Bài soạn BAI VIỂT 2 LOP 6

2 363 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 10:11

. 1 -2: -Bài làm không đúng yêu cầu của đề. * Dặn dò Bài cũ: - Xem lại bài Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự và Thứ tự kể trong văn tự sự. Bài mới: - Soạn. theo thứ tự của một bài văn kể chuyện: kể xuôi hoặc kể ngược. - Dùng ngôi kể sao cho phù hợp - Có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. - Biết chọn sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn BAI VIỂT 2 LOP 6, Bài soạn BAI VIỂT 2 LOP 6, Bài soạn BAI VIỂT 2 LOP 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn