Bài soạn Quan hệ quốc tế

10 287 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 03:11

. năng lượng nguyên tử & cộng đồng kinh tế Châu Âu • Cộng đồng Châu Âu ( EC) • Liên minh Châu Âu (EU) Bài 11 Bài 11 : Tiết 13 SƠC -SIN (ANH ) RU-DƠ-VEN. chức của Liên Hiệp Quốc ? Nhóm I Nhóm II IMF( quỹ tiền tệ LHQ ) UNICEF (Quỹ nhi đồng LHQ) UNESCO (Tổ chức VH-KH-GD LHQ )WHO ( Tổ chức y tế thế giới) IAEA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Quan hệ quốc tế, Bài soạn Quan hệ quốc tế, Bài soạn Quan hệ quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn