Gián án Trac nghiem vat ly 12 tron bo

40 242 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 18:11

. 45 0 c. 60 0 d. Không có góc nào Câu 254: Vận tốc ánh sáng trong môi trờng 1 nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong môi trờng 2 là 1,5 lần thì chiết suất tỷ đối. Chùm sáng phân kỳ thì các tia sáng phát ra từ một điểm. b. Chùm sáng hội tụ thì các tia sáng đến giao nhau tại một điểm 16 Cõu hi trc nghim vt lý 12 ton
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Trac nghiem vat ly 12 tron bo, Gián án Trac nghiem vat ly 12 tron bo, Gián án Trac nghiem vat ly 12 tron bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn