Độ. + Ơrôpêôit : da trắng, tóc nâu hoặc vàng, mắt xanh hoặc nâu. Mũi cao, môi của chủng tộc đó. mỏng, sống chủ yếu Châu u, Trung Đông. 3. Củng cố -bài tập - Xác đònh trên bản đồ những khu vực dân cư thế giới sống chủ yếu. - Dùng các câu hỏi trác nghiệmcủng cố kiến thức cơ bản của bài. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 3: Bài 3: QUẦN CƯ-ĐÔ THỊ HOÁ I) Mục tiêu học bài 1) Kiến thức: - HS nắm được những kiến thức cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư đô thò, sự khác nhau về lối sống giữa hai loại quần cư - Biết được vài nét về lòch sử phát triển đô thò và sự hình thành các siêu đô thò 2) Kó năng: - Nhận biết quần cư đô thò, quần cư nông thôn qua các ảnh chụp, tranh vẽ hoặc trong thực tế - Nhận biết được sự phân bố của 22 siêu đô thò đông dân nhất thế giới 3) Giáo dục: Bảo vệ môi trường tự nhiên xã hội nơi quần cư và đô thò II) Các phương tiện dạy học - Lược đồ dân cư thế giới có các đô thò - nh các đô thò Việt Nam, một số thành phố lớn trên thế giới III) Hoạt động trên lớp 1) Kiểm tra bài cũ: - Xác đònh khu vực dân cư thế giới sống tập trung đông trên “lược đồ dân cư thế giới “ + Giải thích tại sao những khu vực trên dân cư lại tập trung sinh sống? - Căn cứ trên cơ sở nào để chia dân cư thế giới thành các chủng tộc.Việt Nam thuộc chủng tộc nào? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu? 2) Bài mới: Vào bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài ghi - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ: quần cư Hỏi: Quần cư có tác động đến yếu tố nào của dân cư ở một nơi? Hỏi: Quan sát hai ảnh H3.1, H3.2 SGK và dựa vào sự hiểu biết của mình cho biết sự khác nhau giữa hai kiểu quần cư đô thò và nông thôn? Hoạt động nhóm: 2 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu đặc điểm cơ bản của một kiểu quần cư. - Giáo viên bổ sung, hoàn chỉnh các ý kiến của hai nhóm theo bảng: Hỏi: Hãy liên hệ nơi em đang cư trú thuộc loại quần cư nào? - Với thực tế đòa phương - Sự phân bố, mật độ, lối sống * Quần cư nông thôn - Cách tổ chức sinh sống: Nhà cửa xen ruộng đồng, tập hợp thành làng xóm - Mật độ dân cư: thưa - Lối sống dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm, có phong tục tập quán - Hoạt động kinh tế: nông-lâm -ngư nghiệp * Quần cư đô thò - Nhà cửa xây thành phố, phường. Dân cư tập trung đông - Sản xuất công nghiệp, dòch vụ - Thuộc quần cư nông thôn - Quần cư đô thò thu hút 1) Quần cư nông thôn và quần cư nông nghiệp a) Quần cư nông thôn - Cách tổ chức sinh sống: Nhà cửa xen ruộng đồng, tập hợp thành làng xóm - Mật độ dân cư: thưa - Lối sống dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm, có phong tục tập quán - Hoạt động kinh tế: nông-lâm -ngư nghiệp b) Quần cư đô thò - Nhà cửa xây thành phố, phường. Dân cư tập trung đông - Sản xuất công nghiệp, dòch vụ mình em hãy cho biết kiểu quần cư nào đang thu hút số đông dân cư tới sinh sống và làm việc? Giáo viên : Cho học sinh đọc từ: ”các đô thò xuất hiện… trên thế giới “ Hỏi: Đô thò xuất hiện sớm nhất từ lúc nào? Ở đâu? - Xuất hiện do nhu cầu gì của loài người? - Đô thò phát triển nhất vào khi nào? Hỏi: Những yếu tố quan trọng nào thúc đẩy quá trình phát triển đô thò? Giáo viên giới thiệu thuật ngữ “siêu đô thò” Hỏi: Xem H3.3 SGK cho biết: - Có bao nhiêu siêu đô thò trên thế giới? - Châu lục nào có nhiều siêu đô thò nhất? Đọc tên? - Các siêu đô thò phần lớn thuộc nhóm nước nào? Hỏi: Sự tăng nhanh tự phát của dân cư trong các đô thò và siêu đô thò gây ra những hậu quả nghiêm trọng nào cho xã hội? số đông dân cư tới sinh sống và làm việc - Thời kì cổ đại ở TQ, n Độ, La Mã - Trao đổi hàng hoá, có sự phân công lao động giữa công nghiệp và thủ công nghiệp - Đô thò phát triển mạnh nhất ở TK XIX, lúc công nghiệp phát triển - Sự phát triển của Thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp - 23 siêu đô thò - Châu Á:12 siêu đô thò - Đang phát triển - Môi trường, sức khoẻ, giao thông, giáo dục, trật tư an ninh 2) Đô thò hoá, siêu đô thò - Ngày nay số người sống trong đô thò chiếm 50% dân số thế giới - Đô thò xuất hiện sớm và phát triển mạnh nhất ở TK XIX, lúc công nghiệp phát triển - Số siêu đô thò càng tăng ở các nước đang phát triển của châu Á và Nam Mó 3) Củng cố và bài tập: - Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hai quần cư chính? [...]... đồn điền (sản xuất theo quy mô lớn) và thâm canh lúa nước ở đới nóng - Nắm được mối quan hệ giữa canh tác lúa nước và dân cư 2) Kó năng: - Rèn luyện và nâng cao kó năng phân tích ảnh đòa và bản đồ đòa cho học sinh - Bước đầu rèn luyện kó năng lập sơ đồ các mối quan hệ cho học sinh II) Các phương tiện dạy học - Bản đồ dân cư, bản đồ nông nghiệp ở Đông Nam Á, châu Á - Ảnh 3 hình thức canh tác nông... xanh quanh năm? (Rừng cây rậm rạp cây cỏ và dây Leo quanh bốn phía, không khí ngột ngạt oi bức) 4) Dặn dò: - Sưu tầm ảnh Xavan nhiệt đới - Tìm hiểu môi trường Xavan Tiết 6: Bài 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I) Mục tiêu bài học 1) Kiến thức: - Học sinh nắm được đặc điểm của môi trường nhiệt đới (nóng quanh năm và có thời kì khô hạn) và khí hậu nhiệt đới (nóng... và bài tập -Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa? -Em hãy nêu một số cảnh quan của môi trường nhiệt đới gió mùa ở nước ta? 4) Dặn dò: Tìm hiểu bài 8 Sưu tầm tranh ảnh làm nương rẫy, ruộng bậc thang Tiết 8: Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG I) Mục tiêu bài học 1) Kiến thức: - Học sinh nắm được hình thức canh... Kó năng: - Đọc được lựợc đồ khí hậu xích đạo ẩm và sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo xanh quanh năm - Nhận biết được môi trường xích đạo ẩm qua sự mô tả hoặc tranh, ảnh II) Các phương tiện dạy học - Bản đồ khí hậu thế giới hay bản đồ “các miền tự nhiên của thế giới” - Tranh, ảnh rừng rậm xanh quanh năm và rừng sác III) Hoạt động trên lớp 1) Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra) 2) Bài mới: Vào bài: Trên... thâm canh lúa đất trồng, hệ sinh thái mất cân bằng, gây lũ lụt Hoạt động nhóm (4 nhóm) - Nhóm 1: Quan sát H8.4 SGK cho biết: Điều kiện tự nhiên để tiến hành thâm canh lúa nước? nước - Điều kiện thuân lợi đề thâm canh lúa nước: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, chủ động tới tiêu, lao động dồi dào - Điều kiện thuân lợi đề thâm canh lúa nước: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, chủ động tới tiêu, lao động dồi dào - Tăng... trường nhiệt đới gió mùa - Nắng, mưa nhiều quanh năm, - Nóng quanh năm, mưa tập trung trồng nhiều cây, nuôi nhiều theo mùa Thuận lợi con - Chủ động bố trí mùa vụ, lựa chọn - Xen canh, gối vụ quanh năm cây trồng, vật nuôi phù hợp - Nóng, ẩm nên nấm mốc, côn - Mưa theo mùa gây lũ lụt, xói mòn trùng phát triển gây hại cho đất cây trồng, vật nuôi - Mùa khô gây hạn, hoang mạc dễ Khó khăn - Mưa nhiều, tập trung... - Ảnh 3 hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng - Tranh ảnh về thâm canh lúa nước III) Hoạt động trên lớp 1) Kiểm tra bài cũ: - Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió màu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như thế nào? Đặc biệt là cây lúa nước? 2) Bài mới - Vào bài: (SGK) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài ghi Hỏi: Quan sát H8.1, H8.2 - Công cụ sản xuất thô 1) Làm nương rẫy SGK nêu một... trình - Nằm trong khoảng từ 5oB-5oN - Singapo + Biên độ nhiệt trong năm thấp: 30C + 250C – 28 0C + Lượng mưa trung bình tháng từ 170 mm – 250mm + 1500mm – 2500mm - Rừng có nhiều tầng, rậm rạp, cao từ 40 – 50m - Khí hậu nóng ẩm quanh nãm - Biên độ nhiệt thấp:3c - Lượng mưa TB: 1500 -2 500mm Độ ẩm>80% bày kết quả Giáo viên - Động – thực vật phong chuẩn xác kiến thức Nóng, phú, đa dạng, sống trên ẩm quanh... nào? - Cần nguồn lao động, - Nguyên nhân có mối quan trồng nhiều vụ, nuôi hệ đó? nhiều người - Là hình thức canh Hỏi: Qua H8.5 cho biết: tác theo quy mô lớn - Bức ảnh chụp về gì? Ở - Đồn điền trồng hồ tiêu với mục đích tạo ra đâu? ở Nam Mó khối lượng nông - Các luống thẳng tắp, sản, hàng hóa - Mô tả bức ảnh? hàng dài trong các lô đất có đường ô tô bao quanh - Là hình thức canh tác Hỏi: Qua bức ảnh,... điểm trên? - Nằm trong khoảng vó tuyến 5o đến 30o ở hai bán cầu - Nằm trong khoảng vó tuyến 5o đến 30o ở hai bán cầu - Malacan + Biên độ nhiệt: 30C + Nhiệt độ trung bình: 250C - Giamêra + Biên độ nhiệt: 120C + Nhiệt độ trung bình: 220C - Malacan + Mưa từ tháng 5 đến tháng 10 + Lượng mưa trung bình 841mm - Giamêra + Mưa từ tháng 5 đến tháng 9 + Lượng mưa trung bình 647mm Hoạt động nhóm: (2 nhóm) - Nhóm . hiểu môi trường Xavan. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tiết 6: Bài 6: MÔI TRƯỜNG. bài tập: - Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hai quần cư chính? -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giao an Dia Ly 7 ( chuan kien thuc - ca nam), Bài giảng Giao an Dia Ly 7 ( chuan kien thuc - ca nam), Bài giảng Giao an Dia Ly 7 ( chuan kien thuc - ca nam)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn