Tài liệu Tiết 21 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

22 547 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 19:11

Ti t 21 – Bài 12ế QUY N NGH A V Ề Ĩ Ụ C A CÔNG DÂN TRONGHÔN NHÂN ( Ti t 1 )ế BÀI 12: QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN Theo kết quả điều tra năm 2004, tỉ lệ tảo hôn của nữ dân tộc Dao là 9,8%, nam là 29,7%. Tỉ lệ nữ giới người Mông tảo hôn 17,9% nam là 20,3%. Năm 2006, kết quả khảo sát gia đình theo tiêu chí cơ bản phạm vi toàn tỉnh đã phát hiện số hộ có người tảo hôn chiếm 0,58% so với tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh. Hộ gia đình có người tảo hôn có ở hầu hết các huyện, thị trong đó huyện Nguyên Bình chiếm tỉ lệ cao nhất với 30%. Theo báo cáo thống kê năm 2008, tỉ lệ cặp vợ chồng tảo hôn chiếm 6% so với tổng cặp vợ chồng mới kết hôn trong năm. Hình ảnh một gia đình đông con,hậu quả của việc không thực hiện kế hoạch hóa gia đình đúng theo pháp luật Anh Chân chị Tay quen biết nhau từ thời đi học phổ thông. Năm 1988, lúc chị Tay đang học lớp 9 , anh Chân học lớp 10 thì chị Tay có thai nên hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho hai anh chị không đăng kí kết hôn. Năm 1989 , chị Tay sinh cháu Mềm ở nhà nuôi con. Anh chân tiếp tục đi học sau đó do công việc nên đã quen đem lòng yêu chị Ngón , mối quan hệ này được nhiều người biết đến, cơ quan đoàn thể góp ý nhiều lần nhưng hai người vẫn lén lút quan hệ với nhau .Năm 2000, chị Tay sinh thêm cháu Yếu , nhưng anh Chân vẫn thường xuyên quan hệ với chị Ngón đánh đập chị Tay . Tháng 10/2001, do không chịu được cuộc sống gia đình , chị Tay gửi đơn xin ly hôn đến tòa án .Hãy giải quyết trường hợp trên. I.ĐẶT VẤN ĐỀ Trường hợp trên là ví dụ điển hình của hôn nhân bất hợp pháp ? Bạn có suy nghĩ về hôn nhân trong trường hợp trên? ? Vậy theo bạn nghĩ hôn nhân hợp pháp là như thế nào? I.ĐẶT VẤN ĐỀ II.NỘI DUNG BÀI HỌC 1.Hôn nhân là gì? • 1. H«n nh©n lµ sù liªn kÕt ®Æc biÖt giữa mét nam vµ mét nữ trªn nguyªn t¾c bình ®¼ng , tù nguyÖn, ®­îc nhµ n­ íc thõa nhËn nh»m chung sèng l©u dµi vµ x©y dùng mét gia ®ình hßa thuËn, h¹nh phóc. • Chế độ hôn nhân ở VN hiện nay có những nguyên tắc cơ bản nào? • Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay: - Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. - Hôn nhân giưa công dân việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo không theo tôn giáo,giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng được pháp luật bảo vệ. -Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. • Quyền nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân? • - Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Cấm kết hôn trong những trường hợp người đang có vợ hoặc đang có chồng,người mất năng lực hành vi dân sự (bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình),giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời,giữa cha mẹ nuôi con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ,mẹ kế với con riêng của chồng, giữa những người cùng giới tính. -Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm nghề nghiệp của nhau. I.ĐẶT VẤN ĐỀ II.NỘI DUNG BÀI HỌC 1.Hôn nhân là gì? Mục 1 – sgk/41 2. Những qui định của pháp luật nước ta về hôn nhân. Mục 2 – sgk/41,42 [...]... cho biết công dân Việt Nam có được kết hôn với công dân nước ngoài không? Công dân Việt Nam được phép kết hôn với công dân nước ngoài nếu có đủ điều kiện kết hôn theo Điều 9 không nằm trong những trường hợp cấm kết hôn ở Điều 10 Trò chơi : ến trung tâm tư vấn pháp luật Có một tinh huống xin tham khảo ý kiến Luật sư: Anh ức chị Hoa là con chú, con bác ruột nhưng họ yêu nhau Gia đinh họ hàng... quyết lấy nhau va họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngn cản Theo Luật sư lí do "tự do lựa chọn" của anh ức chị Hoa có đúng không, vi sao? Nếu anh ức chị Hoa cứ cố tinh lấy nhau thi cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không, vi sao? Trò chơi: ến trung tâm tư vấn pháp luật - Nhận thức về quyền tự do lựa chọn của anh ức chị Hoa là đúng nhưng trong trường hợp này là sai vi đã... về nhng trường hợp cấm kết hôn trong Luật Hôn nhân gia đinh - Nếu anh ức chị Hoa cứ cố tinh lấy nhau thi cuộc hôn nhân của họ là không hợp pháp Trò chơi: ến trung tâm tư vấn pháp luật Tôi còn bn khon trong trường hợp sau: Khi lấy anh Phú, chị Hòa đang làm công nhân ở 1 xí nghiệp may Lấy nhau 1 thời gian than anh Phú được cử phụ trách trạm bơm nước của hợp tác xã nên không có thời gian chm lo việc... mẹ nhưng không phân biệt ý kiến đó là đúng hay sai để giải thích cho bố mẹ hiểu Anh Phú có hành vi vi phạm luật Hôn nhân gia đinh: trong gia đinh, vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang nhau, binh đẳng với nhau về mọi mặt Cho nên anh Phú không có quyền bắt chị Hoà phải bỏ nghề không được quyền đe doạ chị Hoà ... làm để về làm ruộng Chị Hoà không đồng ý thi anh Phú doạ sẽ li hôn với chị Luật sư có nhận xét gi về việc làm của anh Phú? Trò chơi: ến trung tâm tư vấn pháp luật Hành vi của anh Phú có chỗ đúng: Anh đã có trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn của minh biết nghe lời bố mẹ; Nhưng hành vi của anh Phú sai ở chỗ không hoàn thành trách nhiệm với gia đinh, anh nghe lời mẹ nhưng không phân biệt ý kiến đó là... tinh thn trong gia ỡnh Do c tỡnh vi phm - - nh hng khụng tt n s phỏt trin ca xó hi Do h tc lc hu Chỳng ta cn cú thỏi gỡ trong tỡnh yờu v hụn nhõn? Chỳng ta phi cú thỏi thn trng, nghiờm tỳc trong tỡnh yờu v hụn nhõn, khụng vi phm qui nh ca phỏp lut v hụn nhõn I.T VN II.NI DUNG BI HC 1.Hụn nhõn l gỡ? Mc 1 sgk/41 2 Nhng qui nh ca phỏp lut nc ta v hụn nhõn Mc 2 sgk/41,42 3 Thỏi ca chỳng ta trong. .. 18 tui tr lờn; e) Trong gia ỡnh, ngi chng l ngi quyt nh mi vic; g) Cha m cú quyn v ngha v hng dn cho con trong vic chn bn i; h) Khụng nờn yờu sm vỡ cú th dn n kt hụn sm; i) Kt hụn sm v mang thai sm s cú hi cho sc kho ca m v con; k) Gia ỡnh ch cú hnh phỳc khi c xõy dng trờn c s tỡnh yờu chõn chớnh; l) Ly v, ly chng con nh giu mi cú hnh phỳc; m) Nu v chng bỡnh ng thỡ s khụng cú trt t trong gia ỡnh Trò... la di kt hụn, lý hụn gi to; cm yờu sỏch ca ci trong vic ci hi Cm ngi ang cú v, cú chng m kt hụn hoc chung sng nh v chng vi ngi khỏc hoc ngi cha cú v, cú chng " - Khon 12 diu 8 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000: " Nhng ngi cựng dũng mỏu v trc h l cha ,m i vi con; ụng, b i vi chỏu ni v chỏu ngoi" 50 CP Nm ễI 2010 KHễNG Hiu hin GIU C v bHNH NIM xó PHC tng lai TRONG s chớnh MT L thc gúp CI TP go nu TH chung . Ti t 21 – Bài 12ế QUY N VÀ NGH A V Ề Ĩ Ụ C A CÔNG DÂN TRONG Ủ HÔN NHÂN ( Ti t 1 )ế BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN Theo kết. trọng và được pháp luật bảo vệ. -Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. • Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiết 21 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, Tài liệu Tiết 21 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, Tài liệu Tiết 21 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay